MCH (Hemoglobinmassa)

Denna analys mäter den genomsnittliga mängden hemoglobin per röd blodkropp (hemoglobinmassa). Följande ingår i MCH testet:

  • 1 analys av MCH
  • Blodprovstagning på Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Undvik fet mat och alkohol dagen före provtagningen. Kan ej provtas på Karolinskas provtagningsställen.

Vad är MCH?

MCH är en förkortning av ”Mean Corpuscular Hemoglobin” och är ett värde som anger den genomsnittliga massan av hemoglobin i varje röd blodcell, det vill säga “hemoglobinmassa”. Hemoglobin är ett protein i de röda blodcellerna som transporterar syre till kroppens olika delar och tar med sig koldioxid ut till lungorna för utandning. Analysen heter: Erc(B)- MCH (medelinnehållet av hemoglobin i erytrocyter).

Varför behövs analysen?

Genom att analysera den genomsnittliga mängden hemoglobin varje röd blodkropp har kan man konstatera ifall det finns för mycket eller för lite hemoglobin hos de röda blodcellerna. Detta test är en av flera viktiga pusselbitar som tillsammans ger en bild av din blodstatus.

Följande ingår i MCH testet

Analysgrupp Analys
Blodstatus

MCH

Frågor och svar om MCH

Vad innebär ett högt värde av MCH?

Ett högre MCH-värde är vanligt hos personer som inte har tillräckligt av vissa ämnen i kroppen. Det kan även vara en indikator på någon form av leverskada eller leversjukdom.

Vad innebär ett lågt värde av MCH?

Eftersom kroppen behöver järn för att kunna producera blod kan ett lågt MCH-värde indikera järnbristanemi.

Beställ MCH - 175 kr

Så fungerar Min Journal