sömn

Sömnens påverkan på hälsan

4 augusti 2022

Sömn påverkar hälsan på flera sätt. Bland annat ser sömn till att hjärnan och kroppens organ får möjlighet till återhämtning. I takt med att fler personer känner sig alltmer stressade ökar sömnproblemen i samhället. Lär dig mer om insomni, stress och hur du kan påverka din sömn.

Var tionde vuxen lider av insomni

När sömnproblem blir långvariga och går ut över vardagen kallas det för insomni. Vanligt vid insomni är att inte kunna somna, vakna flera gånger under natten och att vakna för tidigt på morgonen utan chans att somna om. När ett sömnproblem pågått under minst tre månader definieras det som insomni. Var tionde vuxen lider av insomni i Sverige, den vanligaste anledningen bakom problemet är stress.

Sömnsvårigheter kan orsaka hälsoproblem

När du blir stressad ställer kroppens nervsystem in sig på att vara vaken, därför kan sömnen påverkas av påtaglig stress. Sömnproblem kan i sin tur leda till orkeslöshet, koncentrationssvårigheter och depression. Risken för att drabbas av exempelvis diabetes och hjärt-kärlsjukdomar ökar vid sömnproblem som pågår under längre perioder.

Stress minskar under djupsömn

När kroppen kommer in i djupsömn, det vill säga den fas då du är svårväckt, sjunker blodtrycket och kroppstemperaturen. Andetagen blir färre och längre, musklerna slappnar av och kroppen återhämtar sig. Produktionen av stresshormoner minskar vid djupsömn.

Alla människor behöver djupsömn för att fungera och må bra under dagen. Då stress kan stå i vägen för djupsömnen är det viktigt att försöka hitta sätt för att slappna av. Vad som anses som avslappnande kan vara individuellt.  Testa dig fram och se om meditation, lugn musik eller bokläsning kan hjälpa dig. Vid behov kan du kontakta en psykolog för att få verktyg kring hur du kan hantera påtaglig stress.

Dagsaktiviteter som påverkar sömnen

Under dagen skapar du förutsättningar inför nattsömnen. Se till att få mycket dagsljus och röra på kroppen. Låt bli att träna under kvällstid, allt som höjer kroppstemperaturen riskerar att orsaka sömnbesvär. Det kan dessutom vara svårt att komma ned i varv och slappna av kort efter träning. Koffeindryck har stor en påverkan på energin och din sömn. Koffein blockerar receptorerna för ämnet adenosin, ett ämne som utsöndras och har en uttröttande effekt. Under sen eftermiddag är det en god idé att avstå från koffein.

Miljö i sovrummet

Temperaturen i sovrummet har en påverkande effekt på sömnkvalitén. Stresshormonet kortisol bildas i större mängder vid varma temperaturer. Studier har även påvisat att sömnen blir längre vid lägre, svalare temperaturer än vid varma. Viktigast är att du själv upplever miljön i sovrummet som lugn. Se över omgivningen i sovrummet och känn om det är tillräckligt svalt, mörkt, städat och tyst när du försöker somna.

Sömn och blodmarkörer

Det finns blodmarkörer som kan kopplas till sömn. En av dessa är stresshormonet kortisol, som är ohälsosam i vid både höga och låga mängder. Läs mer om Mediseras kortisoltest via blodprov här. Även underliggande sjukdomar kan påverka sömnen. I vår Hälsokontroll Stor får du en bredare överblick av dina blodvärden där bland annat vitaminbrist, sköldkörtel, diabetes och njurfunktion analyseras.

Källor

1177.se

internetpsykiatri.se

sverigesradio.se

Beställ hälsokontroll via blop mer om Hälsokontroll Stor här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.