NT-proBNP test

NT-proBNP testet är för dig som vill mäta BNP genom ett blodprov. Analysen är en del i bedömningen avseende hjärtsvikt. Följande ingår i NT-proBNP testet:

  • 1 st blodanalys av NT-proBNP
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad betyder NT-proBNP?

NT-proBNP är en typ av peptidhormon som utsöndras från hjärtats kammare och hjärnan och som fyller en funktion för osmosregleringen. Osmosregleringen, eller kroppens vätske- och elektrolytbalans, är en av de viktigaste homeostatiska mekanismerna i kroppen. Cellerna behöver bland annat rätt vätskebalans och balans mellan natrium och kalium för att fungera. Är osmosregleringen ur balans påverkas blodvärdena av natrium och kalium och man kan drabbas av ödem, det vill säga att vätska ansamlas i vävnader i kroppen och man blir svullen. Man kan mäta BNP genom ett blodprov i diagnostiskt syfte gällande hjärtsvikt. BNP är en förkortning av engelskans brain natriuretic peptide.

Vad säger Socialstyrelsen om NT-proBNP och hjärtsvikt?

Socialstyrelsen ger metoden en trea på en tiogradiga skalan (där ett är det starkaste betyget) och skriver följande: ”mätning av natriuretisk peptid kan med hög säkerhet utesluta hjärtsvikt hos obehandlade personer och har stor klinisk relevans. Vid obehandlad misstänkt hjärtsvikt kan natriuretiska peptider (BNP eller NT-proBNP) användas med god säkerhet för att utesluta hjärtsvikt (evidensstyrka 2).” Man skriver att BNP och NT-proBNP har ett så kallat ”högt negativt prediktivt värde”,  förkortat NPV, det vill säga att metoden har förmåga att utesluta hjärtsvikt. Vid ålder och könsstandardiserade referensvärden visar studier på ett NPV på 99%. Utmaningarna består i att finna de korrekta beslutsgränserna för patienter inom primärvården på grund av variabiliteten med hänsyn till kön, ålder, kardiella tillstånd eller pågående behandling. Studier från primärvården visar att kombinationen av EKG och NT-proBNP var värdefulla metoder för att kunna utesluta hjärtsvikt.

Tolkning av provsvar

Mediseras läkare kan ej ställa diagnos gällande om du har hjärtsvikt eller ej, för detta behövs det kompletterande undersökningar, exempelvis EKG, samt en helhetsbedömning av din situation. Det du kan få är ditt värde jämfört med referensvärdet och en bedömning om huruvida det är ett normalt värde eller om du bör gå vidare med läkarkontakt utifrån provsvaret. Mediseras läkare har ej tillgång till din historik eller information om eventuell symtombild.

Följande blodmarkör ingår i NT-proBNP testet:

Analysgrupp Analys
Peptidhormon

NT-proBNP

Beställ NT-proBNP test - 1190 kr

Så fungerar Min Journal