Hälsokontroll i Umeå - Blodprovtagningsställen

Välj och beställ hälsokontroll

Vårt provtagningsställe i Umeå

I Umeå samarbetar vi med SYNLAB Specialistvård som har sin mottagning centralt belägen i staden.

SYNLAB Specialistvård, Umeå

SYNLAB specialistvård ligger på Renmarkstorget 12 C, 903 26 Umeå.

Drop-in

I Umeå är det drop-in för blodprovstagning måndag till torsdag mellan kl.8.00-10.00. Fredagar är det stängt.

Hälsokontroll i Umeå

Umeå är en tätort i Västerbotten och hade 2017 ca 86 000 invånare. Staden är centralort i Umeå kommun, sedan 1965 en universitetsstad. Umeå är residensstad i Västerbottens län och är belägen vid Umeälven och kallas även björkarnas stad. I Umeå kan du gå och ta ditt blodprov på SYNLAB specialistvård som ligger vid Renmarkstorget, centralt i staden.

Vilka hälsokontroller via blodprov kan du göra i Umeå?

I Umeå kan du välja att göra samtliga av Mediseras Hälsokontroller (förutom allergitesterna). Av de mer omfattande kontrollerna kan nämnas stor, mellan och bas samt stora prestationstestet. Hälsokontrollerna omfattar upp till 38 olika analyser av bland annat blodmarkörer kopplat till diabetes, vitamin och mineral, hjärta-kärl, njure och lever, sköldkörteln, blodstatus, inflammation samt prostata/testosteron (för män) och T3 och folat (för kvinnor).

Välj och beställ hälsokontroll

Hur går provtagningen till när du gör din hälsokontroll i Umeå?

Provtagningen i Umeå görs i samarbete med SYNLAB och utförs av specialiserad sjukvårdspersonal. Du bokar först din hälsokontroll hos Medisera och väljer Umeå som provtagningsställe. E-remissen skickas då digitalt till mottagningen. Du går och tar ditt blodprov enligt de anvisningar du fått per e-post vid beställning. Glöm inte att ta med en giltig legitimation. Sköterskan söker på ditt personnummer i datorn och kan se din e-remiss. När blodprovet är taget skickar sköterskan blodproven till laboratoriet. När analysen är klar skickas de digitala svaren till Mediseras journalsystem och när vår läkare kommenterat dem får du besked om att resultatet är klart och du kan då logga in via BankId för att ta del av dem.

Varför ska jag göra en hälsokontroll i Umeå?

Om du är intresserad av att få reda på dina blodvärden och vill få medicinsk information om din kropp kan en Hälsokontroll vara av värde för dig. Du kan genom detta upptäcka exempelvis brist på vitamin eller mineral och få indikationer avseende om det finns andra parametrar att ta hänsyn till eller gå vidare med gällande din hälsa. Du kan genom Medisera skicka din egen remiss till vården gällande blodprovstagning utan att en läkare behöver göra en bedömning först. Hela processen är digital, förutom den del där du lämnar ditt blod. Du behöver ha fyllt 18 år och ha ett svenskt personnummer för att kunna göra din hälsokontroll hos Medisera.

Stor hälsokontroll i Umeå

I hälsokontroll stor ingår det 35 analyser och denna ger en omfattande bild av dina blodvärden. Den innehåller blodmarkörer kopplade till njur- och/eller leverfunktion, vitamin- och mineralbrist, sjukdom i prostata (för män), diabetes, sköldkörtelrubbning, hjärta-kärl samt inflammation.

Definieras Mediseras hälsokontroller som hälso- och sjukvård?

Ja, det gör de. Medisera är registrerad som vårdgivare hos IVO, Inspektionen för Vård och omsorg och bedriver tjänster inom Hälso- och sjukvård. Medisera har en verksamhetschef och en MLA, det vill säga en medicinsk ansvarig läkare, enligt den lagstiftning som följer av detta.

Hur ser era erbjudanden för företag ut?

Mediseras tjänst för företagshälsa kan vara en del av er företagshälsovård. Kontakta oss för mer information eller läs mer om vår företagshälsovård i Umeå via blodprov.

Hälsokontroll genom blodprov

Våra hälsokontroller är online och det innebär att samtliga steg; din beställning, e-remissen samt provsvaren genomförs digitalt. Det du behöver göra är att boka en tid och bege dig till ditt provtagningsställe och lämna blod. Du får ett meddelande när dina provsvar är kommenterade av vår läkare och klara att ta del av. Du behöver ha tillgång till BankId för att legitimera dig. Att välja en privat aktör som Medisera är lika säkert som vilken annan vårdgivare i Sverige som helst, vi står under samma regler och förordningar. Många upplever det som enkelt att använda oss, det går snabbt och smidigt samtidigt som kvalitén är hög. Vi använder oss av säkra inloggningar och all personal har sekretess gällande din medicinska information.

Välkommen till Medisera

Medisera erbjuder provtagning centralt i Umeå på SYNLAB specialistvård på Renmarkstorget 12 C. Hos Medisera kan du beställa flera olika hälsokontroller beroende på ditt behov. E-remissen skickas direkt efter beställning och du kan sedan gå och lämna ditt blod (drop-in) under öppettiderna, du behöver inte boka tid.

Varför välja Medisera?

Enligt våra kunder är Medisera enkelt, trovärdigt och tjänsten håller hög kvalité. Det är just detta som är vår mission, att det ska vara enkelt och patientsäkert att ta reda på om höga eller låga blodvärden påverkar vårt mående. Vår vision är att göra hälsokontroller via blodprov online tillgängligt för så många som möjligt.