Antikroppar

Antikroppar

Antikroppar, eller immunoglobuliner, är avgörande för vårt immunsystem och spelar en central roll i att bekämpa infektioner och sjukdomar. Medisera erbjuder ett urval av blodprov för att upptäcka/mäta och övervaka antikroppsnivåer.

Immunglobuliner (Ig) är ett samlingsnamn för antikroppar och dessa delas in i olika klasser beroende på funktioner och egenskaper hos de delar av antikropparna som inte binder till smittämnen. Det finns fem immunglobulinklasser: IgM, IgD, IgG, IgA och IgE.

Antikroppar och immunförsvaret

Antikroppar är protein som produceras av immunsystemet som svar på infektioner, vaccinationer eller andra främmande ämnen i kroppen. De fungerar som försvar mot virus, bakterier och andra mikroorganismer.

Blodprov för antikroppar

Vi erbjuder ett brett utbud av blodprov inom kategorin antikroppar för att passa olika behov och syften. Dessa prov kan användas för att upptäcka antikroppar mot specifika sjukdomar, inklusive virussjukdomar som COVID-19, autoimmuna sjukdomar, toxoplasma, borrelia m.fl. Resultaten från dessa tester kan vara avgörande för diagnos, behandling och förebyggande åtgärder.

Ditt immunförsvar

Immunförsvaret är din kroppsliga försvarslinje mot sjukdomar, och att ha kunskap om din immunitet kan vara avgörande för din hälsa.