CRP test

CRP testet via blodprov är för dig som vill undersöka nivåer av C-reaktivt protein (CRP) i kroppen. Följande ingår:

  • 1 st analys av CRP
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad är CRP?

I blodet finns olika proteiner och ett av dessa är CRP, som står för C-reaktivt protein. Denna typ av protein produceras av levern och har som egenskap att reagera när kroppen utsätts för inflammation eller infektion.

Varför behövs analysen?

Genom att utföra en analys av CRP kan man upptäcka om kroppen har förhöjda värden, något som tyder på inflammation eller infektion.

Följande ingår i CRP testet

Analysgrupp Analys
Inflammation

CRP

Frågor och svar om CRP-testet

Om provet

För vem passar CRP-testet?

CRP-tester genomförs för att upptäcka om det är en inflammation eller infektion i kroppen. I dessa fall kommer CRP-värdet att vara förhöjt.

I vilka fall brukar läkare ta CRP-test?

Utöver att CRP kontrolleras vid misstanke om inflammation/infektion tas även provet för att kontrollera att inte några komplikationer uppstått efter en operation. Ytterligare ett tillfälle är om läkaren misstänker bakteriesjukdom som exempelvis lunginflammation.

Hur fort påverkas CRP vid en infektion/inflammation?

Under första dygnet efter att kroppen fått en infektion kan förhöjda värden av CRP påvisas. Finns det en infektion är alltså detta värde mycket tillförlitligt.

Om provtagningen

Behöver jag tänka på något speciellt inför provtagning?

Provtagning kan ske under provtagningsställets drop-in tider, endast i ett fåtal fall krävs tidsbokning. Det enda som är viktigt är att ta med ID-handling. All information anges i det bekräftelsemail som skickas ut vid bokning.

Välja Medisera eller hälsocentral?

Om du är, eller känner dig, sjuk bör en tid bokas på en hälsocentral. Om läkaren misstänker infektion/inflammation kommer ett CRP-test att genomföras. Det är upp till läkaren att avgöra vilka tester som behöver ske.

Vill du däremot få kontroll över, och förstå, din hälsa bättre kan testet beställas via Medisera. I detta fall är det du själv som avgör vilka blodprover som ska önskas samt var och när detta ska ske.

Hur får provtagningsstället remissen?

Ett par minuter efter att en beställning har lagts på Medisera.se kommer digital remiss automatiskt skickas till provtagningsstället.

Om resultatet

Visar testet vilken infektion/inflammation som finns i kroppen?

Nej, testet påvisar att kroppen har en infektion/inflammation utifrån förhöjda CRP-värde. Testet kan däremot inte påvisa orsaken till dessa högre värden. Vid ett förhöjt värde bör läkare på en hälsocentral kontaktas för vidare provtagningar.

Finns det risker med höga nivåer?

Personer som har höga värden av CRP har högre risk för att få hjärt-och kärlsjukdomar. Studier visar även att totala dödligheten är högre hos personer med högt CRP än personer med låga nivåer.

Lågt värde av CRP

Att ha ett lågt värde av CRP är i regel något som är positivt eftersom kroppen inte är utsatt för inflammation eller infektion. Man kan dock ha ett lågt värde trots att man är sjuk.

Vad är normalt värde på CRP?

En person som är helt frisk har generellt CRP på ca 3 mg/L. Vid kraftig infektion/inflammation kan nivåer på 300 mg/L uppnås. Hur hög nivån blir beror bland annat på var i kroppen som infektionen sitter samt vad för slags infektion det är. Virusinfektion (exempelvis förkylning) ger ofta ingen höjning alls, eller mycket liten höjning.

 

Beställ CRP test - 310 kr

Så fungerar Min Journal