Ferritin

Denna analys mäter ferritin i blodet. Följande ingår:

  • 1 analys av ferritin
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad är ferritin?

Ferritin är ett protein som finns inuti cellerna. Det är genom detta protein som kroppen kan lagra järn då ferritin binder till sig järnet. Detta protein finns framförallt i lever, mjälte och benmärg. Det går även att hitta spår av ferritin i blodet.

Varför behövs analysen?

Genom att undersöka ferritinvärdet i blodet kan man ta reda på hur kroppens järndepåer ser ut. Ferritinvärdet kan även indikera på leverskador eller sjukdom. Det vanligaste är att man undersöker ferritinvärdet när man misstänker blodbrist på grund av järnbrist. Ferritinanalys utförs även som en uppföljning för att se ifall en behandling har påverkat kroppens järndepåer.

Följande ingår i ferritintestet

Analysgrupp Analys
Mineral

Ferritin

Frågor och svar om ferritin

Vad innebär ett högt värde av ferritin?

Höga ferritinvärden kan ses vid olika sjukdomar och besvär exempelvis blodsjukdom, hemokromatos, inflammation eller virushepatiter. Hemokromatos är en ärftlig sjukdom som gör att kroppen absorberar mer järn än vanligt och lagrar det i olika organ. Det är en av de vanligaste ärftliga sjukdomarna i norra Europa och det finns flera enkla behandlingar för sjukdomen.

Vad innebär ett lågt värde av ferritin?

Om du har ett lågt ferritinvärde innebär det att du har lite järn i kroppen. Om du har lite järn i kroppen kan det i sin tur leda till blodbrist. Låga ferritinvärden märks ofta genom generella symptom som är kopplade till blodbrist och en försämrad förmåga att transportera syre till kroppens olika delar. Låga värden kan även bero på blödningar och rikliga menstruationer. Det kan även bero på ett ökat behov av järn, exempelvis vid graviditet och pubertet.

Beställ Ferritin - 275 kr

Så fungerar Min Journal