Total IgE

Total IgE är för dig som vill mäta koncentration av total IgE i blodet. Följande ingår:

  • 1 st analys av Total IgE i serum
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Denna analys kan ta något längre att analysera då den har en lägre analysfrekvens hos några av våra laboratorier.

Vad innebär Total IgE

En förhöjd koncentration av IgE ses vid allergiska reaktioner, men också vid parasitinfektioner, immunobristtillstånd och autoimmuna sjukdomar. Totalt IgE mäts i serum vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

Eftersom förhöjd koncentration av IgE även bl.a. ses vid parasitinfektioner, immunobristtillstånd och autoimmuna sjukdomar är allergenspecifikt-IgE att föredra för utredningen av specifika allergiska besvär. En normal koncentration av total IgE utesluter inte heller något av dessa tillstånd.

Används som komplement

Analys av total IgE kan användas som komplement vid allergiutredning, utredning av parasitsjukdom och misstanke om immunbrist. Förhöjt IgE är inte synonymt med allergi och normal IgE-koncentration utesluter inte tillstånd orsakade av allergi.

Allergi och andra orsaker

Låg IgE-halt utesluter inte allergi eftersom patienter kan ha höga koncentrationer av specifika IgE-antikroppar mot enskilda allergen trots normal halt total-IgE. Den högsta titern av IgE-antikroppar vid en allergisk reaktion finner man några veckor efter expositionstillfället varefter den vanligtvis sjunker.

Höga IgE-värden är ett karakteristiskt fynd vid vissa parasitsjukdomar. Förhöjda värden kan också ses hos rökare, vid virala infektioner, B-cellslymfom och kronisk lymfatisk leukemi.

Följande blodmarkörer ingår i Total IgE

Analysgrupp Analys
Allergi

Total IgE

Beställ Total IgE - 395 kr

Så fungerar Min Journal