AMH – Anti-Müllerin Hormon, vad är det för typ av blodprov och vad kan det ge mig?

13 januari 2020

Anti-Müllerin Hormon, även kallat anti-müllerskt hormon och Müllerinhiberande substans (MIS), är ett könshormon med viktiga funktioner hos både män och kvinnor. I manliga foster är det detta hormon som återbygger de müllerska gångarna så att kroppen inte utvecklar ett kvinnligt kön. Hos kvinnliga foster bildas hormonet flera veckor senare än hos pojkar.

Varför gör man en blodanalys avseende AMH?

Mätning av AMH utförs vanligen när man utreder varför en kvinna inte kan få barn eller inför IVF (in-vitrofertilisering). Genom att mäta AMH-värdet i blodet kan man få en bild över hur många äggfolliklar en kvinna har. Oftast utför man även många andra tester för att utreda fertilitet, exempelvis FSH-test. När det kommer till just äggreserven går det även att utföra ultraljud för att få mer information. Studier har visat att AMH nivåerna korrelerar positivt med antalet äggceller samt med sannolikheten att bli gravid (spontant eller efter stimulation). Analysen säger ingenting om äggens kvalitet. Kvinnor med PCOS brukar ha högre AMH nivåer än kvinnor med en normal ovulatorisk cykel på grund av ett större antal antralfolliklar. Under menopausen (ålders betingat eller efter kemoterapi eller strålning) sjunker AMH nivåerna till att vara icke mätbara postmenopausalt.

Kan man ta blodprov för AMH när man har/tar preventivmedel med hormoner?

Ja, det kan man. Det finns både studier som visar på att AMH nivåerna i blodprov ej påverkas och studier som visar att nivåerna påverkas, sänks, om man äter p-piller. Hur mycket värdet sänks varierar. En del studier har även undersökt annan hormonell antikonception alltså även de gestagena metoderna; minipiller, hormonspiral, p-spruta och p-stav. Sammanfattande studier av litteraturen pekar på att det finns kontroverser och att alla studier inte drar samma slutsatser. Det verkar även vara så att detta kan påverkas av hur länge du ätit p-piller. För att utreda resultatet av blodprovet vidare behöver man konsultera en läkare som kan bedöma den sammanlagda informationen; både anamnes, prover och undersökningar.

Hur skall jag tolka resultatet av blodprovet?

Du får ditt värde i relation till referensvärdet. Referensintervallet varierar i relation till ålder och kön. Läs mer om vad Unilabs skriver här. Det finns även ett referensvärde kopplat till POCS, Polycystiskt ovarialsyndrom.

Högt värde

Ett högt värde innebär i de flesta fall att kroppen har en god äggreserv. Analysen säger dock ingenting om äggens kvalitet. Det kan även förekomma hos kvinnor som har polycystiskt ovarialsyndrom. Då kan det vara svårt att bli gravid trots att man har ett högt AMH-värde.

Lågt värde

Kroppen får naturligt lägre AMH-värden med tiden. Låga AMH-värden kan innebära att äggcellerna är för små och inte hinner bli mogna för befruktning innan de lossnar. Det kan även innebära att äggreserven börjar ta slut. Sannolikheten för graviditet är mindre än vanligt vid låga AMH-värden, men det är inte omöjligt att bli gravid. Observera att om du tog preventivmedel med hormoner vid tiden för blodprovet kan värdet ha sänkts på grund av detta. Dra inte för stora slutsatser baserat endast på ett blodprov.

Kan man inte lika gärna gå till en gynekolog för att göra ett ultraljud?

Ja, det kan man. Gynekologer kan använda sig av AMH-blodprov som ett komplement till ultraljud.

Försöker du bli gravid?

Har du försökt att bli gravid i mer än ett år utan att lyckas rekommenderar vi dig att uppsöka en läkare för en fertilitetsutredning. Blodanalysen behöver kompletteras med flera typer av undersökningar till exempel ultraljud. En blodanalys kan inte ensamt svara på frågan om du är fertil eller inte, för att få svar på denna fråga behöver problemet belysas på ett mer omfattande sätt.

Tolkning av provsvar; hormoner

Eftersom Mediseras läkare inte har tillgång till din anamnes kommer vi inte kunna erbjuda en helhetstolkning av dina provsvar. Vi kommer inte heller kunna jämföra olika testresultat med varandra i olika hormon-kontroller för en mer heltäckande bedömning, diagnos eller orsaksförklaring. Du kommer själv att kunna jämföra värden på blodprover tagna vid olika tidpunkter i relation till referensintervall. Om du känner dig sjuk eller vill ha en mer djupgående analys av din situation rekommenderar vi dig att ta dessa blodprover i samråd med behandlande läkare.

Referenser

Studier som pekar på att blodanalysen av AMH inte påverkas av hormonella preventivmedel:

Serum antimüllerian hormone levels remain stable throughout the menstrual cycle and after oral or vaginal administration of synthetic sex steroids

Serum anti-müllerian hormone level is not altered in women using hormonal contraceptives

Studier som visar att blodanalysen av AMH påverkas, sänks, av hormonella preventivmedel:

Antimüllerian hormone levels decrease in women using combined contraception independently of administration route

Ovarian reserve assessment in users of oral contraception seeking fertility advice on their reproductive lifespan. – PubMed – NCBI

Sammanfattande reviews:

Ovarian function during hormonal contraception assessed by endocrine and sonographic markers: a systematic review. – PubMed – NCBI

Assessment of Circulating Anti-Müllerian Hormone in Women Using Hormonal Contraception: A Systematic Review. – PubMed – NCBI

AMH & POCS:

Anti-Müllerian hormone levels during hormonal contraception in women with polycystic ovary syndrome

Beställ AMH prov via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.