Trombocyter (TPK)

Denna analys mäter antalet blodplättar i blodet. Följande ingår i trombocyt testet:

  • 1 analys av trombocyter
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Undvik fet mat och alkohol dagen före provtagningen.

Vad är trombocyter?

Trombocyter är en beståndsdel av blodet som också kallas blodplättar. Trombocyter hjälper till vid koagulering av blodet. När du skär dig så djupt att det börjar blöda är det trombocyterna som ser till att blodet koagulerar vid såret och bildar en sårskorpa. Om dina blodplättar inte fungerar optimalt leder det till att du tappar mer blod än vad som är normalt eller att du lätt får blåmärken. Trombocyter har en kort livslängd på runt nio dagar, och det bildas hela tiden nya blodplättar i benmärgen.

Varför behövs analysen?

När man kontrollerar hur många trombocyter som finns i blodet kan man dra flera slutsatser. Sjukdomar som påverkar trombocyter är till exempel benmärgsjukdomar och blödningssjukdomar. Eftersom kroppen hela tiden producerar blodplättar kan man snabbt se förändringar i detta värde.

Följande ingår i trombocyttestet

Analysgrupp Analys
Blodstatus

Trombocyter

Frågor och svar om trombocyter

Vad innebär ett högt värde av trombocyter?

Ett högt värde kan vara tillfälligt och bero på att kroppen återhämtar sig efter en större blödning, att kroppen lider av järnbrist, att mjälten nyligen opererats bort eller att personen nyligen har upphört att dricka alkohol. Höga värden kan också vara en indikator på sjukdom som gör att benmärgen producerar mer trombocyter än normalt.

Vad innebär ett lågt värde av trombocyter?

Det finns många anledningar till att kroppen inte producerar tillräckligt med trombocyter. Det kan exempelvis handla om brist av B12 och folsyra, sjukdom, blodbrist eller läkemedel som påverkar benmärgens förmåga att skapa nytt blod. Ett lågt värde av trombocyter är ingen sjukdom i sig.

Beställ Trombocyter - 245 kr

Så fungerar Min Journal