Womni´s hormontest

Womni´s hormontest är för dig som vill undersöka ditt värde av FSH och östrogen (östradiol). Följande ingår:

  • 2 st analyser som undersöker FSH och östrogen (östradiol)
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Varför beställa Womni´s hormontest?

Womni är en vårdgivare som i samarbete med Medisera har satt samman denna blodpanel. Det kan vara så att du redan är patient hos Womni och att du blivit rekommenderad att ta dessa blodprover eller att du är intresserad av att veta ditt blodvärde på dessa markörer ändå.

FSH

FSH står för follikelstimulerande hormon och kallas även för follitropin. FSH produceras av hypofysens framlob och styr bland annat kroppens produktion av progesteron och östrogen. Det går inte att tolka provresultatet exakt men som en riktlinje ligger FSH lägre när du har en normal menstruationscykel i fertil ålder och ligger högre efter menopaus. Denna FSH stegring beror på äggstockarnas sviktande funktion och att det med tiden krävs mer och mer FSH för att stimulera äggstockarna till ägglossning. Efter menopausen ligger FSH högt eftersom äggstockarna inte svarar längre. Då har man oftast också ett lågt östradiol.

Östrogen – Östradiol

Det finns tre former av östrogen; östradiol, östron och östriol. När man mäter östrogen mäter man vanligtvis östradiol. Östradiol undersöks för att bedöma om en kvinna är i förklimakteriet eller klimakteriet, oftast tillsammans med FSH-tester. Många medelålders kvinnor lider av klimakteriesymptom och kan bland annat uppleva problem med humöret eller lida av värmevallningar. Kvinnor som är i klimakteriet och tar östrogen kan utföra en östradiolanalys för att följa behandlingen. Analysen kan även utföras vid misstanke av förhöjt eller för lågt värde av östrogen i kroppen.

Bra att veta

Ta ditt blodprov i god tid innan ditt bokade besök hos Womni, gärna 7-10 dagar innan. Du behöver ha mobilt BankID för att kunna ta del av dina provresultat hos Medisera. Du behöver inte skicka ditt resultat till Womni. Du behöver däremot ge Womni samtycke till att ta del av dina provresultat digitalt, då de är en annan vårdgivare.

Vilken dag i menstruationscykeln skall jag ta blodprovet?

Om du fortfarande menstruerar skall du ta blodprov på dag 2-5 i din menstruationscykel, varav dag 3 är den optimala provtagningsdagen. En menstruationscykel löper från mensens första dag till nästa mens första dag. Den brukar pågå i mellan 21 och 35 dagar. Läs mer om menstruationscykeln här.

Om du inte längre har menstruation

Om du inte längre har mens spelar dagen då du tar blodprov ingen roll.

Referensvärdet varierar med din cykel

Gällande östradiol och FSH varierar referensintervallet i din menstruationscykel.

Läkemedel med hormoner, p-piller och hormonspiral

Observera att all tillförsel av hormoner till din kropp oavsett på vilket sätt påverkar dina hormonnivåer i sin helhet. Detta kommer alltså att påverka dina resultat på blodanalysen. Tillför du hormoner på något sätt kommer du alltså att få dina värden under dessa förutsättningar. Vi rekommenderar inte att man avbryter pågående behandling för att ta blodprov, detta behöver göras under överseende av en läkare.

Tolkning av provsvar; hormoner

Eftersom Mediseras läkare inte har tillgång till din anamnes  kommer vi inte kunna erbjuda en helhetstolkning av dina provsvar. Resultatet från blodprover är en del i att ta ställning i frågan om man behöver hormon behandling. Gällande detta behövs en heltäckande bedömning av läkare och detta kan Medisera inte hjälpa dig med. Vi kommer inte heller kunna jämföra olika testresultat med varandra i olika hormon-kontroller för en mer heltäckande bedömning, diagnos eller orsaksförklaring. Du kommer själv att kunna jämföra värden på blodprover tagna vid olika tidpunkter i relation till referensintervall. Om du känner dig sjuk eller vill ha en mer djupgående analys av din situation rekommenderar vi dig att ta dessa blodprover i samråd med Womni´s läkare.

Följande blodmarkörer ingår i Womni´s hormontest

Analysgrupp Analys
Hormon

FSH

Östrogen (östradiol)

Beställ Womnis hormontest

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på valt provtagningsställe nära dig drop-in. Tidsbokning på ett fåtal orter. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Beställ Womni´s hormontest - 490 kr

Så fungerar Min Journal