Fertilitetstest & Graviditetstest

Att kunna skaffa familj är något som de flesta par drömmer om att kunna göra någon gång i framtiden. Ibland händer det utan att vara planerat, och i vissa fall sker ingenting trots att du och din partner försöker på olika sätt. Genom att undersöka kroppens fertilitet får du möjlighet att se hur kroppen mår, hur fertil du är samt möjlighet att maximera dina chanser.

Fertilitetstest för kvinnor och män

Kvinnor är fertila från puberteten till runt 50-årsåldern. Män kan oftast vara fertila från puberteten till långt in på ålderdomens höst. Fertiliteten avtar med ålder. Ett fertilitetstest kan se olika ut för män och för kvinnor. Då undersöks ett flertal olika saker, bland annat blodstatus och kroppens nivåer av östrogen och prolaktin.

Fertilitetstest för män

Hos män undersöks vanligtvis spermiernas kvalitet och antal. För att den manliga kroppen ska kunna producera spermier behövs bland annat FSH.

Fertilitetstest för kvinnor

Hos kvinnor tas ett blodprov för att undersöka äggstockarna, äggreserven och kroppens förutsättningar för att bli gravid. Ett vanligt sätt att testa fertilitet är genom test av follikelstimulerande hormon (FSH). Hos kvinnor används FSH för att reglera menstruationscykeln. Både för höga och för låga nivåer är ohälsosamt hos bägge könen.

Ett fertilitetstest kan även bestå av en rad hormontest. Kvinnan undersöker då när chansen att bli gravid är som störst. Idag finns det även appar och andra hjälpmedel som man kan använda för att ta reda på vilka dagar chansen att bli gravid är som störst.

Läs mer om Mediseras Fertilitetstest.

In vitro-fertilisering (IVF) eller provrörsbefruktning

IVF-behandling eller provrörsbefruktning innebär att man låter spermien befrukta ägget utanför kvinnans kropp. In-vitro-fertilisering eller IVF, som är den vetenskapliga termen betyder “i glas” (in vitro) och “befruktning” (fertilisering).

Provrörsbefruktning är ett annat uttryck som används. IVF eller provrörsbefruktning används vid alla former av infertilitet – manlig, kvinnlig samt när infertiliteten är oförklarad. Kvinnan stimuleras först vid IVF med hormoner för att flera ägg ska mogna. Äggen tas därefter ut ur äggstockarna med en tunn nål samt ultraljud genom slidan av läkare. Spermier och ägg förs därefter samman i en odlingsskål i syfte att befruktning skall ske. Efter några dagar återförs ett eller två befruktade ägg till livmodern.

Graviditetstest

För att se ifall du har blivit gravid eller inte kan du ta ett graviditetstest. När en kvinna är havande bildas ett speciellt hormon i kroppen, hCG. Det innebär att ett av äggen har blivit befruktade. När moderkakan bildas börjar den även att utsöndra hCG. Hur snabbt man kan mäta hCG i blodet beror på vilket graviditetstest man har valt. Vissa är känsligare än andra. Är du osäker på när den vanligtvis kommer kan du räkna med minst tre veckor från oskyddat samlag.

Graviditetstest via blodprov

Det går även att beställa ett blodprov för att följa kroppens nivåer av hCG. Du får då ett mycket tidigare och mer exakt svar jämfört med en graviditetspinne. Läs mer om Mediseras Graviditetstest.

Se Mediseras blodprov för kvinnor här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.