Företagshälsa

Personal som mår bra är viktigt, speciellt inom yrken som kräver en hög prestationsnivå eller där det snabbt kan bli stressigt. Med hjälp av oss på Medisera kan du hjälpa din personal se över sin hälsa och kroppens värden. Vi samarbetar med provtagningslabb över hela Sverige och vi har även möjlighet att komma till er för att utföra proverna på plats. Läs mer här om hur vi arbetar med företagshälsovård.

Främja dina medarbetares välmående

Företagets personal är på många sätt dess viktigaste resurs och det är av yttersta vikt att ta hand om sin personal. Vi på Medisera erbjuder hälsokontroller för företag som vill främja sina medarbetares välmående. Genom oss kan personalen få reda på om de ligger i riskzonen, har brist på något ämne eller om de behöver utföra förebyggande åtgärder av någon anledning. Med hjälp av våra analyser kan personalen snabbt se om det finns någon obalans i kroppen eller om det finns något annat de bör se över.

När personalen mår bra och är frisk kan de även prestera på topp, oavsett vilket yrke det gäller. Vi har flera olika typer av analyser inom företagshälsa som du kan välja mellan. Värt att nämna är att informationen som samlas från testresultaten endast kommer att kunna ses av individerna som har utfört testet, i enlighet med vår policy för integritet och informationssäkerhet.

Att få reda på hur kroppen mår är så gott som alltid uppskattat. Det är bättre att veta än att leva i ovisshet. Personalen får snabbt in sina testresultat tillsammans med kommenterar från läkare. De kan även själva ta reda på vad testresultaten visar och hur informationen kan tolkas. Läs mer om hur vi arbetar med företagshälsovård och hälsokontroller för företag.

Är du intresserad av att boka in en av våra analyser för företagshälsa? Ta kontakt med oss så kan vi tillsammans komma fram till en bra lösning. Mail info@medisera.se eller ring oss.