Glutentest – Celiaki blodprov

Glutentestet är för dig som vill få information om celiaki påverkar din livskvalitet. Följande ingår:

  • 1 st analys av transglutaminas IgA
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Man ökar sannolikheten för att hitta transglutaminas antikroppar om man intar gluteninnehållande kost i fyra veckor innan provtagning. Om man vid provtagningen har uteslutit gluten i kosten kan det vara så att man är intolerant trots att resultatet ej visar det. Tillför man gluten riskerar man att få symtom om man är intolerant. Om man har symtom vid glutenintag rekommenderar vi att man tar detta blodprov i samråd med en behandlande läkare som kan använda blodprovet som en del i en mer omfattande bedömning.

Celiaki, glutenintolerans eller glutenallergi?

Celiaki är den korrekta benämningen på det som idag ofta felaktigt kallas glutenintolerans eller glutenallergi, och är en livslång kronisk sjukdom. Celiaki innebär att glutenprotein startar en inflammation som skadar tarmluddet i tunntarmens slemhinna. Gluten är en sammansättning av proteiner som finns i t.ex. vete, korn och råg.

Glutenintolerans

Celiaki kallas ofta för glutenintolerans, men eftersom reaktionerna mot gluten i dessa fall är immunologiska, är termen glutenintolerans olämplig.

Glutenallergi

Celiaki skall inte heller förväxlas med allergi, t.ex. veteallergi, där symtomen kan vara allvarliga, men där överkänsligheten också kan försvinna till följd av toleransutveckling. Termen glutenallergi används således därför också felaktigt.

Transglutaminas

Vid celiaki börjar immunförsvaret i kroppen att bekämpa några av de proteiner som finns i gluten. Detta kallas för en autoimmun reaktion. Reaktionen är riktad mot enzymet transglutaminas och leder till en inflammation i tunntarmens slemhinna.

Symptom på Celiaki

Vanligaste symtomen är trötthet, nedstämdhet och mage-tarmbesvär av olika slag, t.ex. diarréer, sura uppstötningar och förstoppning. Man kan också drabbas av viktminskning. Sjukdomen kan även drabba andra organ och leda till järnbrist, blodbrist, klåda och blåsor på huden. En till två procent av den svenska befolkningen lider av celiaki.

Leva med Celiaki

Om du lider av celiaki är mat som bröd och pasta mindre bra för magen, medan ägg, kött, fisk och grönsaker är bra. Idag finns det också bröd som inte innehåller gluten alls. Det går således bra att leva med glutenintolerans även om det är utmanande innan man vet vad symtomen beror på. Kontakt med dietist är ofta nödvändigt för att få hjälp att lägga om kosten så att du slipper de besvär som celiaki kan ge. Tillskott av B-vitaminerna folsyra, B6 och B 12 är ofta motiverat.

Behandling av Celiaki

Behandling av celiaki innebär att avstå från all mat som innehåller gluten. Celiaki går inte över varför man måste äta glutenfritt resten av livet. Gluten finns i mat som innehåller vete, råg, rågvete, korn, dinkel och kamut.

Fastställa Celiaki

Idag kan vi med stor sannolikhet ta reda på om du har celiaki genom blodprov. Det som är intressant att undersöka är antalet antikroppar som kallas transglutaminas/IgA. Blodprovet visar om du har ett större eller mindre antal antikroppar samt om du har brist på vissa ämnen i blodet.

Tunntarmsbiopsi

I vissa fall kan diagnosen vara svår att ställa och då behöver man ytterligare information i form av en tunntarmsbiopsi. Detta gör du via din läkare på vårdcentralen. Om du har fått ett provssvar som visar att du inte har celiaki, men du ändå har symtom bör du gå vidare till din husläkare.

Följande blodmarkörer ingår i Glutentestet – Celiaki blodprov:

Analysgrupp Analys
Antikroppar

Transglutaminas IgA

Beställ glutentestet

Om du vill få mer information om gluten påverkar din livssituation eller om du upplever symptom för celiaki kan du testa dina värden och ta blodprovet minuter efter beställning. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar om Glutentestet

Om provet

För vem passar Glutentestet/Celiakiprovet?

Testet passar dig som vill kontrollera nivån av antikroppen Transglutaminas i blodet. Hög nivå är en stark indikation på celiaki.

När ska inte detta test beställas?

Får du regelbundna symtom vid glutenintag bör du vända dig till en vårdcentral. En läkare kommer då att genomföra flera tester för att avgöra om du har celiaki. Sök även alltid hjälp av läkare vid sjukdomssymtom eller sjukdomstillstånd.

Vad är symtom på celiaki?

– Diarré / Besvär med tarmarna
– Trötthet / Nedstämdhet
– Viktnedgång
– Kräkning / Illamående
– Blåsor på huden / Utslag i munnen

Om provtagningen

Bör jag tänka på något inför provtagningen?

Uteslut inte glutenprodukter ur födan under de 4 närmaste veckorna inför provtagning. Detta för att provresultatet ska kunna påvisa transglutaminas antikroppar. I annat fall kan provet påvisa att en person inte är intolerant – trots att så är fallet. Kom även ihåg att ta med ID-handling vid provtagning. Du behöver inte fasta inför blodprovet eller ta det en särskild tid på dygnet.

Vad är skillnaden på provtagning via Medisera och vårdcentral?

Kontakta en vårdcentral vid sjukdomssymtom eller andra fysiska/psykiska problem. Läkaren avgör i detta fall vilka blodprover som ska genomföras.

Boka blodprov via Medisera om du inte har sjukdomssymtom men ändå vill få en förståelse för ditt mående. Exempelvis väljer många att genomföra en årlig hälsokontroll för att ha kontroll på sina blodvärden och följa dem över tid. Via Medisera är det du själv som väljer vilka blodprover som ska utföras.

Jag har beställt ett prov, men behöver det inte längre – vad gör jag?

Kontakta Mediseras kundtjänst. Vi har 14 dagars ångerrätt och det går exempelvis att byta mot annat blodprov.

Om resultatet

Hur fort kommer analyssvaren?

Efter 4 till 6 vardagar kommer analyssvaren att presenteras under ”Min Journal”. Ett sms/mail skickas då ut som anger att de finns tillgängliga. Första gången som Medisera används nås inte ”Min Journal” förrän alla provsvar är tillgängliga och sms/mail har skickats ut.

Kan detta test visa celiaki?

Blodprovet kan visa hög sannolikhet för celiaki. Däremot kan inte en diagnos ställas av Medisera. Vid höga värden behöver därför en läkartid bokas på en vårdcentral. Där avgör läkaren vilka olika prover som behöver genomföras.

Kan provresultatet visas upp för läkare på hälsocentral?

Ja, ta med mobil eller surfplatta och logga in med Bank-ID på plats för att visa dina resultat. Däremot kan läkaren sällan använda dessa resultat för att ställa/utesluta sjukdomar och diagnoser. Läkaren avgör alltså på plats vilka olika prover som behöver genomföras.

Hur presenteras resultaten vid avvikande resultat?

I Min Journal redovisas provresultaten för respektive blodmarkör på ett visuellt tilltalande sett i en graf som tydligt visar om dina värden av transglutaminas är avvikande. Se videon “Så fungerar Min Journal” nedan för mer information.

Beställ Glutentest - Celiaki - 745 kr

Så fungerar Min Journal