Vitaminer & Mineraler

Din kropp behöver inte bara energi för att fungera optimalt. Den behöver även vitaminer och mineraler. Majoriteten av de mineraler och vitaminer som kroppen behöver kommer från vår kost. En ensidig kost kan snabbt leda till att du får brist på vissa viktiga vitaminer eller mineraler, något som kan leda till flera sjukdomar och besvär. De sjukdomar som beror på brist av vissa vitaminer eller mineraler kallas för bristsjukdomar.

Se alla Mediseras blodprov för vitaminer och mineraler.

Bristsjukdomar

När du undersöker kroppens vitaminer och mineraler finns ett flertal ämnen som är av vikt, t.ex. D-vitamin, kobalamin B12 (B12 test), zink (Zinktest), magnesium, järn, ferritin och folat. Brist på en eller flera av dessa ämnen kan leda till flera typer av sjukdomar.

D-vitaminbrist

Tekniskt är D-vitamin inte någon vitamin utan ett samlingsnamn på en grupp med steroidhormoner. Du får i dig D-vitamin genom kost och när solens strålar träffar huden. De flesta fiskar innehåller D-vitamin, liksom vissa svampar, ägg och fågel. Nöt- och fläskkött innehåller också D-vitamin. Veganer och vegetarianer kan få D-vitaminbrist, speciellt om de dessutom inte får tillräckligt mycket solljus under dagen. D-vitaminbrist kännetecknas bl.a. av depression, utvecklandet av diabetes, cancer, olika hjärtsjukdomar, svagare skelett och svagare muskler.

B-vitaminbrist

Kobalamin, vitamin B12, är en av de vitaminer som hjälper till vid kroppens produktion av blod. Detta vitamin hjälper även kroppen att omvandla den mat vi äter till bränsle som kroppen använder. Dessutom används det för att underhålla nervceller och hjälpa till med DNA och RNA produktionen.

En annan B-vitamin är folsyra. Detta vitamin kallas även för folat, folinsyra och vitamin B9. Både folsyra och kobalamin behövs vid produktionen av röda blodkroppar. Du får i dig folat genom att bl.a. äta äggula, leverpastej, grönsaker, frukt, bär och bröd. Ifall ett eller flera av dessa vitaminer inte finns kan det leda till blodbrist, det vill säga att kroppen inte kan producera nytt blod. Låga nivåer av B-vitamin kännetecknas ofta av trötthet, diarré, andnöd, skador på nerverna, stickande tår och fingrar. Även här kan veganer och andra personer med restriktiv kost drabbas oftare än andra.

Järnbrist och blodbrist

Man kan ha blodbrist trots att man har gott om B-vitaminer i kroppen. Då kan det istället handla om järnbrist. Järn är en mineral som också behövs vid skapandet av röda blodkroppar. Den vanligaste anledningen till att du har för lite järn i kroppen är att du har förlorat mycket blod, antingen på grund av en skada eller på grund av kraftig menstruation. Det kan även bero på att kroppen inte tar upp järn från maten på ett bra sätt. Järnbrist leder till blodbrist och medför symptom som trötthet, yrsel, hjärtklappningar, energilöshet och huvudvärk. Naturligtvis finns det fler bristsjukdomar utöver just blodbrist, men oftast är det just blodbrist som känns av först och tydligast.

Beställ Vitamin & Mineralbrist-test via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.