Graviditetstest

Vill du ta reda på om du är gravid? Då är detta testet för dig. Följande ingår:

  • 1 st analys av HCG (humant koriongonadotropin)
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar dina blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Varför skall du beställa ett graviditetstest via blodprov?

Du skall beställa detta test om du vill ta reda på om du är gravid eller inte. Fördelen med ett blodprov är att man får ett mer exakt svar om dina nivåer av hormonet i blodet och provet kan bekräfta graviditet tidigt.

Försöker du bli gravid?

Har du försökt att bli gravid i mer än ett år utan att lyckas rekommenderar vi dig att uppsöka en läkare för en fertilitetsutredning. Om detta är din fråga rekommenderar vi inte detta test i första hand. Blodanalysen behöver kompletteras med flera typer av undersökningar till exempel ultraljud. En blodanalys kan inte ensamt svara på frågan om du är fertil eller inte, för att få svar på denna fråga behöver problemet belysas på ett mer omfattande sätt.

Tolkning av provsvar; hormoner

Eftersom Mediseras läkare inte har tillgång till din anamnes  kommer vi inte kunna erbjuda en helhetstolkning av dina provsvar. Vi kommer inte heller kunna jämföra olika testresultat med varandra i olika hormon-kontroller för en mer heltäckande bedömning, diagnos eller orsaksförklaring. Du kommer själv att kunna jämföra värden på blodprover tagna vid olika tidpunkter i relation till referensintervall. Om du känner dig sjuk eller vill ha en mer djupgående analys av din situation rekommenderar vi dig att ta dessa blodprover i samråd med behandlande läkare.

Följande blodmarkör ingår i Graviditetstestet:

Analysgrupp Analys
Hormoner

HCG, humant koriongonadotropin

Frågor & Svar

Spelar det någon roll när i månaden jag tar graviditetstestet?

Nej, det gör det inte.

Behöver jag fasta?

Nej det behöver du inte.

När på dagen skall jag ta blodprovet?

Det spelar ingen roll.

Välj samma provtagningsställe

Om du vill följa dina värden över tid och ta flera prover är det viktigt att du väljer samma provtagningsställe, då de olika laboratoriernas referensintervall och metodik skiljer sig åt. Det blir annars svårt att jämföra på ett tillförlitligt sätt. Låt det gå minst 72 timmar mellan provtagningarna.

Beställ Graviditetstest - 390 kr

Så fungerar Min Journal