Om Medisera

Medisera erbjuder hälsokontroller via blodprov online. Provsvaret analyseras på laboratorium och kommenteras av Mediseras läkare varefter patienten loggar in på Min Journal med Bank-ID. Medisera säkerställer hög klinisk kvalitet genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB.

Medisera var ett av de första blodanalysföretagen i Sverige som erbjöd antikroppstest av coronavirus Covid-19 (S-SARS-CoV-2-ak (IgG)) via blodprov med analys på laboratorium, ett så kallat plattformsbaserat test. Syftet var att ge människor ökad kunskap om eventuell genomgången covid-19 infektion.

Medisera har sina rötter i Medisera Aktiebolag som startades 1987 av framlidne Professor Kenneth Haglid vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, institutionen för anatomi och cellbiologi.

Vi får frågor om Medicera med c och Medisera med s är samma företag. Läs mer här om Medicera.

Publicering i Nature

Kenneth var bland annat involverad i arbetet med blodmarkören S100B som används av läkare världen över vid misstanke om lätt till medelsvår hjärnskada. Kenneth var professor i Histologi och publicerade kontinuerligt under många år vetenskapliga artiklar, bland annat i Nature.

Vision

Bolagets vision är att vara ledande på att erbjuda människor kunskap om sin hälsa via biomarkörer genom att balansera digitaliseringens och e-hälsans möjligheter med de utmaningar som finns inom området avseende patientsäkerhet, professionalitet, ansvar och etik. Ledorden är trovärdighet, professionalitet och patientsäkerhet.

Mission

Missionen är att tillgängliggöra medicinsk information via biomarkörer genom digitalisering och utveckling av e-hälsa i syfte att öka individens inflytande, självständighet, delaktighet och möjlighet att påverka sina livsval genom ökad kunskap om sin hälsa för en hållbar samhällsutveckling. Medisera vill främja hälsa genom att göra det enkelt för människor att få medicinsk information via blodprov online.