Blodprover kan minska oro

Kontroll av viktiga blodvärden kan minska oro för hälsan

4 februari 2020

Trots att många är oroade för hälsan är det förhållandevis få som kontrollerar sina blodvärden med någorlunda regelbundenhet. Kunskap om enkla alternativ och tillgänglighet kan vara två av orsakerna.

Idag krävs det sjukdomssymtom för att man ska få tid hos en hälsocentral. Det går generellt inte att få blodprovstagning enbart på grund av oro. Men samtidigt är det många som oroar sig för hälsan och vill få kunskap om sina blodvärden.

Att göra kontroller i förebyggande syfte, proaktiv provtagning, kan både minska oro och leda till livsstilsförändring. Proaktiva hälsoundersökningar sker dock generellt inte hos hälsocentraler.

Problemet har varit tillgängligheten

Brist på tillgänglighet har länge varit en stor orsak till att proaktiv provtagning inte genomförs. Efterfrågan har däremot resulterat i allt fler E-hälsotjänster.

”Här har vi en av flera fördelar med en proaktiv E-hälsotjänst” säger överläkaren Stefan Branth i en intervju. Bland annat påpekar han att många drar sig för att söka sig till vårdcentral och husläkare enbart på grund av oro för vissa värden.

Med E-hälsotjänster kan blodprover beställas online och genomföras över stora delar av Sverige. Personer som känner oro för sin hälsa kan därmed regelbundet följa sina värden över tid.

Oro för sin hälsa

Att oroa sig för sin hälsa kan både ge positiva och negativa följder. Ungefär 3 – 4 % av befolkningen har ”hälsoångest”. Dessa personer söker vård i betydligt större utsträckning än andra. Ungefär 20% av alla som söker vård har en förhöjd oro för sin hälsa.

Samtidigt är oro inte alltid negativt. Det kan lika gärna vara en drivkraft som leder människan framåt till rätt beslut. Psykologiprofessorn Kate Sweeny har publicerat en vetenskaplig uppsats som just påvisar att oro kan göra att personer gör medvetna hälsosamma val. Det kan exempelvis vara regelbundna mammografiundersökningar för att på ett tidigt stadie upptäcka bröstcancer. Det är undersökningar som alla kvinnor får gå på i Sverige, men som många ändå hoppar över. År 2018 missade ca 30 % av alla kvinnor i Stockholm att göra undersökningen som man automatiskt blir kallad till.

Sweenys poäng är därmed att man inte ska skämmas för att vara orolig. Istället är det viktigt att se det som en drivkraft som leder till något produktivt.

Här kan du läsa mer om Hälsokontroll via blodprov.

Välj & beställ hälsokontroll

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.