Allergitest banan

Allergitest för banan är för dig som vill veta om du är allergisk mot banan. Följande ingår:

  • 1 st allergitest för banan
  • Blodprovstagning på Unilabs drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad innebär allergi?

Det är vanligt att personer överreagerar mot ämnen som är främmande för immunförsvaret. När vi kommer i kontakt med sådana ämnen kan de framkalla olika symtom. Dessa främmande ämnen som orsakar den allergiska reaktionen kallas för allergener. När immunsystemet exponeras för ett allergen produceras IgE-antikroppar hos allergikern som svar på exponeringen.

Allergi mot banan

Allergi mot banan är ett relativt ovanligt medicinskt tillstånd. Detta tillstånd innebär en överreaktion från kroppens immunsystem när det utsätts för proteiner som finns i bananer. Allergiska reaktioner på bananer kan variera från milda till allvarliga och kan drabba både barn och vuxna.

Allergiska reaktioner mot banan, liksom mot många andra allergener, följer vanligtvis ett mönster där kroppen först måste exponeras för allergenet för att sedan utveckla en allergisk reaktion. Vid den första exponeringen bildas antikroppar mot allergenet. Nästa gång personen kommer i kontakt med samma allergen, binder antikropparna till det och frigör ämnen, inklusive histaminer, som utlöser den allergiska reaktionen.

Följande ingår i Allergitest banan

Analysgrupp Analys
Allergi

Banan IgE-antikroppar

Frågor och svar om allergi mot banan

Kan jag ta reda på om jag är allergisk mot banan?

När immunsystemet exponeras för ett allergen produceras IgE-antikroppar hos allergikern som svar på exponeringen.

Om du vill ta reda på om du har IgE-antikroppar mot banan kan ett blodprov som mäter nivåerna av IgE-antikroppar tas. Om nivåerna av IgE-antikroppar är över ett visst referensintervall kan det indikera att du är allergisk.

Positiva IgE blodprov betyder dock inte alltid att du upplever symptom på en allergisk reaktion när du kommer i kontakt med banan. Andra faktorer spelar in, din känslighet, din hälsa och exponering mot allergenet. Därför är det viktigt att diskutera dina symtom och allergitestresultat med en läkare för att få en mer omfattande bedömning.

Vilka är de vanligaste symtomen på bananallergi?

De vanligaste symtomen är:

  • Klåda och svullnad: Detta är vanliga symtom och kan påverka läppar, tunga och slemhinnor i munnen och halsen.
  • Magsymtom: Vissa personer kan uppleva magbesvär som illamående, kräkningar eller buksmärtor efter att ha ätit bananer.
  • Andningssvårigheter: I allvarligare fall kan allergi mot banan orsaka andningssvårigheter, hosta och pipande andning.
  • Anafylaxi: Hos vissa personer kan en allergisk reaktion mot bananer vara mycket allvarlig och leda till anafylaxi, en potentiellt livshotande allergisk reaktion. Symtom på anafylaxi kan inkludera svårigheter att svälja, svullnad i ansiktet och halsen, kraftig förlust av blodtryck och medvetandeförlust.

Det är viktigt att notera att allergi mot bananer ibland kan vara kopplad till latexallergi, ett tillstånd där en person är allergisk mot latexgummi som används i vissa medicinska och icke-medicinska produkter. Detta fenomen kallas latex-fruit syndrom och uppstår eftersom proteiner i bananer liknar proteiner som finns i latex.

Om du misstänker att du är allergisk mot bananer är det viktigt att söka medicinsk rådgivning och få en korrekt diagnos. En allergolog kan utföra tester, inklusive hudtester, för att fastställa allergin och bestämma dess allvarlighetsgrad. Personer med bananallergi bör undvika att äta bananer och produkter som innehåller banan, och de bör vara medvetna om korsreaktioner med latex och andra liknande frukter.

Beställ Allergitest banan - 395 kr

Så fungerar Min Journal