Vilka hälsokontroll paket erbjuder ni?

Det är alltid en god idé att skapa sig en bra överblick över hälsan. En screening gör det möjligt att upptäcka riskfaktorer för framtida sjukdomar i tid. Vi erbjuder olika paket för hälsokontroll som låter dig göra en större kartläggning av bland annat hjärta och kärl, mineral och vitamin-nivåer samt njurfunktion. Paketen som erbjuds är bland annat Hälsokontroll Stor, blodprov för man eller kvinna eller test av kolesterolvärden.

Läs mer om och beställ Hälsokontroll Stor här eller se våra populäraste hälsokontrollpaket här!

Hälsokontroll Stor är ett populärt paket eftersom det identifierar om du är i farozonen för några av de vanligaste sjukdomarna som hjärta-kärl, diabetes och njur/leverfunktion.

Vi erbjuder smidiga hälsokontrollpaket

Du kan också beställa paket för hälsokontroll som är anpassade för män eller kvinnor. Kvinnor brukar vilja undersöka sina fertilietsnivåer eller undersöka om trötthet kan bero på sköldkörtelproblem. Män kan beställa ett speciellt prov som undersöker prostatans status genom att analysera PSA-värden. Se alla hälsokontroll paket för kvinnor här och för män här.

Beställ ett hälsokontrollspaket som identifierar tecken på diabetes

Diabetes är en av våra vanligaste folksjukdomar och finns i olika former. Diabetes typ 1 kan drabba patienten redan under barndomen och beror på att bukspottkörteln inte tillverkar tillräckligt mycket insulin. Typ 2 Diabetes dyker ofta upp senare och kan vara ålders- eller livsstilsrelaterat. Klassiska symtom är att du behöver dricka mycket och ofta är kissnödig. Därför kan också fysisk aktivitet och bra kost hjälpa till att få ner blodsockervärdet och stävja åkomman.

Några går med symtom och känningar länge och det är först vid ett läkarbesök som problemen konstateras. Det är viktigt att vara vaksam på kroppens signaler och även göra en grundlig hälsokontroll för att undersöka både blodsocker och blodfetter. Se alla hälsokontroll paket för organ här.

Skapa en god överblick med ett prisvärt paket för hälsokontroll

Våra paket passar dig som vill få en ordentlig inblick i din hälsa och via blodprov analysera en mängd olika hälsomarkörer. Det innebär att du snabbare kan sätta in rätt insatser i tid.

I kombination med att vara uppmärksam på kroppens signaler är det också viktigt att ha en hälsosam livsstil. Goda levnadsvanor såsom rätt träning, sund kost och tillräckligt med sömn är alla viktiga komponent.

Välj & beställ hälsokontroll

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.