Fertilitetstest – Äggstatus

Fertilitettestet för äggstatus är för dig, kvinna, som vill få information om din äggreserv, könshormoner, sköldkörtelhormonerna TSH och T4 samt blodstatus. Följande ingår:

  • 15 st analyser: AMH (Anti-Müllerin Hormon), FSH (Follikelstimulerande hormon), LH (Luteiniserande hormon), östradiol , testosteron & SHBG, TSH & T4 samt blodstatus.
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar dina blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Varför skall du beställa Fertilitetstest – äggstatus?

Du som kvinna får genom denna Hälsokontroll en indikation om mängden äggfollikar du har kvar samt information om dina nivåer av FSH, LH, östradiol, testosteron och SHBG. Du får även information om din sköldkörtelfunktion. Hälskontrollen kan inte ge dig information om äggens kvalitét, för detta krävs det kompletterande undersökningar hos gynekolog, till exempel ultraljud. Mediseras läkare kan inte heller dra någon slutsats gällande frågan om du är fertil eller inte utifrån dina provsvar, denna fråga är alltför komplex och kräver en utförligare individuell bedömning. Följande blodmarkörer analyseras:

AMH

AMH används för bedömning av ovariell reserv och har därmed en koppling till kvinnans fertilitet. AMH korrelerar med antalet antralfolliklar i ovarierna. Studier har visat att AMH nivåerna korrelerar positivt med antalet äggceller samt med sannolikheten att bli gravid (spontant eller efter stimulation). Det säger dock ingenting om äggens kvalitet. Du får ingen exakt siffra på hur många ägg du har kvar, utan en indikation på om du har många eller färre ägg kvar. Kvinnor med PCOS brukar ha högre AMH nivåer än kvinnor med en normal ovulatorisk cykel på grund av ett större antal antralfolliklar. Vad som anses vara ett normalt AMH värde beror på kvinnans ålder. Unga kvinnor har högre värden på grund av naturligt högre antal ägg i äggstockarna. AMH sjunker sedan successivt fram till att vara icke mätbart postmenopausalt. Studier gällande om AMH-nivåerna påverkas av preventivmedel med hormoner pekar åt olika håll: vissa resultat pekar på att nivåerna ej påverkas och andra studier pekar på att nivåerna kan påverkas, sänkas. Läs mer här.

FSH

FSH står för follikelstimulerande hormon och kallas även för follitropin. Det är ett viktigt hormon för kroppens fortplantningsförmåga, både hos kvinnor och hos män. FSH produceras av hypofysens framlob och styr bland annat kroppens produktion av progesteron och östrogen. FSH, östrogen och inhibin (ett annat hormon som produceras i äggstockarna) styr bland annat menstruationscykeln hos kvinnor. Läs mer om den normala menstruationscykeln här.

LH

LH är en förkortning av Luteniserande Hormon. Det är ett gonadotropin som produceras av hypofysens framlob. Hormonet frisläpps när hypofysen får signaler från hypotalamus i form av GnRH (gonadotropinfrisättande hormoner). Luteniserande hormoner har olika funktioner hos män och kvinnor. Hos män stimulerar LH testiklarnas produktion av testosteron. Hos kvinnor inleder LH kroppens ägglossning, aktiverar progesteronsyntesen och hjälper gulkroppsfunktionen.

Östradiol

Det finns tre former av östrogen; östradiol, östron och östriol. När man mäter östrogen mäter man vanligtvis östradiol och det är denna form som mäts i detta test. Östrogen är en grupp med steroidhormoner som finns hos bägge könen, men i betydligt högre koncentration hos kvinnor. Östrogen tillverkas i hög grad i äggstockarna och hos gravida kvinnor tillverkas hormonet även i moderkakan. Även män bildar östradiol i kroppen, men endast i små mängder. 

Testosteron

Testosteron är mannens viktigaste könshormon men även kvinnor har testosteron. Generellt har kvinnor lägre nivåer än män. Om man som kvinna lider av PCOS (polycystiskt ovariesyndrom) får man en onormal hormonproduktion med för höga nivåer av manliga könshormoner och högre nivå av testosteron i blodet. Balansen rubbas på grund av för många äggblåsor på äggstockarna vars funktion påverkas, menstruationen rubbas och detta leder till att man kan ha svårt att bli gravid. POCS upptäcks ofta när man har svårigheter att bli gravid därför att sjukdomen gör att ägglossningen uteblir. Detta är en av de vanligaste orsakerna till infertilitet. När det gäller kvinnor kan blodprovet tas när som helst på dagen och behöver inte tas på fastande mage.

SHBG

SHBG, sexualhormonbindande globulin, är ett transportprotein för könshormonerna testosteron, dihydrotestosteron och östradiol. Fertila kvinnor har normalt högre värden av SHBG än män. Nivåerna sjunker med stigande ålder. Kvoten mellan testosteron och SHBG kan användas för att bestämma koncentrationen av det fria testosteronet, som ej är proteinbundet.

TSH & T4

Hormonet T4 produceras i sköldkörteln och dess utsöndring regleras av hormonet TSH, som utsöndras från hypofysen i hjärnan. T4 (och T3) stimulerar ämnesomsättning, energinivå och allmänt välbefinnande.

Vilken dag i menstruationscykeln skall jag ta blodprovet?

Detta blodprov skall tas dag 2-5 i cykeln, detta gäller för FSH och LH. En menstruationscykel löper från mensens första dag till nästa mens första dag. Den brukar pågå i mellan 21 och 35 dagar. Om du har en oregelbunden cykel eller mellanblödningar blir detta svårare att räkna ut korrekt och kommer med stor sannolikhet att påverka resultatet och försvåra tolkningen.

Läkemedel med hormoner, p-piller och hormonspiral

Observera att all tillförsel av hormoner till din kropp oavsett på vilket sätt påverkar dina hormonnivåer i sin helhet. Detta kommer alltså med stor sannolikhet att påverka dina resultat på blodanalysen. Vi rekommenderar inte detta test om du tillför hormoner på något sätt.

Din ålder är en viktig faktor

För kvinnor är ålder den faktor som påverkar fertiliteten mest. Kvinnan är som mest fertil under åren 18-25 och män är mest fertila under 35 år. Efter att man fyllt 35 år minskar möjligheten att bli gravid avsevärt, det gäller både kvinnor och män.  Läs mer här om vilka faktorer som påverkar fertiliteten. När kvinnan fyllt 40 år minskar sannolikheten ytterligare, med stigande ålder ökar även risken för missfall. Detta innebär inte att det är omöjligt att bli gravid, men för många blir det svårare. Om man som kvinna befinner sig i förklimakteriet börjar hormonerna rubbas, man kan få olika symtom till exempel oregelbunden mens. När man är yngre är menscykeln för de allra flesta, när den är normal och i balans, regelbunden, och hormonerna samspelar, läs mer här.

Försöker du bli gravid?

Har du försökt att bli gravid i mer än ett år utan att lyckas rekommenderar vi dig att uppsöka en läkare för en fertilitetsutredning. Blodanalysen behöver kompletteras med flera typer av undersökningar till exempel ultraljud. En blodanalys kan inte ensamt svara på frågan om du är fertil eller inte, för att få svar på denna fråga behöver problemet belysas på ett mer omfattande sätt.

Tolkning av provsvar; hormoner

Eftersom Mediseras läkare inte har tillgång till din anamnes kommer vi inte kunna erbjuda en helhetstolkning av dina provsvar. Vi kommer inte heller kunna jämföra olika testresultat med varandra i olika hormon-kontroller för en mer heltäckande bedömning, diagnos eller orsaksförklaring. Du kommer själv att kunna jämföra värden på blodprover tagna vid olika tidpunkter i relation till referensintervall. Om du känner dig sjuk eller vill ha en mer djupgående analys av din situation rekommenderar vi dig att ta dessa blodprover i samråd med behandlande läkare.

Följande blodmarkör ingår i Fertilitet – Äggstatus:

Analysgrupp Analys
Hormoner

AMH (Anti-Müllerin Hormon)

FSH (Follikelstimulerande hormon)

LH

Östradiol

Testosteron

SHBG

Sköldkörtel

TSH

T4

Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

Beställ Fertilitetstest – Äggstatus - 1540 kr

Så fungerar Min Journal