Toxoplasma test – antikroppar, IgG

Toxoplasma testet är för dig som vill undersöka om du har antikroppar mot toxoplasma, dvs. om du har haft en genomgången infektion. Detta test är inte för dig som misstänker att du har en pågående toxoplasmainfektion. Du bör då istället uppsöka vårdcentral. 

Följande ingår:

  • 1 st analys av antikroppar mot toxoplasma (IgG)
  • Blodprovstagning på Karolinska Universitetslaboratoriet (du behöver inte boka tid)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vem kan ta testet?

Toxoplasma testet är för dig som vill undersöka om du har antikroppar mot toxoplasma, dvs. om du har haft en genomgången infektion. Detta test är inte för dig som misstänker att du har en pågående toxoplasmainfektion. Du bör då istället uppsöka vårdcentral.

Vad är Toxoplasma?

Toxoplasmos orsakas av parasiten Toxoplasma gondii, ett encelligt urdjur med en livscykel som är komplicerad. Toxoplasma finns hos djur och människor över hela världen och är en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa (en sk. zoonos). I första hand kopplas sjukdomen samman med skador på nyfödda barn och foster, men det är ovanligt i Sverige. Smittas barnet efter födseln får det inga skador.

Hur sprids toxoplasma?

Parasiten har katter som huvudvärd och sprids framförallt genom kontakt med kattens avföring. Personer med nedsatt immunförsvar är extra känsliga.

Förutom katter kan även andra däggdjur smittas och du kan få parasiten t.ex. om du äter rått eller otillräckligt uppvärmt kött från dessa djur. Det gäller framför allt kött från lamm och gris, men ibland kan även kött från nötkreatur föra smittan vidare. Det är inte vanligt, men smittan kan också spridas genom grönsaker, frukt och bär som har kommit i kontakt med jord som är förorenad med parasiten.

Parasiten smittar inte mellan människor.

Symtom

Toxoplasma ger vanligen inga eller lindriga symtom som ett par dagars feber, huvudvärk och muskelvärk. Vissa får dock huvudvärk, feber och blir trötta samt får svullna lymfkörtlar under flera veckors tid. Här kan du läsa mer om toxoplasmainfektion på 1177.se.

Följande blodmarkör ingår i Toxoplasma testet

Analysgrupp Analys
Antikroppar

Toxoplasma IgG-Ak

Beställ Toxoplasma testet

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på valt provtagningsställe nära dig drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Beställ Toxoplasma test (IgG) - 990 kr

Så fungerar Min Journal