Populära Hälsokontroller

Mediseras mest populära större hälsokontroller finns i tre olika varianter; Hälsokontroll Stor, Hälsokontroll Mellan och Hälsokontroll Bas.

Hos Medisera kan du göra olika typer av omfattande hälsokontroller och få besked om du ligger i riskzonen för att få metabolstörningar, diabetes, hjärtproblem och mycket annat. Att få reda på om du ligger i riskzonen för en sjukdom kan i vissa fall leda till att åtgärder kan sättas in i tid som hindrar att sjukdomen bryter ut. Med en stor hälsokontroll görs det många olika analyser av blodmarkörer i ditt blod, vilka kan ge dig möjligheten att förebygga vissa sjukdomar.

Populära hälsokontroller

Våra mest populära större hälsokontroller finns i olika varianter; stor, mellan, bas, stora prestationstestet, stora sköldkörteltestet och stora allergitestet. De tester som görs ger svar på hur dina blodvärden står sig mot referensvärden för en population av människor. Om testresultaten påvisar att du ligger utanför referensintervallet får du en chans att ändra din livsstil och därmed minska risken.

Stor hälsokontroll

När du gör en stor hälsokontroll görs många analyser av dina blodvärden inom områden som blodstatus, blodsocker, hjärta/kärl, njur- och leverfunktion, mineral, sköldkörtelrubbning och inflammation. Du kan också välja att göra en av de mindre hälsokontrollerna hos oss och får då svar på något färre blodmarkörer.

Stort Prestationstest

Hos oss kan du göra ett stort prestationstest. I detta test undersöker vi trettiosju blodmarkörer som kan indikera diabetes, metabolstörning, hjärtsjukdom, bristande njur- och/eller leverfunktion, vitamin- och mineralbrist, sköldkörtelrubbning, sjukdom i prostata, testosteronnivåer, stressnivåer, anabolism och inflammation.

Stora Allergitestet

Mediseras Stora allergitest innehåller femton allergitest uppdelat på födoämne, pälsdjur och pollen.