Huvudvark

Huvudvärk

21 februari 2019

Huvudvärk är smärta i, runt och ovanpå huvud och övre nackparti, är vanligt förekommande och kan uppstå snabbt eller komma krypandes över tid. Huvudvärken kan uppstå i en eller båda sidorna av huvudet eller vara isolerad till ett specifikt ställe. Huvudvärken kan förekomma i olika former och vara molande, skarp eller dunkande. Den går oftast över av sig själv, men kan ibland sitta i längre. I de allra flesta fall är huvudvärk ofarligt, men kan trots det försvåra livet.

Huvudvärk varje dag

Jag har personlig erfarenhet av kronisk huvudvärk som hållit i sig under flera år. Efter några veckor med huvudvärk varje dag började jag utreda värken i syfte att komma tillrätta med problemet. Jag har varit på otaliga läkarbesök, genomgått MR (Magnet Röntgen) för att utesluta tumör, skaffat terminalglasögon (vid arbete med datorn), skaffat och använt bettskena på natten, gjort hälsokontroll hos läkare och gjort hälsokontroll via blodprov för att utesluta brister samt avslappningsövningar.

Huvudvärk på morgonen

Den huvudvärk jag lider av är alltid värst på morgonen för att släppa något under dagen. Efter många turer har jag nu landat i att huvudvärken kommer av stress och oro som leder till att jag spänner mig och gnisslar tänder (bruxism) på natten, vilket leder till huvudvärk på morgonen. Huvudvärken beror dock inte enbart på detta utan har troligtvis även andra orsaker.

Blodprov för att utesluta brist som orsak

Jag har utfört hälsokontroller både hos läkare och privat via blodprov för att utesluta brist som orsak till huvudvärken. Det visade sig att jag under en längre period också haft d-vitaminbrist. Slutsatsen blev därför att huvudvärken berodde på spänning på natten (bruxism) tillsammans med d-vitaminbrist. Idag mår jag bättre, men är inte helt återställd.

Huvudvärk kan ha många orsaker

Nedan har vi sammanställt information om huvudvärk och de vanligaste orsakerna till huvudvärk. Viktigt att veta är att huvudvärken kan uppstå som symtom vid flera olika typer av sjukdomar som t.ex. influensa, förkylningar och många andra infektioner som orsakas av virus eller bakterier.

Du kan också få huvudvärk om du slutar dricka kaffe, eller bara minskar din kaffekonsumtion några dagar, som en följd av abstinens efter att du slutat med narkotika, alkohol, nikotin eller läkemedel. Huvudvärk kan också bero på brist på vissa ämnen i kroppen, t.ex. blodbrist eller låga värden avseende vitaminer och/eller mineraler.

I vissa fall beror huvudvärken på något allvarligt som hjärntumör, blödning i hjärnan eller hjärnhinneinflammation.

Vanligaste typerna av huvudvärk

De vanligaste typerna av huvudvärk är:

 1. migrän
 2. spänningshuvudvärk
 3. huvudvärk som beror på bihåleinflammation
 4. läkemedelsutlöst huvudvärk
 5. ansträngningsutlöst huvudvärk

Migrän

Migrän kännetecknas av ljud- och ljuskänslig samt illamående och man tror att migrän är en urladdning i hjärnan då hörselintryck, synintryck och känselsignaler registreras som smärta. Migrän kan t.ex. utlösas av stress och hormonsvängningar under menstruationscykeln. Migränen finns ofta kvar under tolv till tjugofyra timmar om den inte behandlas.

Migrän är betydligt vanligare hos kvinnor och ca 1/5 av alla kvinnor i fertil ålder har migrän. Migrän är oftas ärftlig och kan börja redan i när hormonerna kommer i gång i tonåren. Vid en migrän-attack har oftast flera faktorer staplats på varandra, som stress, hormonomställningar, att man ätit och sovit dåligt och att man har spänt käkarna. Det kan också handla om att man inte tål vissa livsmedel.

Symptom och diagnos

Ofta en halvsidig, svår och dunkande huvudvärk som kan byta sida efter ett tag. Man är känslig för ansträngning och om man rör sig hastigt. Man är ofta kraftigt illamående och kan kräkas och är även överkänslig för ljud och ljus.

Diagnos ställs genom att patienten får berätta om sina symptom och en läkare kan ge olika rekommendationer som komplement till migräntabletterna så som massage, akupunktur, yoga eller KBT-terapi. KBT-terapi och akupunktur har visat sig speciellt användbart, då det har bidrar till att man står bättre rustad att hantera stress.

Det man kan göra på egen hand för att minska migränanfallen är att undvik stress och oro samt viss typ av mat. Migränanfallen brukar minska om man tar hand om sig, dvs. äter och sover bra samt motionerar och planerar in avslappningsövningar.

Spänningshuvudvärk

Spänningshuvudvärk kännetecknas av ömma punkter på huvudet/i hårbotten pga. spändhet som hindrar blodcirkulation och orsakas ofta av felaktiga arbetsställningar samt av stress och oro. I vissa fall bero spänningshuvudvärk på synfel eller problem med käkleder/tänder.

Bruxism är ett vanligt tillstånd hos barn (även om vuxna också kan drabbas), och kallas i folkmun för att ”gnissla tänder”. Denna undermedvetna vana spänner käkmusklerna och orsakar smärta såväl som obehag på morgonen.

Spänningshuvudvärk drabbar över två miljoner svenskar någon gång varje vecka. Så många som hälften av alla svenskar får denna typ av huvudvärk någon gång per månad.

Symptom och diagnos

Typiska symptom är en obehaglig och dov huvudvärk som känns i hela huvudet och ibland ner i nacken. Vissa kan beskriva det som en tung blymössa på huvudet. Ömma punkter i hårbotten och nacken, och ibland även i käkmusklerna, är vanligt förekommande.

Det finns tydliga kriterier för vad som krävs för att det ska vara spänningshuvudvärk, och diagnos ställs genom att patienten får berätta om sina symptom. Spänningshuvudvärk kan behandlas fysisk träning samt med smärtstillande medel och avslappningsövningar och fysisk träning.

Det man kan göra på egen hand för att minska spänningshuvudvärk är att se över sin arbetssituation och arbetsposition. Det är också viktigt att sova och äta regelbundet och att undvika stress. Smärtstillande medel kan lindra, men borde användas sparsamt.

Bihåleinflammationsutlöst huvudvärk

Bihåleinflammation kan ge en kraftig huvudvärk och kännetecknas av att man har ont i panna, runt ögonen och/eller i kinderna. Ca 15% drabbas någon gång under livet av bihåleinflammation. Det är det ökade trycket i bihålorna som ger upphov till smärta samt själva inflammationen i sig som leder till huvudvärk.

Typiskt för bihåleinflammation är att du samtidigt med att ha ont i huvudet även har tjock, gröngul snuva. Huvudvärken kan bli värre om du rör huvudet hastigt eller lutar dig framåt.

Symptom och diagnos

Bihåleinflammation kännetecknas av förkylning, tjock gulgrönt snor och blir värre om man böjer sig fram. För att ställa diagnosen knackar man på bihålorna för att se om de ömmar samt att patienten berättar om symptomen och hur de känns.

I vissa fall spolar och tömmer man bihålorna, men oftast behandlas bihåleinflammation med nässprej. I vissa fall behöver inflammationen behandlas med antibiotika.

Läkemedelsutlöst huvudvärk

En låg andel av de med migrän och spänningshuvudvärk får också huvudvärk orsakad av läkemedel som kännetecknas av en diffus smärta i huvudet och som troligtvis beror på att kroppens egna smärtlindrande system sätts ur spel.

Symptom och diagnos

Läkemedelsutlöst huvudvärk börjar ofta med en annan typ av huvudvärk, som migrän, spänningshuvudvärk eller bihåleinflammation.

Om diagnosen är läkemedelsutlöst huvudvärk behöver patienten avgiftas, dvs. sluta med läkemedlen. Huvudvärken kan initialt bli sämre under första veckan, för att därefter bli bättre.

Ansträngningsutlöst huvudvärk

Ansträngningsutlöst huvudvärk kännetecknas av en dunkande huvudvärk som kommer plötsligt och som beror på blodtrycksförhöjning samtidigt som muskulaturen utsätts för hård press. Risken att utveckla denna typ av huvudvärk är vanligare om man redan har migrän eller spänningshuvudvärk.

Vanligtvis släpper värken efter några timmar, men kan vara under en längre period. Om huvudvärken som du upplever är plötslig och intensiv kan det i ovanligare fall vara tecken på en hjärnblödning.

Symptom och diagnos

Symptom på ansträngningsutlöst huvudvärk är en plötslig och dunkande huvudvärk vid hård ansträngning som t.ex. tunga lyft eller liknande övningar.

Vid diagnos är det mycket viktigt att utesluta allvarliga orsaker till huvudvärken som blödning. Långsam fysisk uppvärmning med god vätskebalans kan hjälpa.

Vad beror värken på?

Huvudvärken kan bero på många olika saker och komma från olika delar av huvud, axlar eller nacke som t.ex.:

 • hjärn och/eller benhinnor
 • nacken, muskler och/eller leder
 • blodkärl och/eller nerver
 • näsans bihålor, ögon och/eller öron
 • tänder, käkleder och/eller tuggmuskler

Primär och sekundär huvudvärk

Huvudvärk kan också delas in i primär och sekundär huvudvärk beroende på vad som orsakar värken.

Primära orsaker till huvudvärk

Överaktivitet av känsliga nerver orsakar primär huvudvärk och värken är i dessa fall inte symtom på sjukdom utan en irritation i nerverna. Den primära huvudvärken är den mest vanligt förekommande och kan t.ex. uppträda som:

 • Migrän, spänningshuvudvärk och ansträngningsutlöst huvudvärk som vi skriver om ovan
 • Hortons huvudvärk som liknar migrän
 • Huvudvärk utlöst av kyla
Hortons huvudvärk

Denna typ av huvudvärk kännetecknas av en ofta outhärdlig skärande eller sprängande smärta vid ögat med anfall som kommer regelbundet under en viss tid på dygnet, ofta nattetid. Ögat blir ofta rött och tåras under anfallet, samtidigt som näsan kan rinna.

Huvudvärk utlöst av kyla

I vissa fall upplever personer huvudvärk när huvudet utsätts för kyla.

Andra orsaker som för lite sömn, stress, alkohol, missbruk och missade måltider kan också ge upphov till primär huvudvärk.

Sekundära orsaker till huvudvärk

Sjukdomar eller tillstånd som stimulerar känsliga nerver orsakar sekundär huvudvärk som t.ex.:

 • Bihåleinflammationsutlöst huvudvärk som vi skriver om ovan
 • Medicinering
 • Inflammation i tinnings-pulsådern
 • Hjärnhinneinflammation
 • Infektion
 • Synfel
 • Sömnapne
 • Sömnstörningar
 • Hjärnblödning
 • Hjärntumör
 • Högt blodtryck och diabetes
 • Alkohol/bakfylla
 • Vätskebrist
Huvudvärk orsakad av medicinering

Huvudvärk utlöst av läkemedel är ofta dov och utspridd i hela huvudet. I vissa fall uppstår också ett pipande/ringande ljud i öronen. Orsaken till värken är att medicinen påverkar blodkärlen. Tar du t.ex. tabletter mot huvudvärk mer än två veckor per månad kan det efter en tid uppstå kronisk huvudvärk som beror på att du använder huvudvärkstabletterna för ofta. Det finns en risk för att du utvecklat ett beroende som det vara svårt att sluta med dem utan hjälp.

Huvudvärk orsakad av inflammation i tinnings-pulsådern

Inflammation i tinnings-pulsådern kallas också temporalisarterit och är vanligare hos kvinnor än män. Sjukdomen gör sig sällan påmind innan man fyller femtio.

Temporalisarterit är en reumatisk sjukdom som behandlas med kortisol och som kan påverka synen om den inte behandlas i tid. Symtomen är en långvarig värk i ena tinningen och ömhet i hårbotten. Ofta får man lätt feber och känner trötthet. En tydlig varningssignal är att det gör ont när du äter/tuggar.

Huvudvärk orsakad av hjärnhinneinflammation

Hjärnhinneinflammation kallas också meningit och kan bero på bakterier eller virus. När den beror på det sistnämnda, dvs. virus, blir man ofta frisk utan behandling. Bakterieorsakad hjärnhinneinflammation är dock en allvarlig sjukdom som behöver sjukhusvård.

Symptomen är t.ex. huvudvärk, feber, stelhet i nacken och illamående. Huvudvärken brukar komma snabbt vid hjärnhinneinflammation och kan kännas kraftigare jämfört med hur det vanligtvis känns vid huvudvärk. Symptomen är liknande oavsett om inflammationen beror på bakterier eller virus även om virusutlöst inflammation vanligtvis är lindrigare.

När du får hjärnhinneinflammation har du huvudvärk som blir värre under några timmar upp till 24 timmar. Hög feber och svårigheter att böja huvudet framåt är vanligt. Ibland syns små blödningar på huden.

Hjärnhinneinflammation skall inte förväxlas med hjärninflammation (encefalit), som är en inflammation i hjärnan.

Huvudvärk orsakad av infektion

En infektion uppstår pga. att kroppen angripits av virus, bakterier eller svamp. Försvarsmekanismer i kroppen sätter då ofta igång en inflammation som innebär att området blir ömt, varm, rött och svullet. Huvudvärk, muskelvärk, feber och trötthet är tecken på en större inflammation. Huvudvärken borde släppa när infektionen behandlats.

Huvudvärk orsakad av synfel

Synfel orsakar i vissa fall huvudvärk och avhjälps genom laserbehandling, terminalglasögon eller vanliga glasögon.

Huvudvärk orsakad av sömnapné

Sömnapné innebär tillfälliga pauser i andningen medan man sover. Eftersom hjärnan under dessa perioder inte får tillräckligt med syre kan det föra med sig huvudvärk.

Tecken på sömnapné är t.ex. trötthet trots sömn och mörka ringar under ögonen. Kraftig snarkning kan vara ett symptom på sömnapne.

Huvudvärk orsakad av sömnstörningar

Psykologiska och känslomässiga faktorer som stress och ångest kan också hindra oss från att sova ordentligt vilket kan leda till huvudvärk. Mardrömmar och negativa känslor kan också orsaka migrän. En störande miljö kan också störa sömnkvaliteten och ge dig huvudvärk på morgonen.

Huvudvärk orsakad av hjärnblödning

Vid slag eller tryck mot huvudet orsakat av fall kan man drabbas av en blödning på eller under hjärnans hinnor, ofta men inte alltid med huvudvärk som följd. Andra symtom som trötthet eller att du blir svår att få kontakt med är vanligare vid hjärnblödning. Symtomen kan initialt vara lindriga men kan långsamt öka över tid. Pulsåderbråck i hjärnans kärl kan också orsaka hjärnblödning. Då hjärnan kan ta skada av trycket från blödningen ska du kontakta sjukvården.

Symtomen kan också vara en huvudvärk som kommer väldigt snabbt, och som blir mer intensiv och ofta pulserande med värk som kan stråla ut till nacke, rygg och ibland till benen.

Huvudvärk orsakad av hjärntumör

En ovanlig anledning till huvudvärk är hjärntumör. Huvudvärk är dock det vanligaste symtomet vid hjärntumör och om det är en ny typ av huvudvärk eller om den inte går över på ett par veckor skall man söka läkare. Värken vid hjärntumör beror på ökat tryck när tumören växer pga. att skallbenet sätter en gräns för hur mycket hjärnan kan utvidgas. Ungefär tusen personer varje år får en hjärntumör som startat i själva hjärnan.

Huvudvärk orsakad av högt blodtryck och diabetes

Högt blodtryck och diabetes kan utlösa huvudvärk eller migrän beroende på att blodtrycket ökar, blodkärl dras samman och att musklerna spänns i båda fall, speciellt i huvudet.

Huvudvärk orsakad av alkohol/bakfylla

Huvudvärk kan uppstå pga. alkohol och framförallt när alkoholen går ur/gått ur kroppen under bakfyllan. Huvudvärken brukar vanligtvis släppa i takt med vila och återhämtning.

Huvudvärk orsakad av vätskebrist

Vätskebrist är en vanlig sekundär orsak till huvudvärk och avhjälps genom att under framförallt varma och soliga varma dagar förebyggande dricka riktiga mängder vatten.

Källor

1177 om Huvudvärk
Hjärntumör

Testa din hälsa via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.