Allergitest gråbo

Allergitest gråbo är för dig som vill veta om du är allergisk mot gråbo. Följande ingår:

 • 1 st test av gråbo
 • Blodprovstagning på Unilabs drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
 • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
 • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
 • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
 • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad innebär allergi?

Det är vanligt att man överreagerar mot ämnen som är främmande för immunförsvaret. När vi kommer i kontakt med sådana ämnen fastnar de lätt i slemhinnorna i ögonen och näsan samt halsen, och kan framkalla olika symtom. Dessa främmande ämnen som orsakar den allergiska reaktionen kallas för allergener. När immunsystemet exponeras för ett allergen produceras IgE-antikroppar hos allergikern som svar på exponeringen.

Allergi mot gråbo

Allergi mot gråbo, även känd som hösnuva eller pollinosis, är en vanlig form av allergi som påverkar många människor runt om i världen. Gråbo är ett vanligt ogräs som blommar under sommar- och höstperioden, och dess pollen kan utlösa allergiska reaktioner hos känsliga individer.

Följande ingår i Allergitestet för gråbo

Analysgrupp Analys
Allergi

Gråbo IgE-antikroppar

Frågor och svar om gråbo-allergi

Kan jag ta reda på om jag är allergisk mot gråbo?

När immunsystemet exponeras för ett allergen produceras IgE-antikroppar hos allergikern som svar på exponeringen.

Om du vill ta reda på om du har IgE-antikroppar mot gråbo kan ett blodprov som mäter nivåerna av IgE-antikroppar tas. Om nivåerna av IgE-antikroppar är över ett visst referensintervall kan det indikera att du är allergisk.

Positiva IgE blodprov betyder dock inte alltid att du upplever symptom på en allergisk reaktion när du kommer i kontakt med gråbo. Andra faktorer spelar in, din känslighet, din hälsa och exponering mot allergenet. Därför är det viktigt att diskutera dina symtom och allergitestresultat med en läkare för att få en mer omfattande bedömning.

Vilka är de vanligaste symtomen på allergi mot gråbo?

 • Nysningar: Nysningar är ett vanligt tidigt symtom på allergi mot gråbo. Pollenpartiklar som inandas kan irritera nässlemhinnan och leda till upprepade nysningar.
 • Rinnande och kliande näsa: Näsan kan bli rinnande och kliande på grund av den ökade produktionen av slem som kroppens försvarsmekanism mot inandade allergener.
 • Klåda i ögonen: Röda, kliande och vattniga ögon är vanliga symtom på gråboallergi och kallas ofta “höstögon” på grund av dess förekomst under hösten.
 • Nästäppa: Nästäppa och trängsel i näsan kan göra det svårt att andas normalt.
 • Hosta och irriterad hals: Pollen kan irritera halsen och orsaka hosta eller svalghosta.
 • Trötthet: Allergiska reaktioner kan vara tröttande, och många personer med gråboallergi upplever trötthet och nedsatt energi.

Behandlingen för allergi mot gråbo

Behandlingen kan innefatta:

 • Antihistaminer: Dessa läkemedel kan minska symtomen genom att blockera effekterna av histamin, ett kemiskt ämne som frisätts som en del av kroppens reaktion på allergener.
 • Nässprayer: Kortikosteroidnässprayer kan hjälpa till att minska nästäppa och inflammation i nässlemhinnan.
 • Immunoterapi: För personer med svår allergi kan allergenimmunoterapi övervägas. Detta innebär att du gradvis exponeras för små mängder av allergenet för att bygga upp immuntolerans.
 • Undvikande: Att undvika direkt exponering för gråbo under dess blomningssäsong kan också hjälpa till att minska symtomen. Detta kan innebära att du stannar inomhus under höga pollenhalter eller använder luftrenare i ditt hem.

Allergi mot gråbo är en utmaning för många människor, men med rätt diagnos och behandling kan symtomen hanteras effektivt.

Beställ Allergitest gråbo - 395 kr

Så fungerar Min Journal