Graviditetstest (hCG)

Vill du ta reda på om du är gravid? Då är detta testet för dig. Följande ingår:

  • 1 st analys av hCG (humant koriongonadotropin)
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar dina blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Varför beställa ett graviditetstest via blodprov?

Du skall beställa detta test om du vill ta reda på om du är gravid eller inte. Fördelen med ett blodprov är att man får ett mer exakt svar om dina nivåer av hormonet i blodet och provet kan bekräfta graviditet tidigt.

Försöker du bli gravid?

Har du försökt att bli gravid i mer än ett år utan att lyckas rekommenderar vi dig att uppsöka en läkare för en fertilitetsutredning. Om detta är din fråga rekommenderar vi inte detta test i första hand. Blodanalysen behöver kompletteras med flera typer av undersökningar till exempel ultraljud. En blodanalys kan inte ensamt svara på frågan om du är fertil eller inte, för att få svar på denna fråga behöver problemet belysas på ett mer omfattande sätt.

Tolkning av provsvar; hormoner

Eftersom Mediseras läkare inte har tillgång till din anamnes  kommer vi inte kunna erbjuda en helhetstolkning av dina provsvar. Vi kommer inte heller kunna jämföra olika testresultat med varandra i olika hormon-kontroller för en mer heltäckande bedömning, diagnos eller orsaksförklaring. Du kommer själv att kunna jämföra värden på blodprover tagna vid olika tidpunkter i relation till referensintervall. Om du känner dig sjuk eller vill ha en mer djupgående analys av din situation rekommenderar vi dig att ta dessa blodprover i samråd med behandlande läkare.

Följande blodmarkör ingår i Graviditetstestet:

Analysgrupp Analys
Hormon

hCG, humant koriongonadotropin

Frågor och svar om Graviditetstestet

Om provet

För vem passar graviditetstestet?

Graviditetstestet mäter hCG och visar därmed om du är gravid eller inte.

Hur tidigt kan man se om man är gravid?

Blodprovet kan visa graviditet tidigast två till tre veckor efter utebliven mens, vilket är under graviditetsvecka 5-6.

Vad är hCG?

hCG är ett hormon som bildas i kroppen när kvinnan blir gravid. Genom att mäta nivån går det att avgöra eventuell graviditet.

För vem passar inte detta prov?

Vid fertilitetsproblem finns exempelvis Fertilitetstest – Äggstatus, Sköldkörteltest och AMH-test. Graviditetstestet anger enbart om du är gravid eller inte. Det kan inte påvisa eventuella orsaker till fertilitetsproblem.

Vad skiljer Mediseras Graviditetstest mot ”teststickor”?

Graviditetstest via blodprov har fördelen i att graviditet kan upptäckas på ett mycket tidigt stadie. Det kan även användas som ett komplement till teststickorna.

Vad är skillnaden mellan graviditetstest via blodprov eller urin?

Oavsett om graviditetstest genomförs via blodprov eller urinprov, är det hormonet hCG som mäts. Skillnaden är att ett blodprov visar ett mer exakt värde på hCG jämfört med urinprov.

Om provtagningen

Vad behöver jag tänka på inför provtagning?

Blodprovet kan tas när som helst under provtagningsställets öppettider. Någon fasta behöver inte ske innan och det spelar ingen roll vilken dag i menstruationscykeln som provtagning sker.

Ta med ID-handling för att kunna styrka din identitet vid provtagning. Någon remiss behöver däremot inte tas med då denna automatiskt skickas från Medisera till provtagningsstället digitalt.

Hur sker provtagning?

När provet beställs anges även på vilket provtagningsställe som provet önskas genomföras. Provet tas sedan under öppettider, någon bokning behöver inte ske.

Kan flera blodprover genomföras samtidigt?

Det går bra att ta flera blodprover under samma besök. Beställ de tester du önskar på Medisera.se och uppge sedan på provtagningsstället att du vill testa samtliga. Du väljer vilket provtagningsställe du vill utföra dina tester på vid beställning.

Hur länge är remissen giltig?

Remissen är aktiv i 3 månader efter beställning.

Går det att ändra provtagningsställe?

Kontakta oss om du vill byta provtagningsställe efter beställning.

Om resultatet

Hur fort kommer resultaten?

Svaren presenteras i ”Min Journal” inom 2 till 6 arbetsdagar. Inloggning sker med Bank-ID.

Vad visar resultatet?

Resultatet visar nivån på hCG (humant koriongonadotropin). Vid provresultatet finns även en notering av en ansvarig läkare samt referensvärden. Därmed är det lätt att tolka provresultatet på ett korrekt sätt.

Finns det blodprov som kan visa orsak till infertilitet?

Det finns blodprover som exempelvis analyserar vissa hormoner samt mängden äggblåsor. Dessa prov kan däremot enbart påvisa avvikande värden, vilket det kan finnas olika orsaker till. Blodprover kan alltså aldrig påvisa infertilitet eller orsak till detta. De som försökt bli gravida i minst 12 månader bör kontakta läkare och påbörja en infertilitetsutredning.

Beställ Graviditetstest (hCG) - 420 kr

Så fungerar Min Journal