Njurtest

Njurtestet är för dig som vill undersöka blodvärden relaterade till njuren och njurfunktionenFöljande ingår i njurtestet:

  • 9 st analyser av albumin, natrium, kalium, kalcium, kreatinin, eGFR (Krea) rel, cystatin c, eGFR (Cystatin C) rel och eGFR (medel) relativ
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Karolinska Universitetslaboratoriet beräknar eGFR (medel) relativ under förutsättning att de ingående eGFR resultaten inte skiljer sig med mer än +/- 30 % samt att patienten är vuxen.

Provtagningsanvisning: Undvik fet mat och alkohol dagen före provtagningen.

Följande blodmarkörer ingår i njurtestet

Analysgrupp Analys
Njurfunktion

Albumin

Natrium

Kalium

Kalcium

Kreatinin

eGFR (Krea) rel

Cystatin C

eGFR (Cystatin C) rel

eGFR (medel) relativ

Beställ njurprovet och undersök njurfunktionen

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning drop-in. Tidsbokning på ett fåtal orter. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar om Njurprovet

Om provet

För vilka passar njurtestet?

Njurtestet passar för personer som vill undersöka och följa blodvärden som är kopplade till njurens funktion. Kraftigt avvikande värden kan påvisa förhöjd risk för vissa sjukdomar.

Vilka symtom är vanliga vid problem med njurarna?

– Problem med ämnesomsättningen
– Trötthet
– Förändrat blodtryck
– Blod i urinen
– Ödem dvs. underben och fötter är svullna

Vad skiljer Mediseras njurprov mot ett självtest?

Mediseras test tas via blodprov av sjukvårdspersonal och analyseras av Karolinska Universitetslaboratoriet, SYNLAB eller Unilabs vilket innebär att det är samma labb som svensk sjukvård använder. Med ett självtest utförs testet helt på egen hand och utan att någon utbildad sjukvårdspersonal tolkar värdena. Det finns därmed en större riskmarginal med dessa tester än när blodprov genomförs via Medisera.

Om provtagningen

Varför välja Medisera istället för en vårdcentral?

Vid sjukdom eller sjukdomssymtom ska alltid en vårdcentral kontaktas. Där avgör en läkare vilka prover som behöver genomföras utifrån ett helhetsperspektiv.

Vid ett intresse av att undersöka, och lära sig mer, om blodvärden som är relaterade till njurarna kan däremot Mediseras tester beställas. Exempelvis väljer vissa dessa tester för att kunna upptäcka eventuella avvikande värden på ett tidigt stadie.

Ska jag tänka på något speciellt innan provtagning?

Det enda som behöver tas med till provtagningen är ID-handling. Tidsbokning behöver ske på ett fåtal orter. All nödvändig information kring provtagningen ges i det bekräftelsemail som skickas ut efter beställning.

Om resultatet

Vad innebär avvikande värden?

Provresultatet avseende njurprovet presenteras alltid utifrån referensvärden/referensintervall. Om resultatet inte är inom detta intervall är det avvikande. Det krävs däremot ordentligt avvikande värden för att vidare undersökning bör ske och värdena kontrolleras vidare. Vid gravt avvikande värden kommer en läkare att kontakta personen via telefon.

Kan resultatet visa att jag har en njursjukdom?

Njurprovet används för att upptäcka avvikande värden. Dessa i sin tur kan vara indikationer på olika sjukdomar. Det går däremot aldrig att sätta en diagnos enbart utifrån ett blodprov. Vid misstanke om sjukdom bör därmed en läkare kontaktas för vidare undersökning.

Vad innebär njursvikt?

Njurarnas primära funktion i kroppen är att rena blodet. Vid njursvikt klarar de inte av att göra detta till fullo vilket därmed innebär att olika skadliga ämnen blir kvar i kroppen. Symtom, besvär och behandling beror på vilken slags njursvikt det är som personen har.

Beställ Njurtest - 340 kr

Så fungerar Min Journal