D-vitamintest

D-vitamintestet är för dig som vill undersöka nivåer av D-vitamin i kroppen. Följande ingår:

  • 1 st analys av d-vitamin
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisningar: Du behöver inte fasta eller ta detta blodprov vid en specifik tidpunkt på dygnet.

Vad är d-vitamin?

D-vitamin är ett samlingsnamn på en grupp steroider som vi får i oss via kosten och när kolesterolet i huden träffas av solljus. Vi får jämförelsevis i oss ytterst lite d-vitamin via kosten och solen är bara stark nog mitt på dagen under sommarmånaderna. Detta resulterar i att många av oss har brist på d-vitamin, speciellt under vinter och vår. De som undviker solljus och mörkhyade drabbas värst.

D-vitamin reglerar bl.a. upptag av kalcium och fosfat

D-vitamin är en av de viktigaste vitaminerna som finns i kroppen och reglerar t.ex. upptag av kalcium och fosfat samt olika cellulära processer och neuromuskulära funktioner samt påverkar effekten av hundratals gener i de flesta av kroppens celler. Får vi inte i oss rätt mängd d-vitamin kan det leda till många olika sjukdomar och besvär. Listan på sjukdomar där ett samband med d-vitaminbrist misstänks är lång, t.ex. infektionssjukdomar, vinter- och vårdepression, hjärtsjukdom, benskörhet, autism, fibromyalgi och övervikt.

D-vitaminbrist

D-vitaminbrist är vanligt hos nordbor och det är först på senare år som det uppmärksammats på riktigt. Bristen har många förklaringar, t.ex.:

  • D-vitamin bildas några timmar mitt på dagen på sommaren, den svenska solen är inte starkare än så. Detta d-vitamin tillsammans med det vi får i oss via kosten skall därefter räcka hela vägen till nästa sommar.
  • Vi vistas ofta inomhus under sommaren, t.ex. om vi jobbar.
  • Varningar för hudcancer leder till att vi skyddar oss för mycket från solen.

Det kan finnas flera olika anledningar till låga d-vitaminvärden, från hudfärg och ålder till kost och problem med tarmupptaget.

Förhöjt värde av D-vitamin

Det kan vara farligt att ha för mycket d-vitamin i kroppen. Höga värden kan bero på flera olika saker, bland annat att man har fått i sig för mycket d-vitamin genom kosttillskott, att man lider av sarkoidos eller att man är gravid. Har man toxiska värden kan det leda till att kalciumvärdet i blodet också ökar, något som kan leda till koma, psykos, njursten och en mängd andra symptom.

Följande ingår i d-vitamintestet

Analysgrupp Analys
Vitaminer

D-Vitamin (S-25-OH)

Beställ D-vitamintestet

Du kan ta blodprovet minuter efter beställning drop-in. Tidsbokning på ett fåtal orter. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar om D-vitamintestet

Om provet

För vilka passar D-vitamintestet?

D-vitamintestet passar för dig som vill veta om du har D-vitaminbrist. Det kan bland annat förklara trötthet, lättirritation och smärtor i kroppen. Framförallt är risken stor hos veganer, barn upp till 2 år och de som aktivt undviker solljus.

Vilka är i riskgrupp?

– Personer som är mycket inomhus under vår- och sommarmånaderna.
– Personer med mörk hy. Mörk hy producerar mindre mängd D-vitamin.
– Barn upp till 2 år (vanligt med D-vitamindroppar).
– Personer över 75 år.
– Veganer (eftersom de inte äter fisk samt berikade livsmedel så som mjölk).
– Gravida (behovet av D-vitamin ökar).
– Överviktiga (kroppens möjlighet att uppta D-vitamin minskar).

Vad är symtom på D-vitaminbrist?

De symtom som finns på D-vitaminbrist är mycket diffusa. Det är alltså symtom som lika väl kan kopplas till andra besvär,  så som trötthet, fetma, irritation och diffus smärta.

Om provtagningen

Hur sker beställning och provtagning?

1. Beställ prov

Vid beställning väljs även på vilket provtagningsställe som provtagning önskas ske. Remiss skickas nu automatiskt till valt provtagningsställe.

2. Gå på drop-in tider

Gå till provtagningsstället under dess drop-in tider. Öppettiderna anges i det bekräftelsemail som skickas vid bokning. Tidsbokning på ett fåtal orter.

3. Få analyssvar

Analysens svar presenteras under ”Min Journal” inom 4 – 6 vardagar. När det finns tillgängligt sänds sms/mail ut som påtalar detta.

Kan analyser ske på flera vitaminer på samma gång?

Om du har intresse att mäta nivån på flera olika vitaminer och mineraler rekommenderas istället Vitamin- och mineraltestet.

Varför kan olika provtagningar ge olika resultat?

Nivån på D-vitamin ändras beroende på exempelvis ålder, årstid och BMI. En person som genomför provtagning vid olika tillfällen kan därmed få olika värden.

Om resultatet

Vad kan jag göra vid brist?

Vi får i oss D-vitamin via föda och solljus. Välj mer fet fisk samt var ute i solljus när så är möjligt. Kosttillskott är även ett alternativ, men i regel är det bästa om kost och livsstil läggs om för att nå ett bättre mående.

Låga nivåer kan även bero på tarmsjukdomar eller celiaki då tarmen i dessa fall inte fullt ut kan tillgodogöra sig fett. Även övervikt/fetma minskar kroppens möjlighet att ta upp D-vitamin.

Kan D-vitamin överdoseras?

Livsmedelsverket anger att det inte går att få i sig för mycket D-vitamin enbart via föda. Däremot finns risken om kosttillskott överdoseras. För höga nivåer är giftigt och kan resultera i njursvikt. Följ alltid rekommenderad dos på de kosttillskott som köps.

Kan provresultat följas över tid?

Ja, alla analyssvar sparas under ”Min Journal”. Det går därmed att, när som helst, se tidigare resultat samt jämföra dessa över tid. En person som har låga värden av D-vitamin kan lägga om kosten, vara ute i solljus och ta kosttillskott varpå ett nytt test kan genomföras ett halvår senare för att se eventuella ändringar.

Hur presenteras resultaten vid för högt eller lågt d-vitamin?

I Min Journal redovisas provresultaten för respektive blodmarkör på ett visuellt tilltalande sett i en graf som tydligt visar om d-vitaminnivåerna är låga, höga eller normala. Se videon “Så fungerar Min Journal” nedan för mer information.

Beställ D-vitamintest - 495 kr

Så fungerar Min Journal