Provtagning i Umeå

Välj och beställ hälsokontroll

Drop-in

Tidsbokning krävs

Välj och beställ hälsokontroll

Provtagning i Västerbotten

I Umeå samarbetar Medisera med Aleris Specialistvård som har sin mottagning centralt belägen i staden.

Aleris Specialistvård, Umeå

Aleris specialistvård ligger på Renmarkstorget 12 C, 903 26 Umeå. I Umeå är det tidsbokning för blodprovstagning. Information om tidsbokning får du i bekräftelsemail vid beställning. Umeå är en tätort i Västerbotten och hade 2017 ca 86 000 invånare. Staden är centralort i Umeå kommun, sedan 1965 en universitetsstad. Umeå är residensstad i Västerbottens län och är belägen vid Umeälven och kallas även björkarnas stad. I Umeå kan du gå och ta ditt blodprov på Aleris specialistvård som ligger vid Renmarkstorget, centralt i staden.

Det fungerar såhär

1. Beställ provtagning online

Beställning och provsvar sker online. Vår mest populära kontroll är Hälsokontroll Stor. Där ingår det analys av 35 markörer som är kopplade till hjärt-kärlfunktion, diabetes, funktion hos lever och njure, metabolstörning, eventuell brist på mineral eller vitamin, sjukdom i prostata, testosteronnivåer samt inflammation.

2. Tänk på detta innan provtagning

Kontrollera när ditt provtagningsställe har öppet och glöm inte att boka tid. Tänk på att öppettider kan vara ändrade i samband med röda dagar, storhelger och under semestertider från slutet av juni till början av augusti. Lämna helst blod innan klockan 10 på dagen och gör det på fastande mage. Detta på grund av att vissa blodanalyser riskerar att bli missvisande annars exempelvis glukos och blodfetter.

3. Ta blodprovet

Gå till provtagningsstället på Renmarkstorget 12 C och lämna blod.

4. Läs ditt provsvar online

När ditt blodprov är analyserat och resultatet kommit in i våra system analyseras och kommenteras det av Mediseras läkare. Du får besked via sms och e-post när du kan ta del av dina provsvar och kan då logga in i ”Min journal” med hjälp av ditt BankId för säker åtkomst.

Frågor och svar

Vilka provtagningar kan du göra i Umeå?

I Umeå kan du välja att göra nästan  alla av Mediseras provtagningar (förutom allergitesterna). Av de mer omfattande kontrollerna kan nämnas Stor, Mellan och Bas samt Stora Prestationstestet. Provtagningarna omfattar upp till 38 olika analyser av bland annat blodmarkörer kopplat till diabetes, vitamin och mineral, hjärta-kärl, njure och lever, sköldkörteln, blodstatus, inflammation samt prostata/testosteron (för män) och T3 och folat (för kvinnor). Välj och beställ provtagning här.

Hur går det till?

Provtagningen i Umeå görs i samarbete med Aleris och utförs av specialiserad sjukvårdspersonal. Du bokar först din hälsokontroll hos Medisera och väljer Umeå som provtagningsställe i kassan. E-remissen skickas då digitalt till mottagningen. Du bokar tid och går därefter och tar ditt blodprov enligt de anvisningar du fått per e-post vid beställning. Glöm inte att ta med en giltig legitimation. Sköterskan söker på ditt personnummer i datorn och hittar din e-remiss. När blodprovet är taget skickar sköterskan blodproven till laboratoriet. När analysen är klar skickas de digitala svaren till Mediseras journalsystem och när vår läkare kommenterat dem får du besked om att resultatet är klart och du kan då logga in via BankId för att ta del av dem.

Varför provtagning i Umeå?

Om du är intresserad av att få reda på dina blodvärden och vill få medicinsk information om din kropp kan en hälsokontroll vara av värde för dig. Du kan genom detta upptäcka exempelvis brist på vitamin eller mineral och få indikationer avseende om det finns andra parametrar att ta hänsyn till eller gå vidare med gällande din hälsa. Du kan genom Medisera skicka din egen remiss till vården gällande blodprovstagning utan att en läkare behöver göra en bedömning först. Hela processen är digital, förutom den del där du lämnar ditt blod. Du behöver ha fyllt 18 år och ha ett svenskt personnummer för att kunna göra din hälsokontroll hos Medisera.

Definieras Mediseras provtagningar som hälso- och sjukvård?

Ja, det gör de. Medisera är registrerad som vårdgivare hos IVO, Inspektionen för Vård och omsorg och bedriver tjänster inom Hälso- och sjukvård. Medisera har en verksamhetschef och en MLA, det vill säga en medicinsk ansvarig läkare, enligt den lagstiftning som följer av detta.

Hur ser era erbjudanden för företag ut?

Mediseras tjänst för företagshälsa kan vara en del av er företagshälsovård. Kontakta oss för mer information eller läs mer om vår företagshälsovård i Umeå via blodprov.

Varför privat provtagning?

Att välja en privat aktör som Medisera är lika säkert som vilken annan vårdgivare i Sverige som helst, vi står under samma regler och förordningar. Många upplever det som enkelt att använda oss, det går snabbt och smidigt samtidigt som kvalitén är hög. Vi använder oss av säkra inloggningar och all personal har sekretess gällande din medicinska information.

Varför Medisera?

Hos Medisera kan du beställa flera olika provtagningar beroende på behov. E-remissen skickas direkt efter beställning och du kan sedan gå och lämna ditt blod (drop-in) under öppettiderna, du behöver inte boka tid. Enligt våra kunder är Medisera enkelt, trovärdigt och tjänsten håller hög kvalité. Det är just detta som är vår mission, att det ska vara enkelt och patientsäkert att ta reda på om höga eller låga blodvärden påverkar vårt mående. Vår vision är att göra hälsokontroller via blodprov online tillgängligt för så många som möjligt.