Kolesterol (total)

Denna analys mäter mängden kolesterol i blodet. Följande ingår i kolesterol testet:

  • 1 analys av kolesterol (total)
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Undvik fet mat och alkohol dagen före provtagningen. Du behöver fasta minst 12 timmar innan provtagning. Drick gärna vatten, då det förenklar blodprovstagningen. Du kan även dricka kaffe eller te, men då utan mjölk, socker eller sötningsmedel.

Vad är Kolesterol?

Kolesterol-total är en analys som ger svar på hur mycket fett det finns i blodet i form av både kolesterol och triglycerider. Kolesterol är ett livsviktigt fettaktigt ämne som kroppen kan producera själv. Det används bland annat för att ge cellerna stadga. Triglycerider kan inte produceras i kroppen utan kommer från mat. Det används bland annat för att lagra energi i kroppen. Kolesterol och triglycerider transporteras i blodet genom olika proteinpaket, HDL och LDL.

Varför behövs analysen?

Genom att undersöka hur mycket kolesterol ditt blod har, inklusive triglycerider, kan man fastställa ifall det finns för mycket fett i blodet. Har du för stora halter blodfett kan det snabbt leda till att dina blodkärl förfettas eller förkalkas, något som i sin tur leder till en ökad risk för stroke eller andra hjärt- och kärlsjukdomar. Analysen används även för att kontrollera effekten av olika mediciner eller behandlingar. Värt att nämna är att ditt totalkolesterolvärde inte anger vad det är för typ av kolesterol du har i blodet.

Vad är bra eller dåligt kolesterol-värde?

Gällande kolesterol kan man ligga inom referensintervallet, men ändå behöva sänka sin nivå av kolesterol för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom. Referensintervallet skall ses som en glidande skala där ju lägre kolesterolvärde, desto bättre. Målvärdet för kolesterol styrs av många individuella faktorer exempelvis andra sjukdomar, ärftlighet, blodtryck och rökning. Hur stor risken är, och vilken mål nivå som är rätt för dig går inte att säga utan kompletterande information om ditt övriga hälsotillstånd. Det går dock att göra antagandet att risken för hjärt-kärlsjukdom ökar vid högt blodtryck, högt kolesterol och rökning, samt minskar vid en sänkning av kolesterol.

Följande ingår i kolesterol testet

Analysgrupp Analys
Hjärta/kärl

Kolesterol total

Frågor och svar om kolesterol

Vad innebär ett högt värde av kolesterol?

Det är inte alltid riskabelt att ha ett högt kolesterolvärde. Värdet behöver även vägas samman med andra faktorer som höjer risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det kan handla om livsstilsfaktorer (rökning, avsaknad av fysisk aktivitet, övervikt), ärftliga faktorer (släktingar som har hjärt- och kärlsjukdomar) eller sjukdomar (diabetes, fönstertittarsjuka, högt blodtryck).

Vad innebär ett lågt värde av kolesterol?

Så länge kolesterolvärdet inte är för lågt så är ett lågt kolesterolvärde önskvärt och anses vara ett tecken på god hälsa. Om ditt totaltkolesterolvärde är mycket lågt kan det innebära att något hämmar kroppens naturliga produktion av kolesterol, vilket i sin tur gör att kroppen får problem med många livsviktiga processer. Kolesterol produceras i flera olika kroppsdelar men framförallt i levern.

Beställ Kolesterol - 275 kr

Så fungerar Min Journal