SHBG blodprov testosteronbrist testosteronöverskott

SHBG och blodprov

30 april 2020

Blodprov på SHBG, könshormonbindande globulin, sker främst för att detektera onormala nivåer av fritt testosteron i blodet: för höga värden hos kvinnor eller för låga värden hos män. Provet används exempelvis för att räkna ut testosteron/SHBG-kvot.

Vad är SHBG?

SHBG är ett hormonbindande glykoprotein vars uppgift är att binda upp samt transportera könshormonerna östradiol, testosteron och dihydrotestosteron. Förenklat kan man säga att det är ett slags protein vars uppgift är att ”plocka upp och inaktivera” överskott av könshormoner i blodet. SHBG reglerar därmed hormonernas aktivitet och förmåga att komma in i cellen och blir aktiv. Man talar främst om SHBG i relation till testosteronet. Så vid minskat värde av SHBG i blodet så ökar nivåerna av androgener, det vill säga manliga könshormoner. Man kan tänka att SHBG inte kan rensa bort så stor andel av androgenerna om det inte finns tillräckligt eller omvänt om det finns för mycket SHBG så uppstår istället en brist på hormoner.

Kan man ta blodprov för att mäta SHBG?

Ja, SHBG mäts via blodprov och det är vanligt att analysen genomförs samtidigt som analys sker av testosteronvärdet.

Varför skall man mäta SHGB i blodet?

Hos män mäts SHGB främst vid misstanke om för låga värden av testosteron medan det för kvinnor sker vid misstanke om för höga värden. Kvinnor kan lida av för höga värden av testosteron i relation östrogen och progesteron vid olika sjukdomar till exempel PCOS, Polycystiskt ovarialsyndrom. SHBG provet visar hur stor andel av testosteron i blodet som är fritt och aktivt.

Vad är normalt värde av SHBG?

Upp till 20 år är värdet helt åldersberoende. Mellan 20 och 50 år är referensintervallet könsberoende: för kvinnor 32–128 och för män 18–54. Vid en ålder över 50 år är referensintervallet för kvinnor 27–128 och för män 20–77. (Referensvärde från Sahlgrenska)

Vad betyder högt eller lågt värde av SHBG?

Testosteronet är bundet vid SHBG, och vid låga värden av SHBG är mängden fritt testosteron högre och tvärt om. Det vill säga vid höga nivåer av SHBG är det fria testosteronet lägre, trots samma värde på det totala testosteronvärdet. Betydelsen och tolkningen av resultatet är beroende av om du är man eller kvinna.

Vad innebär ett högt och lågt värde av SHBG för kvinnor?

Ett högt värde av SHBG kan uppstå vid exempelvis POCS, giftstruma, sköldkörtelrubbning och leversjukdomar. För kvinnor kan även graviditet öka nivåerna samt om P-piller används då dessa innehåller östrogen. Ett lågt SHBG värde hos kvinnor kan således innebära att man har för mycket fritt testosteron i kroppen. Om du är kvinna och vill undersöka SHBG finns den med i Mediseras Hälsokontroll med fertilitetsprofil.

Vad innebär ett högt värde av SHBG för män?

För män kan ett högt värde av SHBG innebära att man har testosteronbrist trots normala värden på det totala testosteronet. Om du är man och vill testa SHBG finns den med i Mediseras Prostata (PSA) & Testosterontest.

Vad är Testosteron/SHBG-kvot?

Testosteron/SHBG-kvot anger fritt och därmed biologiskt aktivt testosteron i förhållande till den totala mängden testosteron.

Vad är ”fritt testosteron”?

Det är det fria testosteronet som är verksamt i kroppen. De bärarproteiner som tillverkas i levern bla. SHBG binder till sig testosteronmolekylen och gör den inaktiv. Om man har vissa sjukdomar så kan man ha för mycket av dessa bärarproteiner och därmed låga nivåer av fritt testosteron.

Vad är ”totalt testosteron”?

Denna analys ger det totala värdet av testosteron i blodet. Analysen gör inte skillnad på det fria testosteronet och det testosteron som är bundet av tex. SHBG. För män innebär detta att man kan ha ett testosteron total värde inom referensintervallet men ändå lida av brist på det verksamma fria testosteronet.

Varför räknar man ut Testosteron/SHBG-kvot?

Kvoten räknas ut för att avgöra om patienten behöver behandlas med medicin. Är det låga SHBG-nivåer eller en hög testosteron/SHBG-kvot kan exempelvis P-piller med östrogen användas för att på så vis öka SHBG-nivån hos kvinnor. För män räknas den ut för att se hur stor andel av testosteronet i blodet som är fritt/aktivt och vid testosteronbrist kan män få behandling med testosteron.

Hur räknar man ut Testosteron/SHBG-kvot?

SHBG visar nivån på fritt hormon. Vid ökade nivåer ökar även totala nivån av testosteron i blodet. Det räknas ut genom att man tar nivån på testosteron dividerat med SHBG multiplicerat med 100. Andelen fritt testosteron är vanligtvis 1 – 2 %.

Läs mer här om kvoten:

Hur räknar man ut Testosteron/SHBG-kvot?

Examensarbete i Biomedicinska analytikerprogrammet Examensarbete, Hur räknas kvoten ut?

OBSERVERA! Detta skall betraktas som populärvetenskapligt innehåll och vi rekommenderar inte att du ställer egna diagnoser. Hormonell obalans är ett komplext område och många olika delar behöver vägas in i dialog med en behandlande läkare.

Beställ blodprov där SHBG ingår här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.