Inflammation & Infektion

Försvar mot patogener

Inflammation och infektion är två av kroppens sätt att försvara sig mot hot från bakterier, virus och andra patogener.

Inflammation

Inflammation är en naturlig reaktion som uppstår när kroppen försöker återställa balansen efter en skada eller när den känner av närvaron av en infektion. Symtom på inflammation kan inkludera rodnad, svullnad, smärta och värme i det drabbade området. Ibland kan dock inflammationen bli kronisk och orsaka långsiktig skada på kroppen.

Infektion

Infektioner orsakas dock ofta av bakterier, virus eller andra mikroorganismer. Dessa angriper kroppen och utlöser en immunrespons som kan inkludera feber, trötthet och andra influensaliknande symtom. Blodprov är en viktig metod för att diagnostisera infektioner och fastställa deras orsak.

Beställ remiss

Inom kategorin “Inflammation & Infektion” kan du hitta information om och beställa remiss för de vanligaste blodproven inom denna kategori inklusive ledvärkstest, CRP, Urat, Anti CCP, Reumatoid faktor (RF), SR-sänkan och Immunglobulin A, M och G. Blodproven testar olika typer av inflammatoriska tillstånd, från reumatoid artrit till inflammatoriska tarmsjukdomar, samt mäter nivåerna av inflammationsmarkörer som CRP (C-reaktivt protein) och sänka (SR). Dessa tester kan hjälpa till att bedöma graden av inflammation och övervaka effektiviteten av behandlingar.

För vem är blodproven relevanta?

Blodprover inom kategorin “Inflammation och Infektion” kan vara relevanta för följande grupper:

  • Patienter med kroniska inflammatoriska sjukdomar: Personer som lider av sjukdomar som reumatoid artrit, psoriasis, inflammatorisk tarmsjukdom (till exempel Crohns sjukdom eller ulcerös kolit) eller lupus kan dra nytta av blodprov för att övervaka nivåerna av inflammationsmarkörer och utvärdera sjukdomsaktivitet.
  • Personer med misstänkta infektioner: Blodprover är en viktig diagnostisk metod för att identifiera närvaron av infektioner, inklusive bakteriella, virala och parasitära infektioner. Detta är särskilt relevant för personer med symtom på infektion, såsom feber, hosta, eller andra influensaliknande besvär.
  • Individer med autoimmuna sjukdomar: Autoimmuna sjukdomar innebär ofta en överaktiv immunrespons som leder till kronisk inflammation. Blodprover kan användas för att övervaka inflammationen och hjälpa till att vägleda behandling och läkemedelsjusteringar.
  • Personer med följdsjukdomar av kronisk inflammation: Kronisk inflammation kan orsaka sekundära komplikationer och följdsjukdomar. Blodprover kan användas för att övervaka och förebygga dessa komplikationer.
  • Personer som genomgår kirurgi eller större medicinska ingrepp: Innan kirurgiska ingrepp kan läkare använda blodprover för att utvärdera patientens inflammationsnivåer och allmänna hälsotillstånd, vilket kan vara viktigt för att bestämma risker och behandlingsmetoder.
  • Äldre vuxna: Åldrandet kan påverka immunsystemets funktion och öka risken för inflammatoriska och infektiösa sjukdomar. Äldre vuxna kan dra nytta av regelbundna blodprov för att övervaka sitt immunsystem och förebygga komplikationer.
  • Idrottare och träningsentusiaster: Intensiv fysisk träning kan orsaka tillfälliga ökningar av inflammationsmarkörer. Blodprover kan användas för att övervaka dessa förändringar och bedöma återhämtningsprocessen efter träning.
  • Personer med ökad risk för infektioner: Vissa individer har en ökad risk för infektioner på grund av underliggande medicinska tillstånd eller behandlingar som immunsupprimerande läkemedel. Blodprover kan användas för att övervaka deras immunsystem och identifiera eventuella infektioner tidigt.