The CancerSEEK test

Ett blodprov för cancer – “The CancerSEEK test”, ett framtida test av många cancerformer?

20 januari 2018

BBC Hälsa rapporterar att forskare på John Hopkins University har testat en metod som kan upptäcka inte mindre än åtta vanliga former av cancer. Detta är ytterligare ett steg mot ett av de främsta målen inom medicin, att hitta ett universaltest för att så tidigt som möjligt detektera cancer.

Nyskapande blodprov för cancer

Läkaren Cristian Tomasetti på Johns Hopkins University har lett studien där 1005 patienter testades. Patienterna hade cancer i levern, magen, bukspottskörteln, matstrupen, livmodern, tjocktarmen, bröstet eller lungan. Blodprovet upptäckte cancern i sjuttio (70) procent av fallen. Mutationer uppstår ofta i samband med cancer och det är dessa provet söker efter. Testet, som kallas för “The CancerSEEK test”, som det rapporteras i tidskriften Science, är nyskapande då det letar efter både muterad DNA och proteiner i blodet.

Muterad DNA och proteiner

Sexton unika gener och åtta sorters proteiner släpps ut från tumören. För att kunna upptäcka cancer i ett så tidigt skede som möjligt är tanken att blodprovet skall tas årligen i syfte upptäcka spåren i blodet som tumörer har lämnat. Mer arbete krävs dock för att utvärdera testets effektivitet när det kommer till att upptäcka tidiga former av cancer. Det kommer ta lång tid innan testet kommer ut på marknaden och priset uppskattas nu till mindre än $500 per patient, vilket är ungefär lika mycket som koloskopi.

Här följer en översättning av sammanfattningen av artikeln i Science

Tidig upptäckt är nyckeln till att minska dödsfallen i cancer. Här beskrivs ett blodprov som kan upptäcka åtta vanliga cancertyper genom bedömning av nivåerna av cirkulerande proteiner och mutationer i cellfritt DNA. Vi tillämpade detta test, kallat CancerSEEK, på 1005 patienter med icke-metastatiska, kliniskt detekterad cancer i äggstocken, lever, mag, bukspottkörtel, matstrupe, tjock- och ändtarm, lunga eller bröst. CancerSEEK-testerna var positiva i en median av 70% av de åtta cancertyperna. Känsligheten varierade från 69% till 98% för detektering av fem typer av cancer (äggstockar, lever, mag, bukspottkörtel och matstrupe) för vilka det idag inte finns några screeningstester tillgängliga för personer med medelrisk. Specificiteten av CancerSEEK var > 99%: endast 7 av 812 friska kontroller gav positiva resultat. CancerSEEK lokaliserade dessutom cancer till ett litet antal anatomiska platser i en median av 83% av patienterna.

För mer information och källor

Science
BBC News
Göteborgs Posten

Beställ PSA prov via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.