Ledvärkstest

Detta blodprov är för dig som vill undersöka blodvärden relaterade till ledvärk. Följande ingår i ledvärkstestet:

  • 9 st blodmarkörer inkl. antikroppar för reumatoid faktor (RF), anti-CCP, blodstatus och inflammation
  • Provtagning hos valt provtagningsställe drop-in (du behöver inte boka tid)
  • Ett läkarkommenterat provsvar i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar

Följande blodmarkörer ingår i ledvärkstestet

Analysgrupp Analys
Antikroppar

Reumatoid faktor (RF)

Anti-CCP

Anti-CCP

Inflammation

CRP

Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

Beställ ledvärkstestet redan idag

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Aleris Medilab. Du får ett läkarkommenterat svar i ”Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Beställ Ledvärkstest - 990 kr

Så fungerar Min Journal