Mage & Tarm

Blodprov för mag- och tarmhälsa

Många sjukdomar och tillstånd som påverkar magen och tarmarna kan inte alltid diagnostiseras enbart genom fysiska undersökningar eller andra tester. Det är här blodprover blir en värdefull del av vårdprocessen.

Medisera erbjuder blodprov inom kategorin mage och tarm som passar olika behov och syften. Dessa prov kan användas för att upptäcka antikroppar kopplade till celiaki och helicobacter pylori samt pankreasamylas som kan ge information om eventuell inflammation eller sviktande funktion i bukspottskörteln, cystisk fibros eller oklar buksmärta.

Vad kan ett blodprov för mage och tarm ge för information?

  • Inflammation: Blodprover kan avslöja tecken på inflammation i magen eller tarmarna. Detta kan vara indicier på inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom eller ulcerös kolit.
  • Infektioner: Vissa mag- och tarminfektioner kan påvisas genom att analysera blodprover. Detta hjälper till att identifiera orsaken till symptom som diarré och buksmärtor.
  • Näringsbrister: Magen och tarmarna är ansvariga för att absorbera näringsämnen från den mat vi äter. Om det finns problem med upptagningsprocessen kan blodprover avslöja näringsbrister, inklusive brist på järn, vitamin B12 eller folsyra. Se kategorin Vitaminer & Mineraler för mer information.
  • Allergier och intoleranser: Blodprov kan användas för att identifiera allergier mot specifika livsmedel, inklusive de som kan påverka magen och tarmarna. Laktosintolerans är ett exempel på en sådan intolerans. Se kategorin Allergier för mer information.
  • Celiaki: Blodprov kan användas för att diagnostisera celiaki, en autoimmun sjukdom som påverkar tarmarna när gluten konsumeras.

För vem är blodproven relevanta?

Gruppen som blodproven är relevanta för omfattar personer som upplever mag- och tarmsymtom som buksmärtor, diarré, förstoppning eller illamående. Det inkluderar också de som har ärftliga riskfaktorer för sjukdomar som påverkar magen och tarmarna, såsom en familjehistoria av inflammatoriska tarmsjukdomar.