NT-proBNP test

NT-proBNP testet är för dig som vill mäta BNP genom ett blodprov. Analysen är en del i bedömningen avseende hjärtsvikt. Följande ingår i NT-proBNP testet:

  • 1 st blodanalys av NT-proBNP
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad betyder NT-proBNP?

NT-proBNP är en typ av peptidhormon som utsöndras från hjärtats kammare och hjärnan och som fyller en funktion för osmosregleringen. Osmosregleringen, eller kroppens vätske- och elektrolytbalans, är en av de viktigaste homeostatiska mekanismerna i kroppen. Cellerna behöver bland annat rätt vätskebalans och balans mellan natrium och kalium för att fungera. Är osmosregleringen ur balans påverkas blodvärdena av natrium och kalium och man kan drabbas av ödem, det vill säga att vätska ansamlas i vävnader i kroppen och man blir svullen. Man kan mäta BNP genom ett blodprov i diagnostiskt syfte gällande hjärtsvikt. BNP är en förkortning av engelskans brain natriuretic peptide.

Vad säger Socialstyrelsen om NT-proBNP och hjärtsvikt?

Socialstyrelsen ger metoden en trea på en tiogradiga skalan (där ett är det starkaste betyget) och skriver följande: ”mätning av natriuretisk peptid kan med hög säkerhet utesluta hjärtsvikt hos obehandlade personer och har stor klinisk relevans. Vid obehandlad misstänkt hjärtsvikt kan natriuretiska peptider (BNP eller NT-proBNP) användas med god säkerhet för att utesluta hjärtsvikt (evidensstyrka 2).” Man skriver att BNP och NT-proBNP har ett så kallat ”högt negativt prediktivt värde”,  förkortat NPV, det vill säga att metoden har förmåga att utesluta hjärtsvikt. Vid ålder och könsstandardiserade referensvärden visar studier på ett NPV på 99%. Utmaningarna består i att finna de korrekta beslutsgränserna för patienter inom primärvården på grund av variabiliteten med hänsyn till kön, ålder, kardiella tillstånd eller pågående behandling. Studier från primärvården visar att kombinationen av EKG och NT-proBNP var värdefulla metoder för att kunna utesluta hjärtsvikt.

Tolkning av provsvar

Mediseras läkare kan ej ställa diagnos gällande om du har hjärtsvikt eller ej, för detta behövs det kompletterande undersökningar, exempelvis EKG, samt en helhetsbedömning av din situation. Det du kan få är ditt värde jämfört med referensvärdet och en bedömning om huruvida det är ett normalt värde eller om du bör gå vidare med läkarkontakt utifrån provsvaret. Mediseras läkare har ej tillgång till din historik eller information om eventuell symtombild.

Följande blodmarkör ingår i NT-proBNP testet:

Analysgrupp Analys
Peptidhormon

NT-proBNP

Frågor och svar om NT-proBNP test

Om provet

För vem passar NT-proBNP testet?

NT-proBNP-test kan vara en, av flera tester, för att påvisa eventuell hjärtsvikt.

Vilka andra blodprover kan tas med fokus på hjärtat?

Hjärt- och kärltest
Hjärt- och kärltestet analyserar 15 blodvärden och kan påvisa förhöjd risk för specifika hjärt- och kärlsjukdomar.

Hälsokontroll Stor
Hälsokontroll Stor är en bred hälsokontroll via blodprov som analyserar 35 blodvärden. Bland annat ingår analys av 8 blodvärden kopplade till hjärta/kärl som exempelvis Triglycerider, LDL – kolesterol och Apo kvot.

Vad är symtom på hjärtsvikt?

Symtom på hjärtsvikt är bland annat trötthet, orkeslöshet, svullna ben och magont. Vid svår hjärtsvikt kan personen bli kallsvettig, få hjärtklappningar, kraftig trötthet och ont i bröstet. Personer som upplever andnöd eller smärta i bröstet bör direkt ringa 112. Vid mildare sjukdomssymtom bör alltid tid hos hälsocentral bokas. I detta fall ska inte ett blodprov beställas via Medisera.

Om provtagningen

Behöver jag tänka på något inför provtagning?

Det enda som behöver tas med är en giltig legitimation. Remissen skickas automatiskt till provtagningsstället direkt efter att valt blodprov har beställts. Vid beställning skickas även ett mail ut med all information kring provtagningen.

Var i Sverige kan blodprovet genomföras?

Medisera samarbetar med provtagningsställen i över 15 städer. I de större städerna finns även flera olika provtagningsställen att välja på. Använd sökfunktionen för att se din närmaste stad för provtagning.

Jag är spruträdd, men vill ändå genomföra blodprov…

Berätta direkt för ansvarig läkare/sjuksköterskor att du är spruträdd så kan de anpassa provtagningen utifrån detta.

Om resultatet

Räcker NT-proBNP testet för att påvisa hjärtsvikt?

NT-proBNB kan vara ett av flera prover som genomförs för att få en helhetsbild. Exempelvis behöver undersökning av hjärtat, EKG, genomföras.

Vad kan provresultatet användas till?

Provsvaret kommer visa om nivåerna är inom referensvärdena eller om läkare på vårdcentral bör kontaktas för vidare utredning.

Beställ NT-proBNP test - 1275 kr

Så fungerar Min Journal