Progesteron & Östrogentest

Denna hälsokontroll är för dig som vill undersöka blodvärden relaterade till progesteron och östrogenFöljande ingår i Progesteron & Östrogentestet:

  • 2 st analyser av progesteron och östrogen
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar dina blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad är progesteron och östrogen?

Progesteron är ett hormon som påverkar fertilitet, ämnesomsättning och sinnesstämning, medan hormonet östrogen påverkar immunförsvaret, minnet, benstyrka och som skydd mot hjärt- och kärlsjukdomar.

Observera!

Skall du ta progesteron och östradiol/östrogen på vid 2 olika tillfällen/ 2 olika tidpunkter i din menscykel?

Du måste du beställa dem separat i 2 olika beställningar. Det går inte att använda en och samma remiss vid 2 olika provtagningstillfällen.

Följande blodmarkörer ingår i Progesteron & Östrogentestet

Analysgrupp Analys
Hormon

Progesteron

Östradiol

Beställ progesteronprov och östrogenprov

Du kan ta blodprovet minuter efter beställning på drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB Medilab. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar

Hur förbereder jag mig inför provtagningen?

Sitt gärna ner i lugn och ro 10 till 15 minuter innan du tar blodprovet för att minska risken för att resultatet skall påverkas.

Hur presenteras resultaten?

I Min Journal redovisas provresultaten för respektive blodmarkör. Du får ditt värde i relation till referensvärdet. Dessa markörer har flera olika referensintervall beroende på kön, ålder och tidpunkt i menstruationscykeln. Se videon ”Så fungerar Min Journal” nedan för mer information.

Tolkning av provsvar

Mediseras läkare kan inte dra slutsatser om hormonell obalans utifrån endast ett blodprov. För detta krävs det en bredare undersökning av hela din symtombild och anamnes. Blodprovet är endast en del av en sådan undersökning och informationen kan sedan användas för att vidare utreda frågan tillsammans med en läkare eller specialist.

Beställ Progesteron & Östrogentest - 490 kr

Så fungerar Min Journal