Hjärtsjukdomar & Kolesterol

Några exempel på sjukdomar som drabbar hjärtat är hjärtinfarkt, hjärtsvikt, inflammation av hjärtklaffarna, hjärtrytmrubbning och medfödda fel i hjärtat. Ofta benämner man hjärtsjukdomar tillsammans med kärlsjukdomar eftersom dessa två är nära besläktade och påverkar varandra.

Kranskärlssjukdom

Kranskärlssjukdom innebär till exempel att kärlen som ska ge hjärtat blod har blivit stela och/eller trånga. Detta leder till kärlkramp, en smärta i bröstet som påminner om smärtan vid kramp. Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom. I korthet innebär hjärtsvikt att hjärtat inte orkar längre. Anledningen till hjärtsvikt kan vara att man fått en hjärtattack tidigare, att man har högt blodtryck eller att man har en kranskärlssjukdom. Samtliga har sina rötter i kroppens blodkärl. Ett sätt att undersöka hur kärlen mår är genom att undersöka kolesterolvärdet i blodet.

Läs mer om Mediseras Hjärt & Kärltest via blodprov.

Läs mer om Mediseras stora hälsokontroll som innehåller 35 blodmarkörer.

Kolesterol – gott eller ont?

Kolesterol i sig är ett fettaktigt ämne, en av kroppens viktigaste byggstenar som bland annat används för att cellerna ska kunna få ett stabilt yttre skal. Kolesterolet färdas till och från cellerna genom lipoproteinpaket.

Lipoproteinpaket – VLDL

När kolesterolet färdas från levern till kroppens olika celler förpackas det i stora lipoproteinpaket, kallade VLDL. Här följer även andra ämnen med, exempelvis fett. Allt eftersom kolesterolet och fettet lämnas av hos kroppens celler krymper VLDL paketet och när det har nått en viss storlek kallas paketet för LDL.

LDL kolesterol

Ju mindre och tätare LDL är, desto större är risken att paketen fastnar i blodkärlens väggar. Det är just detta som är anledningen till att man kallar kolesterol för “dåligt”. Ju mer LDL-paket som fastnar på blodkärlen, desto trängre blir det för blodet att ta sig igenom, något som bland annat leder till högt blodtryck och alla andra hjärt- och kärlsjukdomar.

Symptom på dålig hälsa eller hjärtproblem

Hjärtat och blodkärlen påverkar kroppen enormt mycket. Typiska symptom på att du har problem med hjärtat och/eller blodkärlen är ödem i vrister, på fötter och benen, yrsel och andfåddhet, viktökning och funktionsnedsättning. Högt blodtryck är ett tydligt tecken på att kärlen har förhårdnats och helt enkel inte släpper igenom lika mycket blod som tidigare. Andra symptom på hjärtsjukdomar är att huden blir blåtonad, svimningar, svullnader på andra delar av kroppen, exempelvis ansiktet, hyperventilering, smärtor i bröstet samt snabb eller orytmisk hjärtrytm.

Undersöka hur hjärta och blodkärl mår

Det finns många olika typer av analyser du kan beställa för att undersöka hur kroppens hjärta och blodkärl mår. Bland annat kan du mäta LDL kolesterolet, hur mycket som finns i kroppen och hur det ser ut. Vid ett kolesteroltest undersöks även HDL kolesterol, lipoproteinpaketet som transporterar kolesterol från kroppen tillbaka till levern där den kan komma ut genom avföring och urin.

Beställ hjärt & kärltest via blodprov

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.