Progesteron & Östrogentest

Denna hälsokontroll är för dig som vill undersöka blodvärden gällande progesteron och östrogenFöljande ingår i Progesteron & Östrogentestet:

  • 2 st analyser av progesteron och östrogen
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar dina blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad är progesteron och östrogen?

Progesteron är ett hormon som påverkar fertilitet, ämnesomsättning och sinnesstämning, medan hormonet östrogen påverkar immunförsvaret, minnet, benstyrka och som skydd mot hjärt- och kärlsjukdomar.

Läkemedel med hormoner, p-piller och hormonspiral

Observera att all tillförsel av hormoner till din kropp oavsett på vilket sätt påverkar dina hormonnivåer i sin helhet. Detta kommer alltså att påverka dina resultat på blodanalysen. Tillför du hormoner på något sätt kommer du alltså att få dina värden under dessa förutsättningar. Vi rekommenderar inte att man avbryter pågående behandling för att ta blodprov, detta behöver göras under överseende av en läkare.

Tolkning av provsvar; hormoner

Eftersom Mediseras läkare inte har tillgång till din anamnes  kommer vi inte kunna erbjuda en helhetstolkning av dina provsvar. Gällande hormoner är det mer komplext gällande tolkningen, då referensvärdet varierar med menscykeln och referensvärdena överlappar varandra, och det går inte alltid att få ett exakt svar. Resultatet från blodprover kan vara en del i att ta ställning till frågor rörande exempelvis fertilitet, klimakteriet, hormonell obalans eller om man behöver hormon behandling. Gällande frågor som dessa är bedömingen komplex och det behövs en mer omfattande bedömning av läkare än endast ett blodprov för att kunna ge ett definitivt svar. Medisera kan inte hjälpa dig att ställa en diagnos eller bedöma om du behöver hormonbehandling. Vi kommer inte heller kunna jämföra olika testresultat med varandra i olika hormon-kontroller för en mer heltäckande bedömning, diagnos eller orsaksförklaring. Du kommer själv att kunna jämföra värden på blodprover tagna vid olika tidpunkter i relation till referensintervall. Om du känner dig sjuk eller vill ha en mer djupgående analys av din situation rekommenderar vi dig att ta dessa blodprover i samråd med behandlande läkare.

Följande blodmarkörer ingår i Progesteron & Östrogentestet

Analysgrupp Analys
Hormon

Progesteron

Östradiol

Beställ progesteronprov och östrogenprov

Du kan ta blodprovet minuter efter beställning på drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB Medilab. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar

Hur förbereder jag mig inför provtagningen?

Sitt gärna ner i lugn och ro 10 till 15 minuter innan du tar blodprovet för att minska risken för att resultatet skall påverkas.

Hur presenteras resultaten?

I Min Journal redovisas provresultaten för respektive blodmarkör. Du får ditt värde i relation till referensvärdet. Dessa markörer har flera olika referensintervall beroende på kön, ålder och tidpunkt i menstruationscykeln. Se videon ”Så fungerar Min Journal” nedan för mer information.

Tolkning av provsvar

Mediseras läkare kan inte dra definitiva slutsatser om fertilitet, klimakteriet eller hormonell obalans utifrån endast ett blodprov. För detta krävs det en bredare undersökning av hela din symtombild och anamnes. Blodprovet är endast en del av en sådan undersökning och informationen kan sedan användas för att vidare utreda frågan tillsammans med en läkare eller specialist.

Beställ Progesteron & Östrogentest - 490 kr

Så fungerar Min Journal