Sköldkörtel & Ämnesomsättning

Blodprov för sköldkörtel och ämnesomsättning

Blodprover för sköldkörteln och ämnesomsättning är viktiga diagnostiska verktyg som används för att bedöma hur din sköldkörtel fungerar och övervaka din ämnesomsättning. Dessa prover ger insikter i ditt hormonella hälsotillstånd och kan hjälpa till att identifiera problem som hypotyreos (underaktiv sköldkörtel) eller hypertyreos (överaktiv sköldkörtel).

Sköldkörtelhormoner

Sköldkörteln producerar två huvudhormoner, T3 (triiodothyronine) och T4 (tyroxin), som reglerar ämnesomsättningen i kroppen. Blodprov mäter nivåerna av dessa hormoner samt sköldkörtelstimulerande hormon (TSH), som produceras av hypofysen och reglerar sköldkörtelns aktivitet.

T3 och T4

Dessa hormoner spelar en nyckelroll i ämnesomsättningen. Avvikelser från normala nivåer kan indikera problem med sköldkörteln.

TSH

Höga nivåer av TSH kan indikera en underaktiv sköldkörtel (hypotyreos), medan låga nivåer kan indikera en överaktiv sköldkörtel (hypertyreos).

TRAK och Anti-TPO

TRAK och Anti-TPO är två typer av antikroppar som är nära kopplade till sköldkörtelns hälsa. Dessa antikroppar kan spela en central roll vid diagnostisering och övervakning av sköldkörtelsjukdomar.

TRAK (Tyreoidea Receptor Antikroppar)

TRAK är antikroppar som riktar sig mot sköldkörtelreceptorer. Dessa receptorer finns på cellernas yta i sköldkörteln och reglerar dess funktion. När TRAK bildas i kroppen, kan de efterlikna verkan av sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) genom att binda till sköldkörtelreceptorerna. Detta leder till en överproduktion av sköldkörtelhormoner.

TRAK är särskilt relevanta vid diagnosen Graves’ sjukdom, en autoimmun sjukdom som resulterar i en överaktiv sköldkörtel (hypertyreos). Hos personer med Graves’ sjukdom är nivåerna av TRAK ofta höga. Ett positivt TRAK-test kan därmed bekräfta diagnosen av Graves’ sjukdom.

Anti-TPO (Antikroppar mot Tyreoideaperoxidas)

Anti-TPO-antikroppar är riktade mot ett enzym som kallas tyreoideaperoxidas. Detta enzym är nödvändigt för produktionen av sköldkörtelhormoner. När Anti-TPO-antikroppar är närvarande, kan de orsaka en inflammation i sköldkörteln och därmed minska dess förmåga att producera hormoner.

Hypotyreos och hypertyreos

Blodprover för sköldkörteln används för att diagnostisera olika sköldkörtelsjukdomar, inklusive:

Hypotyreos: Låga nivåer av sköldkörtelhormoner och höga nivåer av TSH tyder på en underaktiv sköldkörtel.

Hypertyreos: Hög nivå av sköldkörtelhormoner och låga nivåer av TSH kan indikera en överaktiv sköldkörtel.