Allergitest tomat

Allergitest för tomat är för dig som vill veta om du är allergisk mot tomat. Följande ingår:

  • 1 st allergitest för tomat
  • Blodprovstagning på Unilabs drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad innebär allergi?

Det är vanligt att personer överreagerar mot ämnen som är främmande för immunförsvaret. När vi kommer i kontakt med sådana ämnen kan de framkalla olika symtom. Dessa främmande ämnen som orsakar den allergiska reaktionen kallas för allergener. När immunsystemet exponeras för ett allergen produceras IgE-antikroppar hos allergikern som svar på exponeringen.

Allergi mot tomat

Allergi mot tomat är en ovanlig, men potentiellt besvärlig allergisk reaktion mot tomat och dess produkter. Tomat är en vanligt förekommande ingrediens i många maträtter och används i olika former. Allergin uppstår när immunsystemet överreagerar på proteiner i tomaten, vilket kan leda till olika symtom och besvär.

Personer med tomatallergi bör vara medvetna om möjliga korsreaktioner med andra frukter och grönsaker, särskilt de inom samma botaniska familj som tomaten.

Följande ingår i Allergitest tomat

Analysgrupp Analys
Allergi

Tomat IgE-antikroppar

Frågor och svar om allergi mot tomat

Kan jag ta reda på om jag är allergisk mot tomat?

Om du vill ta reda på om du har IgE-antikroppar mot tomat kan ett blodprov som mäter nivåerna av IgE-antikroppar tas. Om nivåerna av IgE-antikroppar är över ett visst referensintervall kan det indikera att du är allergisk. Om allergin bekräftas är den primära behandlingen att undvika tomat och produkter som innehåller det.

Vilka är de vanligaste symtomen på tomatallergi?

Symtomen på allergi mot tomat kan variera från milda till allvarliga och inkluderar vanligtvis klåda, rodnad och svullnad runt munnen och ansiktet, liksom matsmältningsproblem som buksmärta och diarré. I mer allvarliga fall kan det leda till andningssvårigheter och anafylaxi, en potentiellt livshotande reaktion som kräver omedelbar medicinsk hjälp.

Att hantera allergi mot tomat kräver noga övervägande av matval och att vara medveten om ingredienserna i förpackade livsmedel. Det är också viktigt att vara försiktig med korskontaminering, särskilt om tomat hanteras i samma kök som där andra måltider tillagas.

Beställ Allergitest tomat - 395 kr

Så fungerar Min Journal