Toxoplasma test – antikroppar, IgG

Toxoplasma testet är för dig som vill undersöka om du har antikroppar mot toxoplasma, dvs. om du har haft en genomgången infektion. Detta test är inte för dig som misstänker att du har en pågående toxoplasmainfektion. Du bör då istället uppsöka vårdcentral. Följande ingår i testet:

  • 1 st analys av antikroppar mot toxoplasma (IgG)
  • Blodprovstagning på Karolinska Universitetslaboratoriet (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vem kan ta testet?

Toxoplasma testet är för dig som vill undersöka om du har antikroppar mot toxoplasma, dvs. om du har haft en genomgången infektion. Detta test är inte för dig som misstänker att du har en pågående toxoplasmainfektion. Du bör då istället uppsöka vårdcentral.

Följande blodmarkör ingår i Toxoplasma testet

Analysgrupp Analys
Antikroppar

Toxoplasma IgG-Ak

Beställ Toxoplasma testet

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på valt provtagningsställe nära dig drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar om Toxoplasma testet

Om provet

För vem passar Toxoplasma testet?

Toxoplasma testet passar dig som vill ta reda på om du har antikroppar mot toxoplasma. Om provet visar att du har antikroppar betyder det att du haft en tidigare toxoplasmainfektion. Du kan läsa mer om Toxoplasma här.

Kan blodprovet visa immunitet mot toxoplasma?

Om du har haft en toxoplasmainfektion är du immun och kan inte få infektionen igen. Det finns däremot risk att behålla infektionen som en kronisk sjukdom om du har kraftigt nedsatt immunförsvar.

Vad visar resultatet?

Om du har positivt svar för Toxoplasma IgG-antikroppar i blodet får du svaret att antikroppar är påvisade. Du får ingen siffra på hur hög eller låg din nivå av antikroppar är.

Symtom för Toxoplasma

Toxoplasma ger vanligen inga eller lindriga symtom som ett par dagars feber, huvudvärk och muskelvärk. Vissa får dock huvudvärk, feber och blir trötta samt får svullna lymfkörtlar under flera veckors tid. Här kan du läsa mer om toxoplasmainfektion på 1177.se.

Om provtagningen

Vad ska jag tänka på inför min provtagning?

Det är viktigt att ta med giltig legitimation till provtagningen. Din remiss finns digitalt hos valt provtagningsställe efter beställning. Övrig information som är relevant inför ditt besök finns i det bekräftelsemail som skickas till dig efter beställning.

I vilka städer kan provtagning genomföras?

Medisera samarbetar med provtagningsställen över hela Sverige. Toxoplasma testet är dock begränsat till Karolinskas provtagningsställen. Sök Karolinska för att hitta ett provtagningsställe nära dig.

Hur lång tid har jag på mig att göra provet?

När du har beställt ditt blodprov via Medisera.se skickas en digital remiss till det provtagningsställe du valt. Remissen är giltig i 3 månader.

Om resultatet

Hur presenteras resultatet?

När ditt provsvar är färdigt kommer du få både sms och mail. Du kan då gå in på “Min Journal” via Medisera.se för att se resultatet. Inne i “Min journal” hittar du svar på om du har antikroppar mot toxoplasma eller inte, samt en läkarkommentar.

Kan jag påverka resultatet?

Nej, du kan inte påverka ditt resultat.

Mer information om Toxoplasma, metodens tillförlitlighet

Karolinska använder Liaison kit för Toxoplasma IgG-antikroppar från företaget DiaSorin. Tillverkaren har publicerat kring analysens prestanda att specificiteten ligger på 99.43% och känsligheten är 100%. Det är acceptabla och höga siffror och falskt positiva svar kan förekomma men mycket sällan.

1177.se Toxoplasma

INFPREG, Kunskapscentrum för infektioner under graviditet

Beställ Toxoplasma test (IgG) - 1065 kr

Så fungerar Min Journal