Medisera vs. Werlabs och Blodkollen

Det finns idag tre större aktörer på marknaden för hälsokontroll via blodanalys som beställs online, och där provsvaren tillgängliggörs via inlogg eller Bank-ID på respektive aktörs webbplats; Medisera, Werlabs och Blodkollen.

Medisera Werlabs Blodkollen
Mest populära hälsokontroll Hälsokontroll Stor Hälsokontroll Bas Plus Hälsokontroll kvinna/man
Pris för mest populära hälsokontroll 1390 1495 1349
Antal blodmarkörer som analyseras 36 30 30
Genomsnittlig kostnad per blodmarkör 39 sek 50 sek 45 sek
Analys/kommentar av legitimerad läkare Ja Ja Nej
Krav på att skapa ett konto Nej Ja Ja

Medisera och Blodkollen är jämfört med Werlabs mindre aktörer som drivs av grundarna och som – vad det verkar – tar ett större ansvar gentemot samhälle och individ dels genom att stödja forskning och dels genom att inte agera på ett alltför aggressivt säljorienterat sätt, något Werlabs fått kritik för under åren. Anledningen till detta torde vara att Werlabs under de senaste åren tagit in stora belopp via riskkapital, och som en följd investerat mycket i marknadsföring, vilket satt press på bolaget att öka försäljning och uppnå tillväxtökning.

Medisera

Medisera AB, som Medisera Health AB är sprunget ur, startade redan 1987 av en läkare och professor i histologi på Göteborgs Universitet som också är en av personerna bakom blodmarkören S100B, som idag används för att detektera lätt till medelsvår hjärnskada via blodprov på akutmottagningar världen över. Medisera Health AB har inte tagit in riskkapital utan drivs av grundarna som arbetar efter visionen att öka individens inflytande, självständighet, delaktighet och möjlighet att påverka sina livsval genom ökad kunskap om sin hälsa.

Werlabs

Werlabs startades 2013 av allmänläkaren Rickard Lagerqvist och har på några år gått från ide till en ansenlig omsättning, men som samtidigt brottas med stora förluster. Rickard Lagerqvist fick idén när han märkte att patienterna ofta var pålästa och intresserade av blodprover, samtidigt som primärvården enbart tar blodprov vid misstanke om sjukdom. Omsättningen för Werlabs steg till 44,1 Mkr 2018 jämfört med 33,5 Mkr under 2017. Förlusterna ökar dock i snabb takt och 2018 gjordes en förlust på 42,5 Mkr jämfört med en förlust på 43,6 Mkr 2017. 2016 var minusresultat på 16,1 Mkr.

Blodkollen

Blodkollen startades av Lovisa Ryding 2014/2015 och är ett privatägt företag som föddes ur tanken att blodprov ska vara roligt. Lovisa är biomedicinsk analytiker i grunden och träffade många personer som inte visste vilka prover som skulle tas, varför de togs eller vad svaren kunde indikera. Blodkollen har inte tagit in riskkapital utan drivs av grundarna som arbetar för att göra det enklare och roligare att ta kontroll över sin hälsa.