östrogen och blodprov

Blodprov och östrogen

5 mars 2020

Östrogen är ett hormon som finns hos både kvinnor och män – men i större utsträckning hos kvinnor. Det är därför främst kvinnor som lider av brist eller har för höga nivåer av östrogen. Under kvinnans fertila år utsöndrar äggstockarna tre olika sorters östrogen; östradiol, östron och östriol. Det är oftast östradiolet som mäts i blodprov. Låga nivåer är till exempel vanligt i klimakteriet (läs mer om Mediseras Klimakterietest här). Östrogen påverkar bland annat skelettvävnaden, nervsystemet, hjärtkärlsystemen och kroppens kolhydrat- och fettmetabolism.

Läs om Mediseras östrogentest. Det kombinerade testet hittar du här: Progesteron & Östrogentest.

Höga värden av östrogen

För höga värden kan ha flera orsaker. Tar eller har du preventivmedel med hormoner och dessa inte tas emot av kroppen på förväntat sätt kan nivåerna av östrogen öka. Även mediciner med östrogen kan vara en bidragande orsak. Andra orsaker är dålig kost, problem med matsmältningen eller kardiovaskulära sjukdomar.

Symtom, höga värden

Symtom vid förhöjda värden är viktuppgång, svullnader, ömma bröst, minskad sexlust och dålig blodcirkulation. Det är diffusa symtom och många reflekterar inte över att det kan vara tecken på höga nivåer av östrogen.

Låga värden av östrogen

Låga värden orsakas främst av förändringar i kroppen innan och under klimakteriet. I klimakteriet rubbas hormonbalansen och många får låga värden vilket påverkar hälsan på flera punkter. För män är orsaken däremot främst kosten, övervikt, ålder alternativt påverkan på testiklarna eller binjurarna. Andra orsaker är stress eller mycket hård träning.

Symtom, låga värden

Symtom vid för låga värden är bland annat huvudvärk, återkommande urinvägsinflammationer och torr hud. Är det på grund av klimakteriet kan det även resultera i problem med underlivet samt värmevallningar.

Blodprover och hormoner: östrogen och progesteron

Det kan vara viktigt att prover tas på flera hormoner på en gång. Detta eftersom det i vissa fall är förhållandet mellan dem som påverkar måendet. Så är det exempelvis med progesteron och östrogen. Vid för låga nivåer av progesteron kan östrogendominans uppstå och vice versa. Det är inte riktigt så enkelt som att ett visst värde av östrogen betyder dominans, utan värdena behöver bedömas i relation till varandra. Frågan om hormonell obalans kan inte besvaras endast utifrån ett blodprov, det är många olika faktorer som behöver vägas in.

Beskrivning av funktionen som östrogen och progesteron har – något förenklat:

Dessa hormoner fungerar som antagonister det vill säga motsats-hormon och när allt fungerar som det skall i fertil ålder skall de balansera upp varandra och fylla olika funktioner i menstruationscykeln. Syftet med att hormonerna produceras i en sådan komplex balans och samverkan månad efter månad i kvinnans fertila period i livet är att förbereda kroppen på och möjliggöra en graviditet.

Östrogen – stimulerar bröstceller (kan öka risken för bröstcancer)
Progesteron – har en skyddande effekt mot bröstcancer
Östrogen – kan göra dig svullen genom ökad salt och vattenansamling
Progesteron – driver ut vätska
Östrogen – ökad för blodpropp
Progesteron – minskad risk för blodpropp
Östrogen – stimulerar lagring av kroppsfett
Progesteron – underlättar för kroppen att använda fett som energi

Här kan man få intrycket av att östrogen är dåligt och progesteron är bra, men så är det inte. Östrogenet ökar blodgenomströmningen i hjärnan och håller den skarp, stabiliserar ditt humör och har en antiinflammatorisk effekt. Progesteronet (gulkroppshormon) lugnar humöret och nervsystemet.

Vill du läsa mer om menstruationscykeln och vilken funktion hormonerna fyller kan du läsa mer här.

Vad händer med hormonerna efter det att man som kvinna fyllt 35?

Det är progesteronet som först börjar sjukna när man åldras som kvinna. I de flesta fall börjar nivåerna sjunka efter det man fyllt 35 i takt med att ägglossningen börjar avta. För låga nivåer av progesteron kan orsaka övergångsbesvär och PMS. För höga nivåer kan leda till att man känner sig dåsig, trött och lätt nedstämd. Tiden innan klimakteriet sjunker även nivåerna av östrogen, för att under klimakteriet stabiliseras på naturligt låga nivåer. Östrogen påverkar många organ i kroppen, till exempel livmodern, slidan, skelettet och hjärnan. Dessa minskade nivåer kan leda till exempelvis värmevallningar, problem med sömn och snabbt skiftande humör, nedstämdhet, torra slemhinnor och urinvägsbesvär.

Blodprov och hormonell obalans – kan ett blodprov ge mig svaret?

Endast ett blodprov kan inte ge dig svar på din hormonella balans. Blodprovsresultatet från Medisera ger dig ditt värde i relation till referensvärdet. Frågan om hormonell obalans kräver en mer omfattande utredning för att kunna bedöma om man behöver behandling. Detta kan vi tyvärr inte erbjuda endast utifrån ett blodprov. Blodprovet är en del i en sådan bedömning och ger värdefull information att gå vidare med. Inte sällan behöver man ta flera olika prover i olika faser på menstruationscykeln och komplettera bedömningen med anamnes, symtom och andra undersökningar.

Beställ östrogentest via blodprov