Om metabola syndromet – övervikt, insulinresistens och högt blodtryck

Det metabola syndromet är ett samlingsnamn för faktorer som ökar risken att drabbas av livsstilssjukdomar som t.ex. diabetes, stroke och hjärtinfarkt. Personer som lider av det metabola syndromet kan ha upp till fem gånger ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt. “Diagnos” ställs genom att mäta blodtryck och nivå av blodsocker och fetter i blodet. Det metabola syndromet är dock inte någon “diagnos” i egentlig mening. Det metabola syndromet ökar i hela världen, framförallt i väst, och har en direkt koppling till fysisk inaktivitet och ökningen av diabetes och övervikt.

Definition av det metabola syndromet

Det finns många olika definitioner av det metabola syndromet. Det har t.ex. diskuterats om andra störningar i ämnesomsättning som ofta finns hos personer med det metabola syndromet skall räknas in eller inte, t.ex. mikroalbuminuri som innebär spår av protein i urinen och störningar i blodets förmåga att levra sig vilket medför en ökad benägenhet att bilda blodproppar. Huvudfaktorerna i det metabola syndromet är övervikt, insulinresistens och högt blodtryck.

Överläkare Eskil Kylin

Överläkare Eskil Kylin beskrev syndromet 1923 och under de senaste decennierna har många riskfaktorer för diabetes och hjärt-kärlsjukdom uppmärksammats, som höga blodfetter, högt blodtryck, bukfetma och nedsatt glukostolerans vilket leder till att blodsockervärden förhöjs det vill säga förstadiet till diabetes.

Metabola syndromet; övervikt, insulinresistens och högt blodtryck

Övervikt, midjemått och BMI

Definitionen på övervikt är ett midjemått som är större än 102 centimeter för män och 88 centimeter för kvinnor i kombination med BMI (Body Mass Index) på över 25. I syfte att inte utsätta sig för en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar rekommenderas ett midjemått och ett BMI under dessa nivåer.

Övervikt kvinnor

För kvinnor är ett midjemått på 80 cm eller mindre bra, medan måtten mellan 80 och 88 cm befinner sig i riskområdet. Ett midjemått på över 88 cm innebär fetma och anses vara en hälsorisk.

Övervikt män

För män är ett midjemått på 94 cm eller mindre bra, medan måtten mellan 94 och 102 cm befinner sig i riskområdet. Ett midjemått på över 102 cm innebär fetma och anses vara en hälsorisk.

Viktminskning

Det finns primärt fyra olika sätt att gå ner i vikt:

 • minskat kaloriintag
 • ökad fysisk aktivitet
 • läkemedel
 • viktreducerande kirurgi

En kombination av minskat kaloriintag med ökad fysisk aktivitet kan leda till mellan fem och tio procents viktnedgång inom fyra till sex månader. Att tappa så lite som fem till tio procent av kroppsvikten kan ha stor betydelse.

Insulinresistens

Detta innebär att det finns ett “motstånd” mot insulin i kroppens organ (till exempel i fettväv och muskler). Detta medför att bukspottkörteln kompensatoriskt producerar mer insulin, vilket leder till förhöjda nivåer av insulin i blodet. Dessutom utvecklas ofta efter en tid förhöjda blodsockernivåer när bukspottkörteln inte längre förmår att öka produktionen av insulin för att kompensera insulinresistensen. I många fall leder detta så småningom till diabetes typ 2. De störningar i blodfetter som uppkommer omfattar oftast förhöjda triglycerider och sänkt HDL-kolesterol (det “goda” kolesterolet). Ibland stiger dessutom nivån av LDL-kolesterol (det “onda” kolesterolet).

Högt blodtryck

Förhöjt blodtryck (hypertoni) är en del av syndromet, och föreligger då blodtrycket är lika med eller över 130/85 mm Hg. Läs om Mediseras blodtryckstest.

Ökad risk för sjukdomar och komplikationer

Metabola syndromet är en stor utmaning för hela världen och framförallt västvärlden med ökad utbredning pga. stillasittande livsstil, överskott av kalorier och ökad fetma. Metabola syndromet ökar risken för många sjukdomar:

 • dubbelt så hög risk att få hjärt-kärlsjukdom inom fem till tio år
 • två till fyra gånger ökad risk att få stroke
 • fem gånger högre risk att utveckla typ 2 diabetes
 • risken för hjärtinfarkt ökar med tre till fyra gånger
 • ger den högsta risken att få en åderförfettningsrelaterad sjukdom eller död
 • dubbelt så hög risk att dö utan hänsyn till tidigare sjukhistoria

Möjliga komplikationer av metabola syndromet är:

 • Åderförkalkning och slaganfall (stroke)
 • Hjärtsjukdomar som kärlkramp och hjärtinfarkt
 • Ögonsjukdomar
 • Diabetes
 • Njursjukdomar
 • Vissa cancerformer

Hur undviker man att drabbas av metabola syndromet?

All form av fysisk aktivitet är bra varför det är en rekommendation att röra på sig varje dag. Undvik för mycket kalorier/att bli överviktig samt rökning. Personer med mindre än 2,5 timmars fysisk aktivitet per vecka definieras som stillasittande. Denna andel av populationen har en ökad risk för att utveckla metabola syndromet, jämfört med de som är mer aktiva. Den fysiska aktiviteten som rekommenderas är en regelbunden medelhög aktivitet med ett minimum av 30 minuter per dag.

Läs om Mediseras Hjärt & Kärltest via blodprov.

Läs om Mediseras blodsockertest.

Läs om Mediseras stora hälsokontroll.

Beställ Hälsokontroll Stor

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.