Corona test via blodprov

Vilka typer av coronatest finns för Coronavirus, Covid-19?

2 april 2020

Det finns primärt två olika typer av Coronatester. Den ena typen används för att undersöka pågående virusinfektion och den andra typen undersöker antikroppar i blodet. Syftet med antikroppstestet är att undersöka om man haft infektionen eller ej.

Mediseras Coronatest är ett antikropsstest som tas via blodprov. Beställning av Mediseras Coronatest görs här varvid elektronisk remiss skickas direkt till valt provtagningsställe.

Läget i Världen

WHO´s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus menar att testning av viruset kommer bli ett viktigt verktyg för världen att klara av krisen på ett mer konstruktivt sätt. Men även många välbeställda länder har svårigheter med att spåra och följa virusets spridning i samhället. Syd Korea och Tyskland har lyckats bra med coronatester i större skala medan länder som till exempel Storbritannien och USA inte har kunnat göra detta i samma utsträckning. Kina verkar ligga steget före gällande att producera olika typer av tester för att diagnosticera Corona.

Kina har delat med sig av virusets genetiska kod

I mitten av januari delade kinesiska forskare med sig av virusets genetiska kod, Sars-CoV-2, till laboratorier runt om i världen. Att dela med sig av forskningsresultat och samarbeta i frågan globalt möjliggör att tester, behandling och vaccin kan tas fram snabbare.

Hur ser det ut i Sverige?

Den 31 mars fick Folkhälsomyndigheten uppdrag av regeringen att utöka landets förmåga att provta och testa personer för covid-19. Man håller på att ta fram en nationell strategi för detta. Patienter och vårdpersonal är fortsatt prioriterade grupper. Här finns även ett samordningsuppdrag mellan olika aktörer med målet att prover och tester skall kunna skalas upp med fortsatt hög kvalitét och tillförlitlighet.

Olika typer av coronatest

Det finns främst två olika typer av coronatester som används för diagnosticering. Nedan kan du läsa mer om dessa som har olika syften och används vid olika tidpunkter i sjukdomsförloppet; en typ för pågående infektion och en typ för att se om man redan haft viruset.

Detektion av antigen – svabbning av svalg

Den ena typen av test görs för att se om man har en pågående virusinfektion genom att detektera förekomsten av antigener. Det man kan se är om man har antigener eller inte, alltså om man bär på smittan eller inte. En antigen är ett ämne som kroppen uppfattar som främmande och som framkallar en respons hos immun försvaret, som ser sig under attack. Detta kan till exempel vara ett virus som gör att man blir sjuk. Dessa tester går under smittskyddslagstiftningen då Corona Covid 19 klassas som samhällsfarligt. Det är dessa tester som görs av Infektionskliniker med skyddsutrustning och efterföljande smittspårning om man är smittad. Främst görs detta genom att man med en lång tops svabbar svalget genom näsan.

Detektion av antikroppar – via blodprov

Den andra typen av tester är detektion av antikroppar i blodet. Detta används för att se om immunförsvaret har skapat antikroppar som en reaktion på en redan genomgången infektion. Antikroppar, även kallat immunglobuliner, är proteiner formade som ett ”Y” som tillverkas av immunförsvaret när kroppen blivit angripet av ett antigen, till exempel Coronavirus Covid 19. Antikroppen gör det möjligt för de vita blodkropparna att oskadliggöra viruset och rensa bort det från kroppen. Kroppen producerar alltså antikroppar vid infektioner och efter en vaccination. Finns antikropparna i blodet har man alltså haft en infektion och klarat av denna, med mer eller mindre akut sjukdomsbild, alltifrån milda förkylningssymtom till allvarligt förlopp med behov av sjukhusvård. Antikropparna skapar ett skydd mot en ny virusattack.

Är man immun om man har antikroppar i blodet mot Covid 19?

Huruvida man blir helt immun mot Covid 19 efter genomgången infektion vet man inte ännu. Det finns två olika sorter av antikroppar. IgM antikroppar finns en kortare tid i kroppen, upp till ett par veckor, och förekomst av dessa kan innebära att viruset fortfarande finns kvar. Den andra typen, som är mer uthållig, är IgG antikroppar. Ingen vet ännu hur länge skyddet och immuniteten håller i sig, alltifrån några månader till några år är troligt.

Kan man smittas flera gånger?

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen utifrån tidigare erfarenheter att immuniteten kommer att vara så pass god när man väl har haft sjukdomen att man inte kommer att kunna smittas flera gånger under en och samma säsong.

Antikroppstester prioriteras

Främst Tyskland och Storbritannien, men även Sverige arbetar nu på att ta fram antikroppstester, då dessa kan fylla en viktig funktion gällande att få en bild av den så kallade ”flockimmuniteten”. Detta kan skapa förutsättningar för människor att börja röra sig ute i samhället mer fritt igen utan rädsla för att bli smittad eller riskera att smitta andra. Dessa tester skapar även en bild av hur stor andel som fått milda eller inga symtom alls och kan vägleda i bedömningen av hur farligt viruset är.

Hur tillförlitliga är dessa coronatester?

Tester som utförs av ackrediterade laboratorier och provtagningsställen har en hög tillförlitlighet.

Kan man testa sig själv för covid-19?

Det finns självtester på marknaden som används hemma. Folkhälsomyndigheten rekommenderar ej dessa tester i nuläget. De anses ha för låg grad av tillförlitlighet. De metoder som används inom sjukvården är nära 100% tillförlitliga både gällande hur känsliga de är och hur exakt de mäter. Inom sjukvården använder man testet som en del i bedömningen, man tar även hänsyn till den kliniska bilden, symtom och anamnes för att ställa diagnos. Självtestet kan, om man tar det i fel fas i sjukdomsförloppet, visa en felaktig bild. Exempelvis kan de indikera att du inte har Coronavirus, när du egentligen har det. Spaniens regering har till exempel dragit tillbaka test-kit tillverkade i Kina som bedömdes ha för låg tillförlitlighet. Utmaningen är att skala upp testningen när det krävs både högkvalitativa metoder och utbildad personal för att göra provtagningen på ett korrekt sätt.

Källor

Financial Times

Folkhälsomyndigheten

Beställ Coronatest för Covid-19 antikroppar via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.