Fertilitetstest

Fertilitettestet för äggstatus är för dig, kvinna, som vill få information om din äggreserv samt sköldkörtelhormonerna TSH och T4. Följande ingår:

  • 6 st analyser: AMH (Anti-Müllerin Hormon) och FSH (Follikelstimulerande hormon), LH (Luteiniserande hormon), östradiol samt TSH & T4
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar dina blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Varför skall du beställa Fertilitetstest för äggstatus?

Om du är kvinna som funderar över din fertilitet ger dig denna Hälsokontroll en indikation om mängden äggfollikar du har kvar samt information om dina nivåer av FSH, LH och östradiol. Du får även information om din sköldkörtelfunktion. Följande blodmarkörer analyseras:

AMH

AMH används för bedömning av ovariell reserv och därmed kvinnans fertilitet. AMH korrelerar med antalet antralfolliklar i ovarierna. Studier har visat att AMH nivåerna korrelerar positivt med antalet äggceller samt med sannolikheten att bli gravid (spontant eller efter stimulation). Det säger dock ingenting om äggens kvalitet. Du får ingen exakt siffra på hur många ägg du har kvar, utan en indikation på om du har många eller färre ägg kvar. Kvinnor med PCOS brukar ha högre AMH nivåer än kvinnor med en normal ovulatorisk cykel på grund av ett större antal antralfolliklar. Vad som anses vara ett normalt AMH värde beror på kvinnans ålder. Unga kvinnor har högre värden på grund av naturligt högre antal ägg i äggstockarna. AMH sjunker sedan successivt fram till att vara icke mätbart postmenopausalt. Studier gällande om AMH-nivåerna påverkas av preventivmedel med hormoner pekar åt olika håll: vissa resultat pekar på att nivåerna ej påverkas och andra studier pekar på att nivåerna kan påverkas, sänkas. Läs mer här.

FSH

FSH står för follikelstimulerande hormon och kallas även för follitropin. Det är ett viktigt hormon för kroppens fortplantningsförmåga, både hos kvinnor och hos män. FSH produceras av hypofysens framlob och styr bland annat kroppens produktion av progesteron och östrogen. FSH, östrogen och inhibin (ett annat hormon som produceras i äggstockarna) styr bland annat menstruationscykeln hos kvinnor.

LH

LH är en förkortning av Luteniserande Hormon. Det är ett gonadotropin som produceras av hypofysens framlob. Hormonet frisläpps när hypofysen får signaler från hypotalamus i form av GnRH (gonadotropinfrisättande hormoner). Luteniserande hormoner har olika funktioner hos män och kvinnor. Hos män stimulerar LH testiklarnas produktion av testosteron. Hos kvinnor inleder LH kroppens ägglossning, aktiverar progesteronsyntesen och hjälper gulkroppsfunktionen.

Östradiol

Det finns tre former av östrogen; östradiol, östron och östriol. När man mäter östrogen mäter man vanligtvis östradiol och det är denna form som mäts i detta test. Östrogen är en grupp med steroidhormoner som finns hos bägge könen, men i betydligt högre koncentration hos kvinnor. Östrogen tillverkas i hög grad i äggstockarna och hos gravida kvinnor tillverkas hormonet även i moderkakan. Även män bildar östradiol i kroppen, men endast i små mängder. 

TSH & T4

Hormonet T4 produceras i sköldkörteln och dess utsöndring regleras av hormonet TSH, som utsöndras från hypofysen i hjärnan. T4 (och T3) stimulerar ämnesomsättning, energinivå och allmänt välbefinnande.

Vilken dag i menstruationscykeln skall jag ta blodprovet?

Detta blodprov skall tas dag 2-4 i cykeln, detta gäller för FSH och LH. En menstruationscykel löper från mensens första dag till nästa mens första dag. Den brukar pågå i mellan 21 och 35 dagar. Läs mer om menstruationscykeln här.

Läkemedel med hormoner, p-piller och hormonspiral

Observera att all tillförsel av hormoner till din kropp oavsett på vilket sätt påverkar dina hormonnivåer i sin helhet. Detta kommer alltså med stor sannolikhet att påverka dina resultat på blodanalysen. Vi rekommenderar inte detta test om du tillför hormoner på något sätt.

Försöker du bli gravid?

Har du försökt att bli gravid i mer än ett år utan att lyckas rekommenderar vi dig att uppsöka en läkare för en fertilitetsutredning. Blodanalysen behöver kompletteras med flera typer av undersökningar till exempel ultraljud. En blodanalys kan inte ensamt svara på frågan om du är fertil eller inte, för att få svar på denna fråga behöver problemet belysas på ett mer omfattande sätt.

Tolkning av provsvar; hormoner

Eftersom Mediseras läkare inte har tillgång till din anamnes  kommer vi inte kunna erbjuda en helhetstolkning av dina provsvar. Vi kommer inte heller kunna jämföra olika testresultat med varandra i olika hormon-kontroller för en mer heltäckande bedömning, diagnos eller orsaksförklaring. Du kommer själv att kunna jämföra värden på blodprover tagna vid olika tidpunkter i relation till referensintervall. Om du känner dig sjuk eller vill ha en mer djupgående analys av din situation rekommenderar vi dig att ta dessa blodprover i samråd med behandlande läkare.

Följande blodmarkör ingår i Fertilitet – Äggstatus:

Analysgrupp Analys
Hormoner

AMH (Anti-Müllerin Hormon)

FSH (Follikelstimulerande hormon)

LH

Östradiol

Sköldkörtel

TSH

T4

Beställ Fertilitetstest - 1490 kr

Så fungerar Min Journal