Ledvärkstest – Reumatism

Reumatism testet är för dig som vill undersöka blodvärden relaterade till ledvärk och reumatism. Följande ingår:

  • 10 st analyser inkl. antikroppar för reumatoid faktor (RF), anti-CCP, blodstatus och inflammation
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Följande blodmarkörer ingår i ledvärkstestet

Analysgrupp Analys
Antikroppar

Reumatoid faktor (RF)

Anti-CCP

Inflammation

CRP

Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

Beställ ledvärkstestet

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning drop-in. Tidsbokning på ett fåtal orter. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar om ledvärkstestet

Om provet

För vem passar ledvärkstestet?

Ledvärkstestet passar personer som vill undersöka blodvärden kopplade till reumatism och ledvärk. Risken för dessa problem ökar med åldern och det är främst personer över 50 år som beställer testet.

Vad är skillnaden på ledvärkstest och seniortest?

Seniortestet är ett brett hälsotest med 32 analyser. Analyserna är inriktade på åkommor som är vanligare vid äldre ålder. Däremot är inte testet specialinriktat mot något speciellt problem. Ledvärkstestet är smalare och innehåller 10 analyser. Analyserna är inriktade främst mot att upptäcka avvikande värden som kan påvisa reumatism och förklara ledvärk.

Vilka symtom finns på reumatism?

Ledgångsreumatism kännetecknas främst av att händer och fötter blir svullna och ömma. Framförallt på morgonen kan kroppen kännas stel och öm. Eftersom reumatism är en inflammatorisk sjukdom är det även vanligt att lederna blir varma och röda.

Om provtagningen

Var kan provtagning ske?

Medisera har provtagningsställen över hela Sverige. Ange din boendeort i sökfunktionen och se ditt närmaste provtagningsställe.

Under vilka tider kan provtagning ske?

Provtagning sker alltid under provtagningsställets Drop-in tider. Dessa kan variera något mellan olika provtagningsställen. I det bekräftelsemail som skickas ut vid beställning anges valt provtagningsställe samt
kontaktuppgifter.

Var och hur visas analysresultatet?

Efter att provtagning har genomförts tar det 4 – 6 vardagar till att analyssvaren och läkarkommentaren är tillgängliga. Logga in på ”Min Journal” högst upp till höger på Medisera.se. Inloggning sker med Bank-ID.

Om resultatet

Kan provresultatet påvisa/avvisa reumatism?

Blodprovet kan enbart visa avvikande värden som ofta uppstår vid reumatism. Det kan däremot även finnas andra orsaker till dessa avvikande värden.

När bör vårdcentral kontaktas?

Vid kraftigt avvikande värden bör alltid tid på hälsocentral bokas för vidare undersökning. Du bör även boka tid om du har symtom, även om ledvärkstestet inte visar avvikande värden.

Går det att bota reumatism?

Nej, det går inte att bota reumatism. Däremot går det att dämpa både smärta och inflammation med läkemedel och träning.

Beställ Ledvärkstest - 1275 kr

Så fungerar Min Journal