Inflammation; CRP prov och SR prov

Kroppen kan försvara sig på flera olika sätt med hjälp av immunförsvaret. Inflammation är en respons på irritation eller infektion och en del av reaktionen som uppkommer när vävnader utsätts för skada som kan komma från främmande organismer som trängt in i vävnaden, skador på cellerna eller från irriterande ämnen.

När kroppen angrips av virus, bakterier, svamp eller något annat kan kroppen reagera med att inflammera det drabbade området. Inflammationen är en ansträngning att ta bort de störande faktorerna och påbörja läkningsprocessen. Begreppet inflammation innebär inte i sig att det förekommer en infektion, men det är vanligt att infektioner sätter igång inflammationer. Läs mer om Mediseras CRP test och SR sänkan.

Test av CRP inkl. analys och läkarkommentar ingår t.ex. i Mediseras stora hälsokontroll. Beställ SR sänkan här.

Vilka symptom ger en inflammation?

Det finns fem kännetecken på att du har en inflammation. Det första kännetecknet är rodnad, det vill säga att den inflammerade delen av kroppen blir röd eller rödaktig. Det andra kännetecknet är svullnaden. Det tredje kännetecknet är smärta. Det fjärde kännetecknet är en känsla av ökad lokal värme och femte är nedsatt funktion. Både rodnaden och den värmande känslan beror på att vävnaden som skadats har fått ett ökat blodflöde. Ökningen sker genom att de omkringliggande blodkärlens väggar släpper igenom mer blod och vätska. Det är vätskan som får det inflammerade området att svullna upp.

En inflammation läker ofta naturligt, men ibland förblir inflammationen ovanligt länge alternativt läker inflammationen inte alls. Då kan det bland annat bildas var. En inflammation kan även bero på en autoimmun sjukdom, det vill säga att kroppens immunförsvar attackerar kroppens egen vävnad. Om du har en allvarlig inflammation kan du gå ned mycket i vikt och du kan må allmänt väldigt dåligt.

SR prov för sänkningsreaktion

Ett sätt att upptäcka inflammation är genom att testa sänkan. Sänkan är ett blodprov som mäter hur mycket dina erytrocyter, dvs. röda blodkroppar, sjunker i blodet under en timma. När en inflammation finns i kroppen förekommer vissa proteiner i blodet som gör det lättare för blodet att klumpa ihop sig, något som i sin tur får dina erytrocyter att falla snabbare. Sänkan mäter alltså hur snabbt dina röda blodkroppar sjunker. Problemet med sänkan är att den endast anger att det finns fler proteiner i blodet, något som sannolikt beror på inflammation, men som även kan bero på något annat. Sänkan talar inte om vart i kroppen det finns en inflammation eller vad inflammationen beror på. Höga värden av sänkan kan bero på lunginflammation, blindtarmsinflammation, sköldkörtelinflammation, graviditet, kroniska njursjukdomar och många andra åkommor.

CRP prov (C-reaktivt protein) för snabbsänka

Ofta testas sänkan tillsammans med CRP, det vill säga C-reaktivt protein. Detta prov kallas ofta för snabbsänka eftersom det tas samtidigt och CRP går mycket snabbare. CRP mäter proteinhalten i blodet. Höga CRP-värden tyder på att kroppen har någon form av inflammation eller infektion. Ju högre CRP-värde, desto mer allvarlig kan infektionen eller inflammationen vara. Ofta tas även blodstatus för att försöka hitta källan till inflammationen.

Se alla blodprov inom inflammation och infektion

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.