Allergitest Gräspollen

Allergitest gräspollen är för dig som vill veta om du är allergisk mot gräspollen. Följande ingår:

  • 5 st allergitest av vårbrodd, eng. rajgräs, timotej, råg och luddtåtel
  • Blodprovstagning på Unilabs drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Om du är allergisk får du reda på att du har en överkänslighet mot gräspollen. Du får inte reda på vilket ämne du är allergisk mot.

Följande ingår i Allergitestet för gräspollen

Analysgrupp Analys
Allergi

Vårbrodd IgE-antikroppar

Eng. rajgräs IgE-antikroppar

Timotej IgE-antikroppar

Råg IgE-antikroppar

Luddtåtel IgE-antikroppar

Beställ allergitest för gräspollen

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på drop-in. Tidsbokning på ett fåtal orter. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar

Om provet

För vem passar allergitestet?

Allergitest gräspollen passar dig som misstänker allergi mot gräspollen och vill få bekräftat att du är överkänslig mot dessa ämnen. Det kan även genomföras av personer som vill utesluta allergi som en orsak till ett sämre fysiskt mående.

Vad kännetecknar allergi mot gräspollen?

Pollenallergi kännetecknas av röda, rinnande och kliande ögon samt nästäppa.

Finns det bredare allergitester?

Önskas test genomföras mot flera olika allergier kan Stora Allergitestet väljas. Det omfattar 15 allergitester fördelade på födoämnen, pälsdjur och pollen. Däremot ingår inte gräspollen.

Om provtagningen

Kan jag genomföra flera allergitester på samma gång?

Ja, det är möjligt att genomföra flera blodprover vid samma provtagningstillfälle. Beställ vilka prover som önskas på Medisera, välj samma provtagningsställe och ange när du kommer dit att du har flera
remisser.

Kan jag byta till annat blodprov?

Byte från ett beställt blodprov till ett annat sker via kontakt med Mediseras kundtjänst.

Hur fort kan provtagning ske efter att provet beställts?

Ett par minuter efter att beställning och betalning skett kommer en digital remiss automatiskt skickas till det provtagningsställe som valts. Det är alltså möjligt att gå till provtagning direkt efter att beställning skett förutsatt att det sker inom provtagningsställets öppettider.

Behöver jag tänka på något inför provtagningen?

I bekräftelsemailet finns information om provtagningen och vad du bör tänka på inför provtagning. Där framgår det även inom vilka tider som provtagningsstället har öppet. Du behöver inte fasta inför blodprovet eller ta det en särskild tid på dygnet.

Om resultatet

Kan resultatet säkerställa allergi?

Medisera kan aldrig ställa någon diagnos och därmed inte heller ange att en person har en specifik allergi. Däremot kan detta blodprov ge tydliga indikationer på överkänslighet. Vid avvikande värden bör tid på hälsocentral bokas för diagnos och hjälp.

Visar provet vilket ämne som överkänslighet finns mot?

Provet omfattar fem analyser; vårbrodd, eng. rajgräs, timotej, råg och luddåtel. Resultatet visar överkänslighet, men inte vilken av dessa ämnen som personen är överkänslig mot. Vid överkänslighet bör däremot alltid vårdcentral kontaktas.

Vilka behandlingar finns?

Vid mildare problem räcker det ofta med receptfria läkemedel som dämpar besvären. Bland annat finns kortison, antihistaminer och kromoner. Beskriv dina symtom för personal på ett apotek så kan de föreslå passande läkemedel. Det är även väldigt individuellt hur effektivt dessa läkemedel är. Om ett läkemedel inte ger effekt kan alltså andra provas. Vid svåra problem kan läkare skriva ut kortisontabletter eller kortisonsprutor.

Beställ Allergitest Gräspollen - 690 kr

Så fungerar Min Journal