SR – Sänkan

SR sänkan är ett blodprov för dig som vill undersöka sänkningsreaktionen. Följande ingår:

  • 1 st analys av SR (sänkningsreaktion)
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vi erbjuder ej detta blodprov i Alingsås, Gävle, Sundsvall, Karlstad, Falun, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad och Östersund då vi ej kan garantera att vi kan genomföra analysen. Detta beror på att den är tidskritisk gällande transporten till laboratoriet i Täby, Stockholm. 

Vad är SR?

Sänkan (SR) är en klassisk metod att mäta hur snabbt blodkropparna sjunker nedåt i ett rör under 1 timma. Fenomenet orsakas av att röda blodkroppar (erytrocyter) bildar sk. myntrullar vid förändringar i halterna av vissa plasmaproteiner (högmolekylära proteiner; speciellt fibrinogen och immunglobuliner).

Erytrocyternas sänkningsreaktion, SR, används normalt som ett sk. screening-test på sjukdom med inflammatorisk aktivitet eller för att följa aktivitetsgraden vid tidigare känd inflammatorisk sjukdom.

När en inflammation finns i kroppen förekommer vissa proteiner i blodet som gör det lättare för blodet att klumpa ihop sig, något som i sin tur får dina erytrocyter att falla snabbare. Sänkan mäter alltså hur snabbt dina röda blodkroppar sjunker.

Problemet med sänkan är att den endast anger att det finns fler proteiner i blodet, något som sannolikt beror på inflammation, men som även kan bero på något annat. Sänkan talar inte om vart i kroppen det finns en inflammation eller vad inflammationen beror på.

Följande ingår i SR testet via blodprov:

Analysgrupp Analys
Inflammation

SR sänkan

Frågor och svar om sänkan

Förhöjd sänka

En förhöjd sänka är ett ospecifikt fynd och kan orsakas av en mängd sjukdomar och tillstånd med inflammatorisk aktivitet och/eller hyperimmunoglobulinemi, t.ex. reumatiska sjukdomar, infektioner, autoimmuna sjukdomar, maligniteter, kollagenoser och lymfoproliferativa sjukdomar.

Normal sänka

En normal sänkningsreaktion tyder på ingen eller låg inflammatorisk aktivitet, men utesluter inte sjukdom.

Beställ SR - Sänkan - 315 kr

Så fungerar Min Journal