Allergitest skaldjur – krabba

Allergitestet för krabba är för dig som vill veta om du är allergisk mot krabba. Följande ingår:

  • 1 st allergitest för krabba
  • Blodprovstagning på Unilabs drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad innebär allergi?

Det är vanligt att personer överreagerar mot ämnen som är främmande för immunförsvaret. När vi kommer i kontakt med sådana ämnen kan de framkalla olika symtom. Dessa främmande ämnen som orsakar den allergiska reaktionen kallas för allergener. När immunsystemet exponeras för ett allergen produceras IgE-antikroppar hos allergikern som svar på exponeringen.

Allergi mot krabba

Allergi mot krabba innebär att immunförsvaret reagerar på proteiner i krabba. Detta kan utlösa olika symtom hos personer som är allergiska. Allergin kan utvecklas tidigt i livet eller senare i vuxen ålder, och det är viktigt att vara medveten om symtom för att undvika potentiellt farliga situationer.

Följande ingår i Allergitest skaldjur – krabba

Analysgrupp Analys
Allergi

Krabba IgE-antikroppar

Frågor och svar om allergi mot krabba

Kan jag ta reda på om jag är allergisk mot krabba?

Om du vill ta reda på om du har IgE-antikroppar mot krabba kan ett blodprov som mäter nivåerna av IgE-antikroppar tas. Om nivåerna av IgE-antikroppar är över ett visst referensintervall kan det indikera att du är allergisk. Om allergin bekräftas är den primära behandlingen att undvika krabba och produkter som innehåller det.

Vilka är de vanligaste symtomen på allergi mot krabba?

De vanligaste symtomen vid krabballergi inkluderar klåda, nässelutslag, svullnad i ansiktet, läppar, tunga eller hals, andningssvårigheter, illamående, kräkningar och i allvarliga fall, anafylaxi. Anafylaxi är en allvarlig allergisk reaktion som kan leda till kvävning och i vissa fall vara livshotande. Därför är det viktigt att personer med krabballergi vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder.

 

Beställ Allergitest skaldjur - krabba - 395 kr

Så fungerar Min Journal