Fosfat

Denna analys mäter fosfat i blodet. Följande ingår:

  • 1 analys av fosfat
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad är fosfat?

Fosfat och fosfor används ofta synonymt, är nära besläktade, men är inte exakt samma sak. Fosfor är ett grundämne som är mycket reaktivt och det finns inte i fri form i naturen eller i kroppen. Fosfat är den joniserade formen av fosfor. Fosfat och kalcium bildar till exempel ett slags ”salt”. Kalciumfosfat finns i skelett och tänder. Fosfater finns i olika mineral och används inom jordbruk, industri och livsmedelstillverkning. Du får i dig ämnet genom den mat du äter.

Varför behövs analysen?

Ämnet är viktigt för balansen mellan syra och bas i kroppen, finns i alla celler och ingår i kroppens energiförsörjningssystem och fyller en funktion avseende ämnesomsättningen. Blodanalys av fosfat är en del i utredningen avseende njurfunktion. Fosfat värdet i blodet stiger vid njursvikt.

Följande ingår i fosfat testet

Analysgrupp Analys
Njurfunktion

Fosfat

Frågor och svar om fosfat

Vad innebär ett högt värde av fosfat?

Höga värden av fosfat i blodet kan ge röda ögon och klåda i huden. Fosfat och kalcium kan bilda avlagringar i hjärta, leder, lungor och blodkärl och öka risken för hjärt-kärlsjukdom. Höga värden kan leda till försämras sårläkning. Höga värden indikerar rubbningar i kalcium-fosfatbalansen och kan tyda på nedsatt njurfunktion.

Vad innebär ett lågt värde av fosfat?

Lågt värde kan tyda på näringsbrist och/eller malabsorption (det vill säga att kroppen inte kan ta upp näringsämnen från tarmen) och kan leda till utarmning av muskler och skelett.  Låga värden kan indikera rubbningar i kalcium-fosfatbalansen.

Beställ Fosfat - 275 kr

Så fungerar Min Journal