Allergitest Gräspollen

Allergitest gräspollen är för dig som vill veta om du är allergisk mot gräspollen. Följande ingår:

  • 5 st test för vårbrodd, eng. rajgräs, timotej, råg, luddtåtel
  • Provtagning hos valt provtagningsställe drop-in (du behöver inte boka tid)
  • Ett läkarkommenterat provsvar i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar

Om du är allergisk får du reda på att du har en överkänslighet mot gräspollen. Du får inte reda på vilket ämne du är allergisk mot.

Följande ingår i Allergitestet för gräspollen

Analysgrupp Analys
Allergi

Vårbrodd

Eng. rajgräs

Timotej

Råg

Luddtåtel

Beställ allergitest för gräspollen redan idag

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Aleris Medilab. Du får ett läkarkommenterat svar i ”Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Beställ Allergitest Gräspollen - 790 kr

Så fungerar Min Journal