Företagshälsa

Personal som mår bra är viktigt, speciellt inom yrken som kräver en hög prestationsnivå eller där det snabbt kan bli stressigt. Med hjälp av oss på Medisera kan du hjälpa din personal se över sin hälsa och kroppens värden. Vi erbjuder provtagningsställen över hela Sverige och vi har även möjlighet att komma till er för att utföra proverna på plats. Läs mer här om hur vi arbetar med företagshälsovård.

Främja dina medarbetares välmående

Medisera erbjuder hälsokontroller för företag som vill främja sina medarbetares välmående. Genom oss kan personalen få reda på om de ligger i riskzonen, har brist på något ämne eller om de behöver utföra förebyggande åtgärder av någon anledning. Med hjälp av våra analyser kan personalen få information om det finns någon obalans i kroppen eller om det finns något annat de bör se över.

Prestera på topp

När personalen mår bra och är frisk kan de även prestera på topp, oavsett vilket yrke det gäller. Att få reda på sina blodvärden inom olika områden är så gott som alltid uppskattat. Speciellt om man hittar ett avvikande värde som kan påverka hälsan och som kan förebyggas, t.ex. vitamin eller mineralbrist. Vi har flera olika typer av analyser inom företagshälsa ni kan välja mellan.

Personalen får snabbt in sina testresultat tillsammans med kommenterar från läkare. De kan även själva ta reda på vad testresultaten visar och hur informationen kan tolkas. Läs mer om hur vi arbetar med företagshälsovård och hälsokontroller för företag.

Policy för integritet och informationssäkerhet

Värt att nämna är att informationen som samlas från testresultaten endast kommer att kunna ses av individerna som har utfört testet, i enlighet med vår policy för integritet och informationssäkerhet.

Beställ företagshälsa via blodprov

Är du intresserad av att beställa en av våra analyser för företagshälsa? Ta kontakt med oss så kan vi tillsammans komma fram till en bra lösning.