Stora Sköldkörteltestet

Stora Sköldkörteltestet är för dig som vill förstå om sköldkörteln påverkar din livskvalitet. Upplever du symtom som trötthet, nedstämdhet och energilöshet eller oro, inre stress och allmän sjukdomskänsla kan det bero på sköldkörteln. Följande ingår i Stora Sköldkörteltestet:

  • 5 st analyser av TSH, Fritt T4, Fritt T3, Anti TPO och TRAK
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad är sköldkörteln?

Sköldkörteln sitter under struphuvudet på framsidan av halsen, och har en stor påverkan på vårt välmående och på vår fysiska förmåga. Sköldkörteln styr ämnesomsättningen i kroppen, och är därför viktig för att vi ska må bra.

Vad innebär sköldkörtelrubbning?

Sköldkörtelnrubbning är vanligt, ca 300 000 människor i Sverige är drabbade av någon form av rubbning. Det är 5-10 gånger vanligare att kvinnor drabbas.

T3, T4 och TSH

Hormonerna T3 och T4 produceras i sköldkörteln och dess utsöndring regleras av hormonet TSH, som utsöndras från hypofysen i hjärnan. T3 och T4 stimulerar ämnesomsättning, energinivå och allmänt välbefinnande.

Hypotyreos eller hypertyreos

Rubbning i sköldkörteln kan bero på underfunktion (hypotyreos) eller överfunktion (hypertyreos). Om du har en underfunktion i sköldkörteln är trötthet, frusenhet och viktuppgång vanliga symptom. Vid en överproduktion blir resultaten omvända, med oro, inre stress, allmän sjukdomskänsla och viktnedgång som några av symptomen.

Anti TPO och TRAK

Anti TPO står för antikroppar mot tyreoideaperoxidas och kallas också tyreoperoxidas-antikroppar med förkortningen TPOAk. Tyreoidea betyder sköldkörtel på latin och som namnet antyder är detta en antikropp som angriper sköldkörteln med nedsatt funktion som följd. TRAK står för TSH-receptorantikroppar eller tyroideastimulerande hormon-receptorantikroppar. Även TRAK är en antikropp som anfaller sköldkörteln.

Följande blodmarkörer ingår i Stora Sköldkörteltestet

Analysgrupp Analys
Sköldkörtel

TSH

Fritt T4

Fritt T3

Anti TPO

TRAK

Beställ Stora Sköldkörteltestet idag

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB Medilab. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar om Stora sköldkörteltestet

Om provet

Vem passar Stora sköldkörteltestet för?

Stora sköldkörteltestet passar för dig som har lindriga symtom på sköldkörtelrubbning. Det är generellt diffusa symtom som även kan uppstå vid flera andra kroppsliga besvär. Det kan därmed vara svårt att veta om symtomen kommer av sköldkörtelrubbning eller inte. Testet kan alltså vara ett sätt att utesluta, eller ge indikation på, sköldkörtelrubbning.

Vilka är vanliga symtom på sköldkörtelrubbning?

Vanliga symtom är trötthet, nedstämdhet, orkeslöshet (underproduktion) samt svettningar, sämre aptit, sömnproblem och ökad puls (överproduktion).

Vad är hypotyreos och hypertyreos?

Hypotyreos är brist på sköldkörtelhormon. Symtom på detta kommer ofta sakta och många har detta problem utan att veta om det. Dessa personer har sakta lärt sig att hantera exempelvis större trötthet eller att de fryser lätt. Med ett blodprov går det att avgöra om dessa symtom eventuellt är en orsak av hypotyreos.

Hypertyreos är överskott på sköldkörtelhormon. Cellerna och kroppens organ kommer då ”jobba hårdare” vilket kan resultera i att personen lättare blir trött, svettig och får hjärtklappning. Det finns tre primära orsaker till hypertyreos och behandlingen beror därmed på orsaken.

Om provtagningen

Vad mäts via ett sköldkörteltest?

Via blodprov mäts nivåerna på TSH, Fritt T4, Fritt T3, Anti TPO och TRAK. Det är hormoner som alla har en viktig funktion för sköldkörteln.

Vad skiljer mellan Stora sköldkörteltestet och Sköldkörteltestet

Det mindre testet analyserar TSH, Fritt T4 samt Fritt T3. I Stora sköldkörteltestet ingår även Anti TPO och TRAK. Med andra ord mäts även antikroppar.

Sker provtagning drop-in?

Ja det sker drop-in. Vid beställning av Stora sköldkörteltestet anges i vilken stad, samt på vilket provtagningsställe, som provtagning önskas. Dessa val görs i kassan. I bekräftelsemailet framgår aktuella öppettider för drop-in och det är under dessa tider som provtagning sker. Bokning av en specifik tid behöver alltså inte ske.

Om resultatet

Kan provresultatet ligga till grund för diagnos?

Det räcker inte med ett blodprov för att en läkare ska kunna sätta diagnos. Som med de flesta diagnoser kan det krävas andra blodprover, sammantagen symtombild och sjukdomshistorik. Exempelvis kan en läkare behöva genomföra en fysisk undersökning av sköldkörteln.

Stora sköldkörteltestet kan däremot ge svar på om värdena är inom normalt intervall eller avvikande. Vid avvikande värden kan ytterligare undersökningar ske.

Är det vanligt med sköldkörtelrubbning?

Ja, det är vanligt med rubbningar i sköldkörteln. Enligt Sköldkörtelförbundet har ca 500 000 personer i Sverige diagnostiserad sköldkörtelsjukdom. De flesta (5 – 10 gånger fler) är kvinnor och det vanligaste är hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln). Utöver över- eller underfunktion innefattar denna siffra även personer med sköldkörtelcancer.

Vilka behandlingar finns vid avvikande värden?

Vid avvikande värden behöver en läkare genomföra ytterligare undersökningar för att kunna ställa korrekt diagnos. Läkaren avgör då även vilka behandlingar som passar bäst utifrån personens individuella förutsättningar. Hypotyreos behandlas främst med läkemedel. Hypertyreos kan behandlas med läkemedel (betablockerare), radioaktivt jod samt operation.

Beställ Stora Sköldkörteltestet - 795 kr

Så fungerar Min Journal