Priser för olika typer av hälsokontroller

Priset för en hälsokontroll ligger vanligtvis mellan 1 000 sek och 3 000 sek beroende på vad du vill undersöka och på vilket sätt. Om man tittar på de dyraste och billigaste hälsokontrollerna är spannet idag stort. Generellt sett kan man säga att de hälsokontroller som innebär provtagning av blod, avföring och urin samt de där du träffar en läkare fysiskt som undersöker blodtryck, hjärta och lungor kostar mest, medan de hälsokontroller som enbart kräver blodprov och där du inte fysiskt träffar läkaren kostar minst.

Se alla priser för de hälsokontroller Medisera erbjuder.

Priset för hälsokontroller varierar

Vår sammanställning visar att spannet mellan den billigaste och dyraste hälsokontrollen är många tusen, från ca 200 sek för den enklaste kontrollen via blodprov där du får provsvar online, till ca 50 000 sek för en premium screening av kroppen som inkluderar ultraljudsundersökning och undersökning med magnetkamera där du träffar läkare.

Billigaste hälsokontrollerna

De hälsokontroller du betalar minst för idag är de hälsokontroller via blodprov där du inte fysiskt träffar en läkare utan där du får provsvaren och läkarkommentaren digitalt online. Det finns idag några aktörer som erbjuder denna tjänst online.

Priset för denna typ av hälsokontroll varierar från ca 200 sek för ett vitamin B12 test till ca 2 000 sek för ett prestationstest som innehåller analys av många olika blodmarkörer bl.a. syreupptagning, ämnesomsättning, muskeluppbyggnad och återhämtning. Vill du göra ett omfattande allergitest kostar det ca 3 000 sek.

Dyraste hälsokontrollerna

De allra dyraste hälsokontrollerna är de där kroppen scannas, sk. full body scan. Dessa går att köpa från ca 20 000 sek till ca 50 000 sek och de dyraste innehåller allt från samtal med läkare, klinisk undersökning av läkare, vilo- och arbets-EKG, ca 50 blodanalyser, bentäthetsmätning, spirometri, ultraljuds-undersökning av hjärta, pulskärl, magnetkamera-undersökning till genomgång av resultatet.

Standardundersökningar

En standardundersökning eller en allmän hälsoundersökning brukar inkludera besök hos sjuksköterska/läkare för genomgång av sjukhistoria, blodprov och i vissa fall urinscreening, vikt, midjemått, syn, ev. hörseltest, blodtryck, (spirometri) och i vissa fall EKG undersökning samt hjärtkärl- och lungfunktion. Kostnaden blir vanligtvis mellan 3 000 sek och 5 000 sek.

Hälsokontroll på vårdcentral

Vanligtvis är det läkaren som bestämmer om en undersökning skall göras eller ej och det beror på vilka symptom du har. Om du får göra en hälsokontroll via vården brukar det inte kosta mer än några hundralappar. Hälsokontroller omfattas inte av det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet varför möjligheterna att inom ramen för hälsokontrollen utreda, behandla eller sätta in mediciner för eventuella avvikelser begränsas.

Fördjupande hälsoundersökningar

Standardundersökningen som beskrivs ovan inklusive specialundersökningar som helkropps-MR, koloskopi, hudinspektion och/eller hjärt-ultraljud med uppföljning av resultatet inkl. rådgivning kan kosta mellan 20 000 sek och 50 000 sek.

Helkroppscanning

En helkroppscanning är en omfattande hälsoundersökning av hela kroppen, från topp till tå, som utförs för att upptäcka eventuella sjukdomar så tidigt som möjligt.

Jämför priser för olika aktörer här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.