Hälsokontroll i Uppsala

Välj och beställ hälsokontroll

Boka hälsokontroll via blodprov i Uppsala

Var i Uppsala kan man ta blodprov?

I centrala Uppsala erbjuder vi provtagning och analys genom SYNLAB Medilab på Kungsgatan. Du hittar mer info här: Hälsoundersökning på SYNLAB Medilab Uppsala

Vad brukar ingå i en hälsokontroll via blodprov?

Vad som ingår beror på hur omfattande hälsokontrollen är. För att ta några exempel; vikt, längd, frågor om livsstil, BMI, EKG, ultraljud av hjärta-kärl och buk. I de flesta hälsokontroller ingår en analys av blodvärden. En omfattande provtagning kan innehålla analys av blodsocker, blodfetter, blodstatus, testosteron och PSA för män, T3 och folat för kvinnor, tecken på stress (kortisol, C-peptid, IGF-1) analys för inflammation, anabolism eller allergi. Det finns även analyser för att kontrollera funktionen hos följande organ; lever, njure, sköldkörtel samt hjärta/kärl.

Varför kan jag inte bara gå till min vårdcentral i Uppsala?

Vissa vårdcentraler erbjuder hälsokontroll genom blodprov i förebyggande syfte men ofta får man själv stå för kostnaden.

Hälsokontroll genom blodprov

Väljer du att genomföra din blodanalys hos Medisera är hela processen online, förutom den del där du själv går till provtagningsstället för att lämna ditt blod. De flesta tycker inte att det är så farligt, det går till så att man sticker en gång i armvecket och sedan byter man endast rören som samlar upp blodet. För de flesta går detta smärtfritt. Antalet rör beror på hur omfattande analys du gör. Många väljer Hälsokontroll Stor och du får dina exakta blodvärden jämförda med referensvärdet för varje blodmarkör. Resultatet återges visuellt på ett sätt som gör det enkelt för dig att se dina värden och om något ligger utanför referensintervallet. Du får även en informativ text till respektive markör, vad det är för någonting samt vad högt och lågt värde kan indikera. Dina provsvar kommenteras av vår läkare som ringer upp om de är gravt avvikande, innan du får besked digitalt. Välj och beställ hälsokontroll

Vad innehåller Hälsokontroll Stor?

I Hälsokontroll stor ingår analys av D-vitamin och kobalamin (B12), järn, magnesium och ferritin (samt för kvinnor float). Blodmarkörer som visar på funktion hos njurar, lever och hjärta-kärl samt sköldkörtelrubbning ingår. Vidare testosteron och PSA för män. CRP (inflammation), blodstatus, blodfetter (ex. kolesterol och triglycerider) och blodsocker, exempelvis glukos och HbA1C, är även blodmarkörer som analyseras.

Kan jag själv beställa hälsokontrollen online?

Ja, det kan du göra. Klicka här för att se vilka Hälsokontroller vi erbjuder: Våra Hälsokontroller Du behöver ha ett svenskt personnummer, ha fyllt 18 år och ha tillgång till BankId.

Vad kostar det?

Det beror på hur omfattande kontroll du vill ha, hos Medisera kostar hälsokontroll via blodprov mellan några hundra till några tusen beroende på vad du söker.

Är en hälsokontroll från Medisera att betrakta som hälso- och sjukvård?

Ja, Medisera är registrerade som vårdgivare hos Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) och de hälsokontroller vi erbjuder går under definitionen ”Hälso- och sjukvård”.

Är det enkelt och patientsäkert att beställa online?

Det är enkelt och säkert för dig att beställa och få din hälsokontroll online. Hela processen är online, från beställningen till att e-remiss skickas till provtagningsstället samt ”min journal” där du tar del av dina provsvar och läkarkommentaren. Det enda momentet som inte är online är att du behöver bege dig till provtagningsstället för att lämna ditt blod, det är drop-in, så du behöver inte boka tid. Glöm inte legitimationen och att kontrollera öppettiderna som kan variera gällande ort och veckodag. Det är säkert för dig som patient, vi använder tvåfaktorsautentisering till vårt journalsystem och du använder ditt BankId för att komma åt din journal, allt för att göra systemen så säkra som möjligt. Medisera är en privat vårdgivare och styrs av samma lagar och förordningar som all Hälso- och sjukvård i Sverige.

Erbjuder ni företagshälsa i Uppsala?

Ja det gör vi. Läs mer om vår företagshälsovård i Uppsala eller kontakta oss för mer information.