Ämnesområden

Alkoholkonsumtion & PEth

PEth, som är förkortningen av fosfatidyletanol, är en alkoholmarkör. Fosfatidyletanol är ett samlingsnamn för gruppen fosfolipider som skapas av membranmolekylen fosfatidylkolin i kontakt med etanol. Olika former av PEth skiljer sig åt gällande sammansättningen av fettsyror, men eftersom PEth endast bildas vid förtäring av etanol kan mätning via blodprov användas som en specifik markör för…

Läs vidare

Om metabola syndromet - övervikt, insulinresistens och högt blodtryck

Det metabola syndromet är ett samlingsnamn för faktorer som ökar risken att drabbas av livsstilssjukdomar som t.ex. diabetes, stroke och hjärtinfarkt. Personer som lider av det metabola syndromet kan ha upp till fem gånger ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt. "Diagnos" ställs genom att mäta blodtryck och nivå av blodsocker och fetter i blodet. Det…

Läs vidare

Hjärtsjukdomar & Kolesterol

Några exempel på sjukdomar som drabbar hjärtat är hjärtinfarkt, hjärtsvikt, inflammation av hjärtklaffarna, hjärtrytmrubbning och medfödda fel i hjärtat. Ofta benämner man hjärtsjukdomar tillsammans med kärlsjukdomar eftersom dessa två är nära besläktade och påverkar varandra. Kranskärlssjukdom Kranskärlssjukdom innebär till exempel att kärlen som ska ge hjärtat blod har blivit stela och/eller trånga. Detta leder till…

Läs vidare

Vitaminer & Mineraler

Din kropp behöver inte bara energi för att fungera optimalt. Den behöver även vitaminer och mineraler. Majoriteten av de mineraler och vitaminer som kroppen behöver kommer från vår kost. En ensidig kost kan snabbt leda till att du får brist på vissa viktiga vitaminer eller mineraler, något som kan leda till flera sjukdomar och besvär.…

Läs vidare

Testosteron & Testosteronbrist

Testosteron bildas av hormonerna progesteron och DHEA, och är en av de viktigaste androgenerna. Testosteron kallas även för det manliga hormonet eftersom det bidrar till att kroppen utvecklar manliga drag och egenskaper. Hos män utsöndras testosteron i testiklarna och hos kvinnor i äggstockarna. Hormonet påverkar bland annat sexdriften, muskelfunktionen och skelettet. Under puberteten är det…

Läs vidare

Stress & Kortisol

Stress, i viss mån, är bra för prestationen. Stress kan förekomma vid ett flertal olika situationer, både fysiska och mentala. När du utsätter dig för stress börjar kroppen anpassa sig för att hantera stressen. Stressiga situationer får kroppen att börja utsöndra kortisol, adrenalin och noradrenalin, något som bland annat ökar din puls och ger dig…

Läs vidare

Sköldkörtelproblem & Sköldkörtelrubbning

Sköldkörteln är en körtel som sitter under struphuvudet och på bägge sidor av luftstrupen. Den producerar hormoner som styr ett flertal olika funktioner i kroppen. Just sköldkörteln producerar tyreoideahormoner, något som även kallas för sköldkörtelhormoner. Detta är ett hormon som styr kroppens ämnesomsättning. Läs mer om Mediseras sköldkörteltest. Läs om de blodprov Medisera erbjuder inom…

Läs vidare

Prostatabesvär & Prostatacancer

Vid så gott som alla prostatabesvär och prostatasjukdomar som prostatacancer ökar PSA-nivån i blodet. Gränserna för vad som är normalt ser olika ut beroende på ålder. Ju högre PSA-nivå, desto mer sannolikt är förekomsten av prostatacancer. Läs om de blodprov Medisera erbjuder inom kategorin man. Beställ PSA prov via blodprov. Prostataspecifik antigen - PSA När…

Läs vidare

Njurfunktion, njursjukdom & njurproblem

Njurarna är två bönformade organ som sitter mitt i kroppen, på var sin sida om ryggraden. Njurarna utför flera viktiga funktioner i kroppen, bland annat styr de utsöndringen och osmoregleringen. Läs om de blodprov Medisera erbjuder inom kategorin organ. Njurarna reglerar viktiga funktioner Det är njurarna som ser till att restprodukter och ämnen som är…

Läs vidare

Metabola sjukdomar & Metabolstörning

En metabolstörning är något som hindrar, hämmar eller påverkar kroppens metabolism, det vill säga kroppens ämnesomsättning. Det finns flera olika typer av metabolstörningar. En störning i sig behöver inte alltid vara eller bero på en sjukdom, men eftersom det stör ämnesomsättningen anses det vara en riskfaktor. En del metabolstörningar är kopplade till diabetes och vissa…

Läs vidare

Leverfunktion, leversjukdom & leverproblem

Levern utför många avancerade och viktiga kroppsfunktioner. I levern produceras flera ämnen, exempelvis glukos, gallsyror, ketoner, fria fettsyror, urea, albumin och hormoner som exempelvis IGF-1. Levern är en körtel och ett av de största organen vi har, näst störst efter huden. När levern fungerar optimalt bryter den bland annat ner olika sockerarter till monosackarider och…

Läs vidare

Intolerans - celiaki, glutenintolerans eller glutenallergi?

Reaktioner mot födoämnen kan delas upp i dels allergi och dels icke-allergisk överkänslighet. Allergi kan i sin tur delas upp i IgE-medierad allergi och icke-IgE-medierad allergi. 1. Födoämnesallergi > IgE-medierad allergi  - i dessa fall finner man allergiantikroppar (IgE-antikroppar) i blodet eller huden som är specifika för ett visst födoämne, t.ex. jordnötsallergi. > Icke-IgE-medierad allergi…

Läs vidare

Inflammation; CRP prov och SR prov

Kroppen kan försvara sig på flera olika sätt med hjälp av immunförsvaret. Inflammation är en respons på irritation eller infektion och en del av reaktionen som uppkommer när vävnader utsätts för skada som kan komma från främmande organismer som trängt in i vävnaden, skador på cellerna eller från irriterande ämnen. När kroppen angrips av virus,…

Läs vidare

Fertilitetstest & Graviditetstest

Att kunna skaffa familj är något som de flesta par drömmer om att kunna göra någon gång i framtiden. Ibland händer det utan att vara planerat, och i vissa fall sker ingenting trots att du och din partner försöker på olika sätt. Genom att undersöka kroppens fertilitet får du möjlighet att se hur kroppen mår, hur fertil…

Läs vidare

Diabetes, Insulin & Glukos

Diabetes är ett benämningsnamn på flera sjukdomar. De två vanligaste diabetestyperna är typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Läs mer om Mediseras blodsockertest. Olika typer av diabetes Utöver diabetes typ 1 och 2 finns även andra typer av diabetes, exempelvis LADA, MODY och graviditetsdiabetes. LADA står för Latent Autoimmune Diabetes in Adults och den liknar typ…

Läs vidare

Blodanalys & Blodstatus

Blodstatus är ett test för blodanalys som är vanligt för att få en övergripande status och analys av olika celler i blodet. Blodstatus är normalt en testpanel som kan innehålla följande: Hb, Hemoglobin. Anger hur mycket hemoglobin du har i blodet. LPK, Leukocyter. Anger partikelkoncentrationen av de vita blodkropparna i blodet. TPK, Trombocyter. Anger partikelkoncentrationen…

Läs vidare

Binjureutmattning & DHEAS

Binjurarna är ett organ som sitter ovanför njurarna, en på varje njure. De är en del av kroppens endokrina system, vilket innebär att de bildar hormoner som styr olika funktioner i kroppen. Det är binjurarna som bland annat bildar adrenalin, noradrenalin och kortisol, tre hormoner som styr kroppens stressfunktioner. DHEAS inkl. analys och läkarkommentar ingår…

Läs vidare

Anabolism & Testosteron

Ordet anabol härstammar från de grekiska orden ana och bole, vilket kan översättas som "kast uppåt". När man pratar om kroppens anabolism menar man de konstruktiva processer som får en cell att omvandla enklare ämnen och substanser till mer avancerade och komplexa ämnen och substanser. Kroppens förmåga att bygga upp sig Proteinsyntes, det vill säga…

Läs vidare

Testa allergi

I korthet uppstår allergiska reaktioner när kroppens immunförsvar överreagerar på allergener i omgivningen alternativt om du fått dem i dig. Det finns många typer av allergier och allergisjukdomar som är olika vanliga i olika delar av världen. I Sverige är det vanligt att vara allergisk mot pälsdjur, pollen, mögel, kvalster och olika typer av kontaktallergi.…

Läs vidare

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.